27 marca 2019

<>< Krąg modlitwy sprawiedliwych - dopinanie kręgu

Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby!
Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie ani czegoś takiego jak Twoje dzieło.
Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś i Tobie, Panie, pokłon oddadzą, i będą sławiły Twe imię.
Boś Ty jest wielki i działasz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy;
skłoń moje serce ku bojaźni przed Twoim imieniem!
Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię,
bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu.


Ps 86, 3-13


Jola pięknie odpowiedziała na wczorajszy list. Cytuję:
 

Arkadiuszu
dziękuje Ci za tą piękną inicjatywę modlitewną, ponieważ bardzo teraz potrzebuję modlitwy ja i moi najbliżsi. Ufam, że dzięki tej modlitwie Pan będzie przemianował nasze życia i serca zgodnie z Wolą Bożą.Również ufam i więżę w głębi serca, że Bóg już zaczął wśród nas i w nas z mocą działać.

Nawet pomimo tego, że ze względów technicznych nasz krąg jeszcze nie w pełni się dopiął.

Zamieszanie powstawało w momencie, kiedy kilka osób jednocześnie wpisywało imię ostatniej osoby na liście, za którą będzie się modlić.

Efekt jest taki, że są osoby, za które modli się kilka osób, a za inne nikt.

Dlatego zanim pójdziemy dalej w kursie.

Uporządkujmy najpierw nasz krąg modlitwy sprawiedliwych.
 

Każdy wie za kogo się modli, bo sam wpisywał imię tej osoby.

Natomiast prawdopodobnie nie każdy wie, kto się za niego modli i czy w ogóle jest ktoś taki.

Zostawmy te sytuacje, że za kogoś modli się kilka osób. Tego nigdy za dużo. 😊

 

Ważne żebyś Ty wiedział za kogo się modlisz jak również abyś wiedział, że jest ktoś kto modli się za Ciebie.

Sprawdź w tym celu na liście komentarzy czy jest osoba, która wpisała Twoje imię i się za Ciebie modli.
 

Jeśli nie znajdziesz, to wpisz w okienko „Wyślij nowy komentarz” prośbę o modlitwę.

Pojawisz się ponownie na szczycie listy i kolejna osoba obejmie Ciebie modlitwą.

Możesz oczywiście również wpisać imię kolejnej osoby, która również prosi o modlitwę.

W ten sposób najwyżej krąg nie będzie minimalistyczny, tak jak zakładałem w teorii, że w kręgu jeden modli się za jednego.

Wydamy modlitewny plon w obfitości.

Wielu będzie modliło się za wielu.

Ważne żebyś Ty miał świadomość, że jest przynajmniej jedna osoba, która modli się za Ciebie w naszej dalszej wspólnej drodze odkrywania Woli Boga w codzienności.


Oczywiście jeśli jeszcze nie dołączyłeś do kręgu to szybko się dopisuj.

 

Szczegóły we wczorajszym liście lub na stronie

<>< Krąg modlitwy sprawiedliwych

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego