23 marca 2019

<>< List pisany w sercu

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych,

 

listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.

 

Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu,

 

listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego;

 

nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.

 

A jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy,

 

to nie dlatego, żebyśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie,

 

lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga.

 

On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza,

 

przymierza nie litery, lecz Ducha;

 

litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

 

2Kor 3, 2-6

 

 

PS

Ponawiam jeszcze raz wczorajszą ogromną prośbę.

Myślę, że wyrażam tą prośbę w imieniu wszystkich uczestników naszego kursu.

Kiedy dostrzeżesz u siebie pierwsze owoce kursu, koniecznie podziel się nimi w komentarzu na stronie.

Twoje jedno świadectwo, nawet o jednym małym owocu przyniesie więcej dobrego niż cokolwiek innego.

Twoje świadectwo to ziarenko wrzucone na żyzną glebę naszych czystych serc, które podlewa Duch Święty.

Wśród uczestników są osoby, które wydają już pierwsze owoce, jednak ich nie dostrzegają lub nie dowierzają, że to się dzieje naprawdę.

Twoje osobiste świadectwo będzie światłem, które swym blaskiem oświeci innym również ich owoce.

Zasiej to małe, a może już ogromne, ziarenko swojego świadectwa, aby wydało plon jeszcze obfitszy w nas wszystkich.

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego