24 marca 2019

<>< Bóg współdziała we wszystkim dla ich dobra

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni.

Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda?

Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.

Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.

Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamysłu.

Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi.

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.Rz 8, 24-30

 

 

 

PS

Niedziela świadectw


Pozwalam sobie jeszcze raz wyrazić ogromną prośbę.

Myślę, że wyrażam tą prośbę w imieniu wszystkich uczestników naszego kursu.

Kiedy dostrzeżesz u siebie pierwsze owoce kursu, koniecznie podziel się nimi w komentarzu na stronie.

Twoje jedno świadectwo, nawet o jednym małym owocu przyniesie więcej dobrego niż cokolwiek innego.

Twoje świadectwo to ziarenko wrzucone na żyzną glebę naszych czystych serc, które podlewa Duch Święty.

Wśród uczestników są osoby, które wydają już pierwsze owoce, jednak ich nie dostrzegają lub nie dowierzają, że to się dzieje naprawdę.

Twoje osobiste świadectwo będzie światłem, które swym blaskiem oświeci innym również ich owoce.

Zasiej to małe, a może już ogromne, ziarenko swojego świadectwa, aby wydało plon jeszcze obfitszy w nas wszystkich.

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego