Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

Przeczytaj więcej...

Księga Twojego Rozwoju
Księga Twojego Rozwoju

Księga Twojego Rozwoju

 

Zmień swoje życie na dobre.

 

 Zobacz, jak jedna Biblijna historia uzdrowienia człowieka ma wiele wspólnego z Twoim życiem.

 Posłuchaj słów Jezusa, niech z mocą wpłyną na Twoje życie.

 Wykonaj ćwiczenia, niech pomogą Ci przemienić Twoją codzienność.

 

 

„Jest to mocne nauczanie.”

"To co zobaczyłam jest jak iskra zapalająca."

„Dobre, proste i jednocześnie odkrywcze, inspirujące.”

„Czuję moc tego przesłania i chęć do życia.”

Misja

FUNDACJI BOGActwo Rozwoju

 

 

Czerpać z Biblii, ze źródła Słowa Boga.

Przekazywać życiowe mądrości, praktyczne nauki dla rozwoju osobistego i duchowego.

Abyś życie miał w obfitości… (J 10, 10)

Obfitość BOGActwa miłości, mądrości, odwagi, radości, jedności, wolności…

 

 

Abyś odkrył jakie jest Twoje życiowe powołanie i w pełni realizował swój potencjał.

 

Abyś otworzył się na działanie Ducha Świętego i czerpał z Jego mocy.

 

Aby Bóg odkrył wobec Ciebie swoją wolę i napełnił Cię odwagą do jej wypełniania.

 

Abyś poprzez swoje osobiste doskonalenie coraz lepiej służył swoim bliźnim.

 

 

Misją FUNDACJI BOGA jest również

budowanie chrześcijańskiej społeczności

 

Abyśmy się wzajemnie wspierali w rozwoju oraz trudnych życiowych momentach.

 

Abyśmy budowali nasza społeczność na mocnych fundamentach wiary i wartości chrześcijańskich.

 

Abyśmy poprzez naszą jedność rośli w łasce u Boga i ludzi.

 

 

 


 

 

Rozwój osobisty i wzrost duchowy

 

Rozwój w naszym ujęciu to stawanie się coraz lepszym poprzez własną pracę i zaangażowanie połączone z łaską Boga, darami od Boga, współpracę z Bogiem, z Duchem Świętym.

 

Rozwój to przemiana myśli i serca w świetle Słowa Boga. Za sprawą mocy Boga.

 

Odkrycie w sobie dziecka Bożego.

 

Odkrywanie słabości, która jest mocą Boga.

 

Odkrywanie mocnych stron, talentów, jak również swoich słabości w których może objawić się moc Boża. Takie ujęcie daje pełnię rozwoju. Współpraca z Bogiem

 

Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 2Kor 12,0 9

 

Człowiek jest w swoich ludzkich możliwościach ograniczony. Rekordowo na przykład człowiek skocze w dal 8,95 w wzwyż, 2,45. Z Bogiem skoczysz w nieskończoność. Bóg poniesie Cię na wyżyny jakich nawet marzenia nie są w stanie ogarnąć.

 

Takie same analogie są w każdej innej dziedzinie życia i w całej naturze człowieka. Fizycznej, mentalnej, emocjonalnej, osobistej i duchowej.

 

W każdej jesteś ograniczony ludzką naturą, a z Bogiem przebijesz wszystkie te ograniczenia.

 

Jezus w swej ludzie naturze osiągną maksimum i skończoność. Umarł. A następnie mocą Ducha przekroczył próg ludzkiej egzystencji, natury i zmartwychwstał.

 

Co może wpływać na Twoje życie i Cię ograniczać?

 

Otoczenie, inni ludzie, słabości, leki, niska samoocena, brak konsekwencji i zdecydowania, brak odpowiedzialności.

 

Jakby każdy człowiek odnalazł swoja misję życiową, swoje prawdziwe powołanie?

 

Co by się stało gdybyś Ty odkrył swoje życiowe powołanie?

 

Czy zaangażowałbyś się w jego realizację w 100%, z całych swoich sił?

 

Wielu ludzi nigdy tego nie zrobi, bo nieodpowiednio się do tego zabiera.

 

Zaczyna od swoich mocnych stron i talentów. A Biblia mówi:

 

Moc bowiem w słabości się doskonali. 2Kor 12, 9

 

Więc czy należy szukać swoich słabości?

 

Ich akurat szukać nie trzeba, one same wyłażą na wierzch i to w najmniej odpowiednich momentach.

 

Jednak tuż za nimi nie zawsze idzie Boża moc.

 

Raczej doświadczamy na co dzień coraz większej słabości.

 

Jak to osiągnąć?

 

Jak sprawić, aby w Twoich słabościach objawiała się moc Boga?

 

W Biblii znajdujemy całe mnóstwo praktycznych wskazówek jak tego dokonać.

 

Dołącz do naszej społeczności BOGA.

 

I już dziś zacznij z Jezusem swój rozwój osobisty i wzrost duchowy.

Fundacja BOGActwo Rozwoju

Symbolika LOGO nawiązuje do wartości na jakich budujemy FUNDACJĘ BOGA oraz do celów dla jakich została powołana.

 

 

Krzyż najważniejszy znak naszej Chrześcijańskiej przynależności.

 

Ramiona krzyża stylizowane na miecze to znak Słowa Bożego, z którego w pełni czerpiemy mądrość i nauki tworząc nasze dzieła.

 

Chrześcijanin zakorzeniony w krzyż, ponieważ jedynie On daje prawdziwe życie w pełni i w obfitości.

 

Człowiek wyrasta z krzyża i ze Słowa Boga i na Nich się buduje. Słowo Boga otwiera człowieka i kieruje go w stronę drugiego człowieka, z którym się łączy, aby wspólnie ramię w ramię iść przez życie.

 

Z chrześcijańskiego Krzyża i Słowa Bożego wyrasta wspólnota ludzi wzajemnie wspierających na drodze osobistego rozwoju i duchowego wzrostu, aby coraz lepiej służyć sobie nawzajem i całemu społeczeństwu.

 

Osiem osób z uniesionymi rękoma w geście uwielbienia, radości i zwycięstwa jako wspólnota zakorzeniona w krzyżu i Słowie Boga na obraz ośmiu osób jakich w Bożym planie uratowała Arka.

 

Złoty kolor symbolizuje BOGActwo Słowa, łaski, miłości, nadziei, wiary, mądrości, zrozumienia, poznania, jedności, chwały, dobra, piękna... Złoto próbuje, oczyszcza i wytapia się w ogniu, tak jak człowieka w ogniu doświadczeń, którymi chcemy ubogacać uczestników naszymi dziełami.

 

 


 

 

Słowo Boga

 

Kilka wybranych wersetów, które były inspiracją dla logo oraz dla misji FUNDACJI BOGActwo Rozwoju.

 

 

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.

Kol 3, 16

 

 

Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

Ef 6, 17

 

 

Skoro więc przyjęliście Chrystusa Jezusa jako Pana, dalej w Nim postępujcie: w Nim zakorzenieni i zbudowani, mocni wiarą, której was nauczono. I bądźcie pełni wdzięczności.

Kol 2, 6-7

 

 

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

1Kor 1, 18

 

 

Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Hbr 4, 12

 

 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Ef 1, 7-10

 

 

Wtedy Bóg czekał cierpliwie, zanim zbudowano arkę, w której tylko nieliczni, to jest osiem osób, zostali zbawieni dzięki wodzie.

1P 3, 20

 

 

Jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

Ef 2, 16

 

 

Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Ga 6, 14

 

 

A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?

Rz 2, 4

 

 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus w was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.

Kol 1, 26-28

 

 

Aby ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość wyuczeni, osiągnęli pełnię zrozumienia, w całym jego bogactwie i głębsze poznanie tajemnicy Boga – Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.

Kol 2, 2-3

 

 

Lecz On zna drogę, którą kroczę, z prób wyjdę czysty jak złoto. Moja noga kroczy w ślad za Nim, nie zbaczam, idę Jego ścieżką; nie gardzę nakazem warg Jego i w sercu słowa ust Jego chowam.

Hi 23, 10-12

 

 

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia.

Syr 2, 1.5

 

 

Trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia - a Ja wysłucham i będę mówił: Oto mój lud, a on powie: Pan moim Bogiem.

Za 13, 9

 

 

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Łk 9, 23

 

 

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

 

Prezentujemy nasze Logo i jego symbolikę

 Każde Słowo w tym wersecie mówi ważną prawdę o Tobie i o Twoim życiu.

 Sprawdź jakie przesłanie niesie osobiście dla Ciebie.

 Przeczytaj 5 rozdziałów książki rozwoju osobistego i rozwoju duchowego - głębokich rozważań o życiu, powołaniu i przełomowych decyzjach.

 Wykonaj 5 ćwiczeń dzięki, którym odniesiesz Słowo do własnego życia.

 Podejmij 5 wyzwań mających moc przemienić Twoją rzeczywistość.

 

Gwarantuję Ci, że już pierwszy rozdział i pierwsze ćwiczenie zmieni Twój sposób widzenia samego siebie.

 

Przeżyj doświadczenie w pełni oparte o Słowo Boga i przełam rutynę szarego życia.

Czy to o Tobie?

Jezus ujrzał człowieka imieniem

 

siedzącego


i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”
On wstał i poszedł za Nim.

Mt 9, 9

Bepłatny Ebook Pójdź za Mną

 

Czytelnicy ebooka Pójdź za Mną! 

piszą do mnie takie wiadomości:

 


 

Dzisiaj przeczytałam i zobaczyłam jak niesamowitą robotę robisz. SUPER !
Przesłałam tekst do kolegi i mam nadzieję, że będzie dla niego wsparciem. Twoje osobiste doświadczenie, a przede wszystkim podzielenie się nim jest bardzo cenne.

Małgorzata

 


 

Zmaganie się z powołaniem Mateusza zmieniło i zdecydowanie poszerzyłeś moją perspektywę patrzenia :) 

Ewidentnie Bóg przez Twój program działa nie tylko w życiu moim i pozostałych uczestników, ale również tych, z którymi się spotykamy.

Iwona

 


 

Zrobiłem ćwiczenie późno w nocy. W pracy czułem się wyjątkowo mając dużą świadomość co moje imiona znaczą, że moja osoba ma znaczenie. …

Tu stajemy w prawdzie. By nie zatrzymywać się na tym co potrafię zrozumieć, zobaczyć.
A sięgać po osądzenie, podważenie i właśnie działanie.

To bardzo zachęcające, że przekazałeś jak wykonałeś po kolei pierwszy etap kursu.

Arkadiusz

 


 

Mam duuuuużo myśli, spraw i przemyśleń.

Pozwolę sobie po angielsku, bo mi tutaj tak najlepiej pasuje.

KEEP ON GOOD JOB!

Można by nieco sparafrazować:

KEEP ON GOD JOB!

Ala

Ebook "Pójdź za Mną!"

Pobierz i czytaj na laptopie, komórce, tablecie

Ebook wyślę do Ciebie natychmiast na e-mail

 

Mateusz

Maria

Jan

Julia

Paweł

Małgorzata

Adam

Hanna

Jakub

Alicja

Dawid

Zuzanna

na cle

w pracy

przy komputerze

w domu

w komórce

przy biurku

na fotelu

Jak pokazywać świat dzieciom?
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz
Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę nad tymi, którzy jej szukają. Syr 4, 1
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Rdz 1,27
Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni Łk 6,37

Przeczytaj Ostatnie wpisy na Blogu

Blog BOGActwa Rozwoju

BOGActwo Rozwoju

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.

J 1, 1-4

 

Blog o chrześcijańskim rozwoju osobistym i duchowym.

Dlatego, jak mówi Duch Święty:

Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, 

nie zatwardzajcie serc waszych.

Hbr 3, 7-8

ZAPISZ SIE NA KURS

ZAPISZ SIE NA KURS

Chcesz wreszcie otworzyć się na Ducha Świętego i zacząć żyć w Jego mocy każdego dnia?

 

Kurs rozpoczynamy dzień po Zesłaniu Ducha Świętego.

 

Jeśli jesteś Chrześcijaninem, który gorąco pragnie Ducha Świętego to, może to być najgłębsze doświadczenie Twojego życia. 

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc.

Dz 1, 8

Kurs otwierania się na moc 

Ducha Świętego w codzienności

Chcesz wreszcie otworzyć się na Ducha Świętego i zacząć żyć w Jego mocy każdego dnia?

 

Jeśli jesteś Chrześcijaninem, który gorąco pragnie Ducha Świętego to, może to być najgłębsze doświadczenie Twojego życia. 

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc.

Dz 1, 8

Kurs otwierania się na moc 

Ducha Świętego w codzienności

ZAPISZ SIE NA KURS

ZAPISZ SIE NA KURS

29 listopada 2022
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Mt 8, 8
24 listopada 2022
On wstał i poszedł za Nim. Mt 9, 9
22 listopada 2022
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Łk 23, 35
17 listopada 2022
Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie. Ap 4, 1
16 listopada 2022
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3, 20
15 listopada 2022
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. J 12, 24
09 listopada 2022
Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.
08 listopada 2022
Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,  i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Mt 9, 9