Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.

 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,

 

a Pan współdziałał z nimi

 

i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

Mk 16, 19-20

 

 

Wczoraj był długi list, dziś więc krótko i na temat.

 

Idź, głoś swoim słowem i czynem dobra nowinę.

 

Bóg zacznie współdziałać z Tobą i utwierdzi Cię na tej drodze.

 

Potwierdzi znakami, że wypełniasz Jego wolę.

 

Znakiem może być Słowo Boga, wydarzenie, doświadczenie, drugi człowiek.

 

Miej oczy, uszy i serce szeroko otwarte, aby dojrzeć Boże znaki.

 

 

<>< Boże znaki

07 marca 2019