Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

07 marca 2019
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Dz 22, 14 Wiesz kto i do kogo wypowiada powyższe słowa? Mówi to Ananiasz
07 marca 2019
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Dz 22, 14 Uśmiechnąłem się na początku, bo to nie pierwszy raz. Serce moje
07 marca 2019
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę
08 marca 2019
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do
09 marca 2019
Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
10 marca 2019
Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak wyschła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny
11 marca 2019
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia
12 marca 2019
Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka - od Pana. Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, lecz Pan osądza duchy. Powierz Panu swą sprawę, a spełnią się twoje zamiary.
13 marca 2019
Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Prz 19, 21 Jak się niektórzy domyślili, wczorajsze ćwiczenie to tylko początek. Chociaż moje niedopatrzenie, żeby wyraźnie to zakomunikować
14 marca 2019
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem
15 marca 2019
Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają
16 marca 2019
Przerzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Ps 55, 23 Kilka osób w swoich wypowiedziach delikatnie ociera się o podsumowanie,
17 marca 2019
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż
18 marca 2019
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę,
19 marca 2019
Dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście
20 marca 2019
Dam im jedno serce i nowego ducha dam do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów
21 marca 2019
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość
22 marca 2019
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość
23 marca 2019
Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem,
24 marca 2019
W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie
25 marca 2019
Ojciec wasz, wie czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo;
26 marca 2019
Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5, 16 Noszę się z tym zamiarem od samego początku naszej wspólnej drogi na kursie.
27 marca 2019
Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen
28 marca 2019
Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie
29 marca 2019
Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 1Tes 5, 17-18 Odkrywamy na naszym kursie wolę Boga w CODZIENNOŚCI. W codzienności
30 marca 2019
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
31 marca 2019
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich,
01 kwietnia 2019
W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wolą Boga względem was w Chrystusie Jezusie. 1Tes 5, 18 Jaka jest Wola Boga? Ważne również jest inne pytanie. Jak zgadzać się na
02 kwietnia 2019
To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. J 6, 40 Jaka jest
03 kwietnia 2019
Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym
04 kwietnia 2019
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 1J 2, 17 Twoje serce kamienne przemija, a wraz z nim Twoje pożądliwości,
05 kwietnia 2019
Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. J 4, 34 Wczoraj mówiliśmy o relacjach dziś idziemy dalej i pomówimy o konsumowaniu.
06 kwietnia 2019
W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje,
07 kwietnia 2019
Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały
08 kwietnia 2019
Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz położywszy na nich
09 kwietnia 2019
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do
10 kwietnia 2019
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę
11 kwietnia 2019
Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi,
12 kwietnia 2019
Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i
13 kwietnia 2019
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
14 kwietnia 2019
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
15 kwietnia 2019
A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać
16 kwietnia 2019
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza,
17 kwietnia 2019
Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił
19 kwietnia 2019
Serce moje jest mocne, Boże, mocne serce moje; zaśpiewam i zagram. Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie; zagram Ci
25 kwietnia 2019
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy,
26 kwietnia 2019
Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą.

 

Mt 28, 8-10

 

List o wielkiej radości.

 

Radości przekazywania dobrych wiadomości – o tym na początek.

 

Radości obdarowywania – o tym na końcu.

 

 

Bożena w komentarzu napisała:

 

Dziękuję Ci Arkadiuszu za kurs. Każdego dnia z radością czytałam kolejny list od Ciebie.

 

Nina natomiast napisała:

 

To był piękny czas. Każdego dnia czekałam z ogromną ciekawością co dziś chce Pan Bóg do nas skierować przez Ciebie Arkadiusz.

Ostatnio zaglądam i myślę może coś jednak przyszło od Arkadiusza, może jakiś nowy kurs a tu nic. Dziś ogromną radość poczułam jak zobaczyłam emaila od Ciebie.

 

 

Dziś Jezus chce do Ciebie powiedzieć:

 

Raduj się!

 

Nie lękaj się!

 

 

Czytamy w polskich przekładach, że Jezus mówi do dwóch Marii Witajcie.

 

Greckie chairo znaczy również radować się ogromnie.

 

Jezus konkretnie mówi chairete.

 

Używa tu trybu rozkazującego.

 

Wykrzykuje:

 

Radujcie się!

 

 

Po ostatnim tygodniu i obserwacji wielu ludzi stwierdziłem.

 

Wielu osobom nie wystarczy, że żyjący Jezus powie do nich po prostu Witaj.

 

Dla nich kolejne dni toczą się dalej, jak gdyby w niedzielę Zmartwychwstania nic się nie wydarzyło.

 

A są również tacy, którzy utknęli w śmierci wielkiego piątku i pustce soboty.

 

Dostałem nawet w zeszłym tygodniu zaproszenie do wielkiej pokuty i postu.

 

A przecież całe osiem dni to jedna wielka uroczystość zwycięstwa życia nad śmiercią.

 

Cała oktawa Wielkanocna to świętowanie i radowanie się ze Zmartwychwstania Jezusa.

 

Oj, potrzebny i to bardzo jest wielu osobom Jezusowy rozkaz:

 

Raduj się!

 

Teraz jest czas ogromnej radości!

 

Raduj się ogromnie, bo zmartwychwstałem jak zapowiedziałem.

 

Żyję i chcę abyś Ty ze mną żył i z razem ze mną ogromnie się radował.

 

 

Nina i Bożena odczuwały ogromną radość czytając Słowo Boga, które przesyłałem w listach.

 

Czy Ty się radujesz na Słowo Jezusa?

 

A może tak jak dwie Marie odchodzące od pustego grobu jednocześnie i radujesz się i odczuwasz bojaźń?

 

Znamienne połączenie ambiwalentnych uczuć i emocji.

 

Odczuwałeś takie być może podczas naszego kursu i odkrywania Woli Boga.

 

Z jednej strony chcesz poznać jaka jest Wola Boga dla Twojego życia.

 

A z drugiej strony obawiasz się jaka jest ta Wola Boga.

 

Jezus widzi to i mówi dziś do Ciebie:

 

Raduj się!

 

Nie lękaj się!

 

 

Dostrzegasz tu podobieństwo do sceny zwiastowania jaką na początku kursu rozważaliśmy?

 

Anioł mówi do Maryi te same słowa (por. Łk 1, 28.30)

 

Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą!

 

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

 

Boża radość to łaska.

 

Od Ciebie zależy czy pomimo swojego lęku otworzysz się i przyjmiesz wielką Bożą radość.

 

 

Po tych wydarzeniach Maryja z pośpiechem poszła podzielić się radością z Elżbietą.

 

Dwie Marie pośpiesznie oddalając się od grobu pobiegły oznajmić TO Jego uczniom.

 

Zastanowiło mnie:

 

Co oznacza TO, co Marie biegły oznajmić?

 

U Jana czytamy, że Maria Magdalena pobiegła do Piotra i drugiego ucznia i powiedziała (J 20, 2):

 

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.

 

Maria opowiada o pustym grobie, o tym, że nie ma ciała Jezusa.

 

Przecież to najgorsza nowina jaką można przekazać.

 

Najpierw śmierć, potem pogrzeb, a rano jeszcze wiadomość o sprofanowaniu grobu i zabraniu zwłok.

 

Ile podobnych złych nowin słyszałeś w poprzednim tygodniu?

 

Przypomnę, tygodniu uroczystości wielkiego radowania się ze Zmartwychwstania Jezusa.

 

Masowe przekazy mówią o śmierci, zamachach, nieustających kłótniach, epatują profanowaniem świętości, pustką, samotnością i odrazą…

 

W sam środek tego wszystkiego przychodzi Jezus i mówi:

 

Raduj się!

 

Nie lękaj się!

 

Idź i głoś dobrą nowinę.

 

Idź i oznajmij swoim braciom, siostrom, rodzinie, znajomym, przyjaciołom.

 

Jezus zmartwychwstał i żyje!

 

Uwierz w To, a sam go zobaczysz.

 

 

 

Taką oto głoszę Tobie dobrą, bardzo dobrą nowinę na dziś.

 

Nic do niej dodać, tym bardziej, nic z niej nie można ująć.

 

Za to wiele jeszcze można oddać ważnych refleksji do naszego kursu o odkrywaniu Woli Boga.

 

W tym temacie dalej przeczytasz o radości obdarowywania.

 

Ogromnie dziękuję za każde obdarowanie mnie dobrym słowem po zakończeniu kursu oraz za każdą wpłatę darowizny.

 

Każde dobre słowo i każdą złotówkę traktuję jako wyraz wdzięczności za mój wkład pracy przez te ponad 40 dni prowadzenia kursu.

 

Bo przecież ani nie musisz pisać, że sprawiłem Ci radość listami, ani nie musisz nic wpłacać, bo kurs darmowy.

 

Dziś w rytmie mojego czytania Biblii przypadła mi przypowieść o robotnikach najmowanych przez cały dzień do pracy w winnicy (Mt 20, 1-16).

 

Poczułem się jak Ci robotnicy najęci w środku dnia, pracujący 8 godzin.

 

Nie zapracowałem sobie na pełną wypłatę, bo jednak nie pracowałem codziennie po 12 godzin.

 

Dlatego kierowany radością obdarowywania i wdzięcznością chcę dać Ci jeszcze wartościowy dodatek do kursu.

 

W podziękowaniu za dobre słowo i za wpłatę każdy otrzyma ode mnie „Suplement po słowie” Wielkopostnego Kursu Odkrywania Woli Boga w Codzienności.

 

Idealna lektura do refleksji na nadchodzący długi weekend.

 

Plik PDF do pobrania to 22 strony z 7 wybranymi listami z Wielkopostnego Kursu, który prowadziłem w poprzednim roku.

 

Przeczytasz w nich kilka dodatkowych, ważnych refleksji o odkrywaniu Woli Boga jakich nie poruszałem na naszym tegorocznym kursie.

 

Spis listów „Suplementu po słowie”:

 

  1. Co jest najważniejsze, aby spełniała się Wola Boga?
  2. Jak w dwóch prostych krokach sprawdzić, jaka jest Wola Boga?
  3. O krzyżach i kapliczkach Woli Boga na Polskich drogach.
  4. Udało się czy się nie udało, wypełnić Wolę Boga?
  5. Czy to, co dziś robisz przejdzie próbę śmierci?
    (Dwa pytania, które to sprawdzą)
  6. Panie, Panie! O ciszy, która mówi. Słuchaj, aby usłyszeć.
  7. Alleluja! Zmartwychwstał i daje życie wieczne.

 

Jak chcesz poczuć radość obdarowywania możesz przejść na tą stronę i zrobić szybką wpłatę w podziękowaniu natychmiast otrzymasz „Suplement po słowie” do pobrania.

 

 

 

PS:

Dziś moja kochana żona Kasia obchodzi imieniny.

Jakbyś chciał złożyć jej z tej okazji życzenia to możesz napisać w komentarzu 😊

Bez jej ogromnego wsparcia dla mnie nie byłoby żadnego kursu.

 

 

<>< List o wielkiej radości

26 kwietnia 2019