Na początek

Prezentujemy nasze Logo i jego symbolikę

Symbolika LOGO nawiązuje do wartości na jakich budujemy FUNDACJĘ BOGA oraz do celów dla jakich została powołana.

 

 

Krzyż najważniejszy znak naszej Chrześcijańskiej przynależności.

 

Ramiona krzyża stylizowane na miecze to znak Słowa Bożego, z którego w pełni czerpiemy mądrość i nauki tworząc nasze dzieła.

 

Chrześcijanin zakorzeniony w krzyż, ponieważ jedynie On daje prawdziwe życie w pełni i w obfitości.

 

Człowiek wyrasta z krzyża i ze Słowa Boga i na Nich się buduje. Słowo Boga otwiera człowieka i kieruje go w stronę drugiego człowieka, z którym się łączy, aby wspólnie ramię w ramię iść przez życie.

 

Z chrześcijańskiego Krzyża i Słowa Bożego wyrasta wspólnota ludzi wzajemnie wspierających na drodze osobistego rozwoju i duchowego wzrostu, aby coraz lepiej służyć sobie nawzajem i całemu społeczeństwu.

 

Osiem osób z uniesionymi rękoma w geście uwielbienia, radości i zwycięstwa jako wspólnota zakorzeniona w krzyżu i Słowie Boga na obraz ośmiu osób jakich w Bożym planie uratowała Arka.

 

Złoty kolor symbolizuje BOGActwo Słowa, łaski, miłości, nadziei, wiary, mądrości, zrozumienia, poznania, jedności, chwały, dobra, piękna... Złoto próbuje, oczyszcza i wytapia się w ogniu, tak jak człowieka w ogniu doświadczeń, którymi chcemy ubogacać uczestników naszymi dziełami.

 

 


 

 

Słowo Boga

 

Kilka wybranych wersetów, które były inspiracją dla logo oraz dla misji FUNDACJI BOGActwo Rozwoju.

 

 

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.

Kol 3, 16

 

 

Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

Ef 6, 17

 

 

Skoro więc przyjęliście Chrystusa Jezusa jako Pana, dalej w Nim postępujcie: w Nim zakorzenieni i zbudowani, mocni wiarą, której was nauczono. I bądźcie pełni wdzięczności.

Kol 2, 6-7

 

 

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

1Kor 1, 18

 

 

Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Hbr 4, 12

 

 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Ef 1, 7-10

 

 

Wtedy Bóg czekał cierpliwie, zanim zbudowano arkę, w której tylko nieliczni, to jest osiem osób, zostali zbawieni dzięki wodzie.

1P 3, 20

 

 

Jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

Ef 2, 16

 

 

Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Ga 6, 14

 

 

A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?

Rz 2, 4

 

 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus w was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.

Kol 1, 26-28

 

 

Aby ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość wyuczeni, osiągnęli pełnię zrozumienia, w całym jego bogactwie i głębsze poznanie tajemnicy Boga – Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.

Kol 2, 2-3

 

 

Lecz On zna drogę, którą kroczę, z prób wyjdę czysty jak złoto. Moja noga kroczy w ślad za Nim, nie zbaczam, idę Jego ścieżką; nie gardzę nakazem warg Jego i w sercu słowa ust Jego chowam.

Hi 23, 10-12

 

 

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia.

Syr 2, 1.5

 

 

Trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia - a Ja wysłucham i będę mówił: Oto mój lud, a on powie: Pan moim Bogiem.

Za 13, 9

 

 

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Łk 9, 23

 

Dołącz do grona przyjaciół wspierających tworzenie nowych dobrych dzieł

WSPIERAJ NAS

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju  

Osobistego i Duchowego

KRS 0000743823

NIP 6793172784 

NR KONTA 58 1140 2004 0000 3502 7794 4717

 

Kraków 30-619, ul. Turniejowa 70/97B

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2018

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl