Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wspieraj nas abyśmy mogli tworzyć jeszcze więcej dobrych i pięknych dzieł

07 marca 2019
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Dz 22, 14 Wiesz kto i do kogo wypowiada powyższe słowa? Mówi to Ananiasz
07 marca 2019
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Dz 22, 14 Uśmiechnąłem się na początku, bo to nie pierwszy raz. Serce moje
07 marca 2019
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę
08 marca 2019
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do
09 marca 2019
Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
10 marca 2019
Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak wyschła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny
11 marca 2019
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia
12 marca 2019
Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka - od Pana. Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, lecz Pan osądza duchy. Powierz Panu swą sprawę, a spełnią się twoje zamiary.
13 marca 2019
Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Prz 19, 21 Jak się niektórzy domyślili, wczorajsze ćwiczenie to tylko początek. Chociaż moje niedopatrzenie, żeby wyraźnie to zakomunikować
14 marca 2019
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem
15 marca 2019
Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają
16 marca 2019
Przerzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Ps 55, 23 Kilka osób w swoich wypowiedziach delikatnie ociera się o podsumowanie,
17 marca 2019
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż
18 marca 2019
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę,
19 marca 2019
Dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście
20 marca 2019
Dam im jedno serce i nowego ducha dam do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów
21 marca 2019
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość
22 marca 2019
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość
23 marca 2019
Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem,

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

Łk 1, 26-38

 


Dusza w języku polskim jest rodzaju żeńskiego.

Możemy więc przyjąć, że dzień kobiet jest świętem dusz niezależnie od tego czy jesteś kobietą czy mężczyzną.

A skoro dziś mamy wszyscy święto to:

Raduj się!

To pierwsze słowo jakie anioł wypowiada do Twojej duszy.

Greckie słowo „chaire”, które najczęściej tłumaczone jest jako „bądź pozdrowiona” można również przetłumaczyć jako „raduj się”.

I bliższe mi jest, to tłumaczenie.

Szczególnie zważając na pierwsze słowa Magnificat Maryi, jakie niedługo po zwiastowaniu wyśpiewa (Łk 1 ,46-47)

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Dziś niech raduje się Twoja dusza!

Bóg jest w tej chwili z Tobą, jest przy Tobie, jest w Twoim sercu!

Dusza Twoja jest przepełniona łaską, radością, pięknem, dobrem, błogosławieństwem Boga!


Słowa te Maryję, zaniepokoiły, a nawet można powiedzieć przeraziły.

Tak samo jak wielu z Was, którzy przystąpiliście do kursu, aby odkrywać wolę Boga.

Na przykład Małgorzata i Monika, które napisały do mnie po pierwszym liście:

Słowo, które Bóg skierował dziś do mnie przez Ciebie wzbudziło we mnie zaciekawienie, ale też i lęk. Boję się, bo nie wiem co Bóg powie mi w następnych dniach, dotyczących Jego woli.

Tak, niech się dzieje wola Boża w moim życiu, chociaż boję się i brakuje mi siły i wiary na wypełnianie jej.Do Was, do każdego i do Ciebie również Bóg mówi dziś przez anioła:

Nie bój się!

I Bóg składa Ci przepiękną obietnicę.

Narodzi się w Tobie Jezus.

 


Nie jest to obietnica na krótką chwilę, że Bóg da, a za moment wszystko Ci zabierze.

Obietnica jest taka, że Jezus będzie panował w Twoim życiu na wieki i Jego panowaniu nie będzie końca.


Jakże się to stanie? – pytasz.

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Boga Cię ogarnie.

To jest wielka obietnica Boga dla Ciebie.

Obietnica, którą Bóg na pewno spełni.

Bez żadnych warunków, gwiazdek i aneksów pisanych drobnym druczkiem na końcu setnej strony.

To jest ta część objawienia Tobie woli Boga, która w pełni jest po stronie Boga.

To, że Bóg swoją obietnicę wypełni i ześle na Ciebie Ducha Świętego jest tak pewne jak Amen w pacierzu.

 


Możesz mieć obawy co się stanie, kiedy to się już stanie.

Co się wydarzy, kiedy Duch Święty na Ciebie zstąpi.

Dlatego Bóg nie robi tego siłą, lecz z łagodnością i z miłością.

Bóg najpierw pyta się Ciebie:

Czy chcesz?

 


Kilkaset osób po liście powitalnym przesłało mi swoja odpowiedź:

Tak, Fiat, Niech tak się stanie…

Dali swoje przyzwolenie, aby Duch Święty zstąpił na nich i objawił im wolę Boga.

Tylko Duch Święty może odkryć przed Tobą wolę Boga.

Wiele osób odpowiedziało:

Niech Słowo stanie się ciałem.

Otworzyli się na to, aby narodził się w nich Jezus.

Tylko z Jezusem jesteś w stanie wypełnić objawioną Ci wolę Boga.

 


Samemu bez pomocy Ducha Świętego nie odkryjesz woli Boga.

Samemu bez pomocy Jezusa woli Boga nie wcielisz w swoje życie.


Nie wystarczy „tak” odpowiedzieć Bogu raz.

Odkrywamy wolę Boga w codzienności.

Każdego dnia mów Bogu:

Tak!

Aby każdego dnia, już od świtu, tuż po przebudzeniu Duch Święty na Ciebie zstępował.

Codziennie powtarzaj:

Niech Słowo stanie się ciałem.

Aby Jezus rodził się każdego dnia w Tobie na nowo i wspierał Cię codziennie na drodze wypełniania woli Boga.


Marzy mi się, aby pod tym listem na stronie pojawiło się kilka tysięcy odpowiedzi.

Aby każdy odpowiedział i dał przyzwolenie na przyjęcie Ducha Świętego.

Aby każdy zgodził się na narodziny Jezusa w Jego sercu.

Aby Jezus panował w jego życiu na wieki.


Wiesz, dlaczego nie wszyscy to zrobią?

Bo najpierw chcą poznać wolę Boga i dopiero jak ją poznają odpowiedzą.

Czy się zgadzają na przyjęcie woli Boga.

Czy jednak jej nie przyjmą, ponieważ nie jest ona taka jaką oni by sobie życzyli.Tylko, że bez ich zgody nie poznają woli Boga.

Duch Święty na nich nie zstąpi i nie objawi im jaka jest wola Boga.

Niestety w takiej sytuacji może się spełnić najgorszy scenariusz.

W trakcie kursu niby coś odkryją.

Niestety to nie będzie wola Boga, ale ich własna wola.

Najgorsze w tym scenariuszu jest to, że będą przekonani, że to wola Boga, ponieważ się w niej utwierdzili podczas kursu.

Proszę Cię, Ty nie popełniaj tego błędu.


W kolejnym tygodniu zrobimy ciekawe ćwiczenie.

Uświadomi Ci ono ważną prawdę o Tobie samym.

Czy chcesz tylko potwierdzenia swojej woli czy jesteś w pełni otwarty na poznanie i wcielenie w życie woli Boga?


Teraz daj wyraz swojej odpowiedzi i zgódź się na to, aby Duch Święty na Ciebie zstąpił.

Napisz na stronie swoją odpowiedź.

 


Wiesz, dlaczego to jeszcze jest takie ważne?

Dasz swoją odpowiedzią świadectwo dla tych co się jeszcze wahają, dla tych co się boją.

Może sam się wahasz i się boisz.

Dlatego marzy mi się, żeby te kilka tysięcy odpowiedzi było jak spotkanie Maryi z Elżbietą.

Marzy mi się, aby każdy kto to zobaczy i pozna wolę Boga wyśpiewał z radością swój Magnificat:

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

 

 

<>< Rozmowa anioła z Twoją duszą 

08 marca 2019