Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

07 marca 2019
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Dz 22, 14 Wiesz kto i do kogo wypowiada powyższe słowa? Mówi to Ananiasz
07 marca 2019
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Dz 22, 14 Uśmiechnąłem się na początku, bo to nie pierwszy raz. Serce moje
07 marca 2019
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę
08 marca 2019
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do
09 marca 2019
Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
10 marca 2019
Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak wyschła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny
11 marca 2019
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia
12 marca 2019
Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka - od Pana. Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, lecz Pan osądza duchy. Powierz Panu swą sprawę, a spełnią się twoje zamiary.
13 marca 2019
Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Prz 19, 21 Jak się niektórzy domyślili, wczorajsze ćwiczenie to tylko początek. Chociaż moje niedopatrzenie, żeby wyraźnie to zakomunikować
14 marca 2019
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem
15 marca 2019
Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają
16 marca 2019
Przerzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Ps 55, 23 Kilka osób w swoich wypowiedziach delikatnie ociera się o podsumowanie,
17 marca 2019
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż
18 marca 2019
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę,
19 marca 2019
Dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście
20 marca 2019
Dam im jedno serce i nowego ducha dam do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów
21 marca 2019
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość
22 marca 2019
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość
23 marca 2019
Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem,
24 marca 2019
W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie
25 marca 2019
Ojciec wasz, wie czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo;
26 marca 2019
Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5, 16 Noszę się z tym zamiarem od samego początku naszej wspólnej drogi na kursie.
27 marca 2019
Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen
28 marca 2019
Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie
29 marca 2019
Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 1Tes 5, 17-18 Odkrywamy na naszym kursie wolę Boga w CODZIENNOŚCI. W codzienności
30 marca 2019
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
31 marca 2019
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich,
01 kwietnia 2019
W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wolą Boga względem was w Chrystusie Jezusie. 1Tes 5, 18 Jaka jest Wola Boga? Ważne również jest inne pytanie. Jak zgadzać się na
02 kwietnia 2019
To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. J 6, 40 Jaka jest
03 kwietnia 2019
Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym
04 kwietnia 2019
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 1J 2, 17 Twoje serce kamienne przemija, a wraz z nim Twoje pożądliwości,
05 kwietnia 2019
Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. J 4, 34 Wczoraj mówiliśmy o relacjach dziś idziemy dalej i pomówimy o konsumowaniu.
06 kwietnia 2019
W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje,
07 kwietnia 2019
Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały
08 kwietnia 2019
Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz położywszy na nich
09 kwietnia 2019
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do
10 kwietnia 2019
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę
11 kwietnia 2019
Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi,
12 kwietnia 2019
Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i
13 kwietnia 2019
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
14 kwietnia 2019
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
15 kwietnia 2019
A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać
16 kwietnia 2019
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza,
17 kwietnia 2019
Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił
19 kwietnia 2019
Serce moje jest mocne, Boże, mocne serce moje; zaśpiewam i zagram. Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie; zagram Ci
25 kwietnia 2019
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy,
26 kwietnia 2019
Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty [niech się stanie]! Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak [oto] nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja! Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich zmorzył sen. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca.

Mt 26, 36-46

 

Zbliżamy się do końca kursu odkrywania Woli Boga w codzienności.

Tak jak Jezus zbliża się do końca swojego ziemskiego życia.

Czy to jednak oznacza koniec?

Zbliżamy się do Paschy.

Pascha to nie koniec, a przejście.

Jezus wypełniając Wolę Ojca przechodzi przez śmierć do zmartwychwstania i życia.


Ty wypełniając Wolę Boga niejednokrotnie będziesz mieć wrażenie, że to już koniec.

Bóg objawia Swoją Wolę tylko w takim zakresie jaki jest Tobie niezbędny do wykonania kolejnego kroku.

Możesz pomyśleć:

Zrobię ten krok, wypełnię tą Wolę Boga i co dalej?

Wszystko się skończy.

A przynajmniej skończy się ta rzeczywistość jaka jest mi dziś znana.

Ćwiczenie z kartką miało Ci to uzmysłowić.


Wypełnianie Woli Boga to wciąż na nowo powtarzanie za Jezusem:

Nie jak Ja chcę, ale jak Ty Tatusiu niech się stanie!

Wypełnianie Woli Boga to nieustanne wchodzenie z Jezusem w śmierć, aby też nieustannie z Nim na nowo się rodzić.

Żyć już nie dla siebie, wypełniając swoją wolę, ale żyć dla Boga, wypełniając Wolę Boga.

To jest Dobra Nowina, a nawet jak ja mówię: Bardzo Dobra Nowina.


Wypełniając swoją wolę jesteś z nią sam.

I nikt Ci nie obiecuje, że pełniąc swoją wolę będzie łatwo i przyjemnie.

Chociaż często w krótkiej perspektywie czasowej tak może się wydawać.

Kiedy przyjdą trudności, a przyjdą, to zostajesz z nimi sam.


Wypełniając Wolę Boga, masz obietnicę od Boga, że Cię nigdy nie opuści.

Bóg Cię nigdy nie zostawi samego.

Szczególnie w tych trudnych momentach będzie najbliżej Ciebie, aby Cię wspierać.

Kiedy dochodzisz do momentu, w którym widzisz, że nie dasz sam sobie z tym rady.

Kiedy jedyne co ciśnie Ci się na usta to słowa modlitwy Jezusa:

Boże zabierz ode mnie ten kielich, tą trudność, to cierpienie, tą chorobę.

Niech mnie ominie ta godzina, ten nadchodzący czas trudnego doświadczenia.

Niech to już będzie poza mną.

To pamiętaj o dalszej części modlitwy Jezusa:

Niech się Tatusiu stanie wola Twoja!

Bóg na pewno pomoże Ci przejść przez ten czas, przez to doświadczenie.


Jezus mówiąc:

Smutna jest dusza moja aż do śmierci.

Daje świadectwo swojej wiary i zaufania Bogu Ojcu.

Cytuje werset z Psalmu 42, który w całości brzmi:

Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo i czemu jęczysz we mnie?

Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.

 

Chcesz odkrywać i wypełniać Wolę Boga.

Ufaj Bogu.

Ufaj Bogu tak jak Jezus.

Jezus ufa Tatusiowi, że śmierć nie jest końcem.

Śmierć jest przejściem do zmartwychwstania i życia.

Twoja ciężka sytuacja, w jakiej się znajdujesz, nie oznacza końca.

Twoje trudne doświadczenie, które jest przed Tobą nie jest końcem.

To jest przejście do życia, do nowego początku.Jezus w Apokalipsie mówi (Ap 21, 5-6):

I rzekł Zasiadający na tronie:

Oto czynię wszystko nowe.

I mówi:

Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.

I rzekł mi:

Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec.

Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.


 

Jezus zabiera Ci serce kamienne. To jest koniec.

Jezus daje Ci serce nowe, czyste. To jest początek.

Daje Ci pić ze źródła wody życia.

Tą wodą jest Duch Święty, na którego od samego początku naszego kursu otwierasz swoje serce.


Odkrywanie i wypełnianie Woli Boga to nieustający koniec i początek.

Kończysz odkrywanie i zaczynasz wypełnianie.

Potrzeba jest abyś wypełnił Wolę Boga do końca, aby mógł narodzić się w Twoim życiu nowy początek.


W kolejnym rozdziale Jezus mówi (Ap 22, 12,14):

Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.

Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.

Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.Jezus odpłaca każdemu według jego pracy.

Odpłaci Tobie według Twoich czynów i dzieł jakie czynisz według Woli Boga.

Jezus Błogosławi Cię i wzywa Cię dziś do opłukania swoich szat.

Do ostatecznego oczyszczenia Twojego serca.

Do oczyszczenia Twojego serca w sakramencie pokuty i pojednania.


Może jesteś osobą, która już bardzo dawno nie była u spowiedzi.

Może pójście do spowiedzi jest dla Ciebie olbrzymią trudnością.

Może wydaje Ci się, że spowiedź będzie dla Ciebie jak wejście w śmierć.

I dobrze Ci się wydaje.

Tak, każdy sakrament pokuty jest wejściem w śmierć Jezusa.

Tak samo, każdy sakrament pojednania jest przejściem z Jezusem do zmartwychwstania i życia.


Tylko z tak oczyszczonym sercem otrzymasz władzę nad drzewem życia.

Twoja wola stanie się tożsama z Wolą Boga.

Z głębi serca zaczynasz pełnić Wolę Boga.

Podejmij końcowe wyzwanie.

 

 

 

 

Podziel się swoim świadectwem doświadczenia mocy Jezusa w sakramencie pokuty i pojednania.

 

Bądź, dla tych, dla których jest to ogromna trudność, świadkiem przejścia przez tą śmierć do zmartwychwstania i życia.

 

 

<>< Końcowe wyzwanie

16 kwietnia 2019