07 kwietnia 2019

<>< Oto idę, aby spełnić wolę Twoją

Wtedy rzekłem:

Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie

aby spełnić wolę Twoją, Boże.

Wyżej powiedział:

Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie,

choć składane są zgodnie z Prawem.

Następnie powiedział:

Oto idę, aby spełnić wolę Twoją.

Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną.

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów.

Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy,

zasiadł po prawicy Boga,

oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy.

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.


Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział:

Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan:

Nadam prawa moje w ich sercach,

także w myśli ich je wypiszę.

A na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę.

Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.


Hbr 10, 7-18


Serce rośnie, kiedy czyta się o Waszym pokarmie wypełniania Woli Boga i jaką drogą idziecie spełniając Wolę Boga.

Wypisz również swoje dzieła Woli Boga.

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego