16 kwietnia 2019

<>< Końcowe wyzwanie

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty [niech się stanie]! Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak [oto] nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja! Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich zmorzył sen. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca.

Mt 26, 36-46

 

Zbliżamy się do końca kursu odkrywania Woli Boga w codzienności.

Tak jak Jezus zbliża się do końca swojego ziemskiego życia.

Czy to jednak oznacza koniec?

Zbliżamy się do Paschy.

Pascha to nie koniec, a przejście.

Jezus wypełniając Wolę Ojca przechodzi przez śmierć do zmartwychwstania i życia.


Ty wypełniając Wolę Boga niejednokrotnie będziesz mieć wrażenie, że to już koniec.

Bóg objawia Swoją Wolę tylko w takim zakresie jaki jest Tobie niezbędny do wykonania kolejnego kroku.

Możesz pomyśleć:

Zrobię ten krok, wypełnię tą Wolę Boga i co dalej?

Wszystko się skończy.

A przynajmniej skończy się ta rzeczywistość jaka jest mi dziś znana.

Ćwiczenie z kartką miało Ci to uzmysłowić.


Wypełnianie Woli Boga to wciąż na nowo powtarzanie za Jezusem:

Nie jak Ja chcę, ale jak Ty Tatusiu niech się stanie!

Wypełnianie Woli Boga to nieustanne wchodzenie z Jezusem w śmierć, aby też nieustannie z Nim na nowo się rodzić.

Żyć już nie dla siebie, wypełniając swoją wolę, ale żyć dla Boga, wypełniając Wolę Boga.

To jest Dobra Nowina, a nawet jak ja mówię: Bardzo Dobra Nowina.


Wypełniając swoją wolę jesteś z nią sam.

I nikt Ci nie obiecuje, że pełniąc swoją wolę będzie łatwo i przyjemnie.

Chociaż często w krótkiej perspektywie czasowej tak może się wydawać.

Kiedy przyjdą trudności, a przyjdą, to zostajesz z nimi sam.


Wypełniając Wolę Boga, masz obietnicę od Boga, że Cię nigdy nie opuści.

Bóg Cię nigdy nie zostawi samego.

Szczególnie w tych trudnych momentach będzie najbliżej Ciebie, aby Cię wspierać.

Kiedy dochodzisz do momentu, w którym widzisz, że nie dasz sam sobie z tym rady.

Kiedy jedyne co ciśnie Ci się na usta to słowa modlitwy Jezusa:

Boże zabierz ode mnie ten kielich, tą trudność, to cierpienie, tą chorobę.

Niech mnie ominie ta godzina, ten nadchodzący czas trudnego doświadczenia.

Niech to już będzie poza mną.

To pamiętaj o dalszej części modlitwy Jezusa:

Niech się Tatusiu stanie wola Twoja!

Bóg na pewno pomoże Ci przejść przez ten czas, przez to doświadczenie.


Jezus mówiąc:

Smutna jest dusza moja aż do śmierci.

Daje świadectwo swojej wiary i zaufania Bogu Ojcu.

Cytuje werset z Psalmu 42, który w całości brzmi:

Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo i czemu jęczysz we mnie?

Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.

 

Chcesz odkrywać i wypełniać Wolę Boga.

Ufaj Bogu.

Ufaj Bogu tak jak Jezus.

Jezus ufa Tatusiowi, że śmierć nie jest końcem.

Śmierć jest przejściem do zmartwychwstania i życia.

Twoja ciężka sytuacja, w jakiej się znajdujesz, nie oznacza końca.

Twoje trudne doświadczenie, które jest przed Tobą nie jest końcem.

To jest przejście do życia, do nowego początku.Jezus w Apokalipsie mówi (Ap 21, 5-6):

I rzekł Zasiadający na tronie:

Oto czynię wszystko nowe.

I mówi:

Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.

I rzekł mi:

Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec.

Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.


 

Jezus zabiera Ci serce kamienne. To jest koniec.

Jezus daje Ci serce nowe, czyste. To jest początek.

Daje Ci pić ze źródła wody życia.

Tą wodą jest Duch Święty, na którego od samego początku naszego kursu otwierasz swoje serce.


Odkrywanie i wypełnianie Woli Boga to nieustający koniec i początek.

Kończysz odkrywanie i zaczynasz wypełnianie.

Potrzeba jest abyś wypełnił Wolę Boga do końca, aby mógł narodzić się w Twoim życiu nowy początek.


W kolejnym rozdziale Jezus mówi (Ap 22, 12,14):

Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.

Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.

Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.Jezus odpłaca każdemu według jego pracy.

Odpłaci Tobie według Twoich czynów i dzieł jakie czynisz według Woli Boga.

Jezus Błogosławi Cię i wzywa Cię dziś do opłukania swoich szat.

Do ostatecznego oczyszczenia Twojego serca.

Do oczyszczenia Twojego serca w sakramencie pokuty i pojednania.


Może jesteś osobą, która już bardzo dawno nie była u spowiedzi.

Może pójście do spowiedzi jest dla Ciebie olbrzymią trudnością.

Może wydaje Ci się, że spowiedź będzie dla Ciebie jak wejście w śmierć.

I dobrze Ci się wydaje.

Tak, każdy sakrament pokuty jest wejściem w śmierć Jezusa.

Tak samo, każdy sakrament pojednania jest przejściem z Jezusem do zmartwychwstania i życia.


Tylko z tak oczyszczonym sercem otrzymasz władzę nad drzewem życia.

Twoja wola stanie się tożsama z Wolą Boga.

Z głębi serca zaczynasz pełnić Wolę Boga.

Podejmij końcowe wyzwanie.

 

 

 

 

Podziel się swoim świadectwem doświadczenia mocy Jezusa w sakramencie pokuty i pojednania.

 

Bądź, dla tych, dla których jest to ogromna trudność, świadkiem przejścia przez tą śmierć do zmartwychwstania i życia.

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego