09 marca 2019

<>< Twój Magnificat

Wtedy rzekła Maryja:

 

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

 

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.


Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny;

 

a święte jest Jego imię - i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją.

 

On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.

 

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

 

Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym.

 

Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom - Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 

 

Łk 1, 46-55

 

 

Wyraziłeś już swoją odpowiedź na wczorajszą rozmowę anioła z Twoją duszą?

 

Zobacz ile osób mówi Bogu TAK i dopisz swoją odpowiedź.

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego