Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

Historia 

FUNDACJI BOGActwo Rozwoju

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.

J 1, 1-4

 

 

Prawdą jest fakt, że Słowo Boga dało początek zmianie mojego myślenia. 

 

Z radykalnej zmiany myślenia wzięły się śmiałe decyzje. 

 

Decyzje wcielone z odwagą w życie dały początek skutecznym działaniom. 

 

Działania realizowane z niezłomną wytrwałością przyniosły niezwykłe owoce. 

 

W pełni całkowita przemiana mojego życia to tylko pierwszy osobisty niezwykły efekt. 

 

Zasiane w moim sercu ziarno Słowa Boga wydaje kolejny, jeszcze bardziej obfity plon.

 

Najcudowniejszy owoc to FUNDACJA BOGA

 

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju 

 

Fundacja to owoc zawierający w sobie samym nasienie, aby  rozsiewane rodziło kolejne niezwykłe, dobre owoce. 

 

Aby każdy przyjaciel FUNDACJI BOGA doświadczył osobistego rozwoju i duchowego wzrostu w swoim życiu. 

 

Abyś Ty również doznał i doznała przemiany swojego życia.

 

 

Podwaliny Fundacji Boga

 

Ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.

Ps 1, 2-3

 

 

Fundament Fundacji Boga z natchnienia Ducha Świętego zaczyna budować się już na początku 2013 roku. Niemal codziennie rozsiadam się w moim ulubionym fotelu z Biblią w ręku. A nawet kilkoma Bibliami w różnych przekładach.

 

Słowo Boga wciąga mnie coraz bardziej.

 

Szukam jeszcze głębiej i sięgam do oryginalnych tekstów. Zgłębiam mądrość i nauki Biblijne, a Słowo Boga zmienia całkowicie moje życie i moją codzienność. Nie tak tylko powierzchownie. 

 

Słowo Boga przemienia dogłębnie moje życie w każdym obszarze i najmniejszej cząstce istnienia.

 

Tak rodzi się pierwszy w pełni oparty na jednej historii Biblijnej kurs online Księga Twojego Rozwoju.  

 

Ewa, jedna z uczestniczek napisała po kursie – „To jest jak iskra zapalająca”.

 

Okazało się, że iskra ta zapaliła nie tylko uczestników do podjęcia natychmiastowego i pozytywnego działania.

 

Rozpaliła również w moim sercu ogień do dalszej pracy.

 

Do tworzenia kolejnych podobnych, niosących wielką wartość dzieł w pełni opartych i inspirowanych mądrością i naukami Biblijnymi.

 

Przez tych kilka lat budowania podwalin Fundacji nie obyło się bez trudów i zwątpień. Przejścia przez duchową pustynię i ciemną dolinę. Porażek i zwycięstw. Upadków i powstania jeszcze silniejszym. Ale o tym może przy innej okazji. 

 

 

Szczególne miejsce rodzenia się Fundacji Boga

 

Przeprawisz się i wejdziesz do kraju, który PAN, twój Bóg, ci daje, do ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci to obiecał PAN, Bóg twoich przodków.

Pwt 27, 3

 

Wpływ na powstanie i rozwój Fundacji Boga miało i nadal ma miejsce zrodzenia się całej idei BOGActwa Rozwoju.

 

Mieszkamy z żoną od 12 lat w królewskim mieście Krakowie. Konkretnie nieopodal Krakowskich Łagiewnik. Miejscu dwóch Sanktuariów. Sanktuarium Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

 

Dziś z pewnej perspektywy czasowej patrząc. Bóg już te kilkanaście lat wcześniej miał swój plan i go skutecznie zrealizował osadzając nas w tym miejscu.

 

Jesteśmy stałymi uczestnikami na modlitwie w Sanktuarium św. Jana Pawła II lub na adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

 

Jak być może wiesz. Wcześniej podczas II wojny światowej było to miejsce pracy Karola Wojtyły w kamieniołomach. Jak również miejsce objawień Jezusa jakiego doznawała św. Siostra Faustyna.

 

W Biblii wielokrotnie możemy znaleźć potwierdzenie, że Bóg wybiera sobie pewne określone miejsca na ziemi swojej szczególnej obecności i działania. 

 

Wierze, że to miejsce działania szczególnej mocy Ducha Świętego miało wpływ na zrodzenie idei Fundacji Boga.

 

Przepełniająca obecność Ducha Świętego, rozlewa się wokół tworząc Fundację Boga i jej dzieła.

 

 

Nasze zrealizowane dzieła

 

Przez słowa PANA powstały Jego dzieła i Jego zamysł spełnił się według Jego woli.

Syr 42, 15

 

W kolejności  chronologicznej:

 

Księga Twojego Rozwoju - pierwszy kurs rozwoju osobistego i duchowego w pełni oparty na jednej historii Biblijnej 

 

Wypłyń na Głębię - program rozwoju umiejętności podejmowania trafnych życiowych decyzji i kształtowania dobrego życia


Wypłyń na Głębię - druga edycja

 

Strefa Światła Słowa - głoszenie Słowa na Krakowskiej Nocy Światła

 

Podbój Ziemi Obiecanej - Materiał Ewangelizacyjny połączony z praktycznym kursem rozwoju dla przedsiębiorców

 

Warsztaty Wypłyń na Głębię - cykl stacjonarnych warsztatów w oparciu o Program Wypłyń na Głębię

 

Odwagi! Ja Jestem!  - cykl spotkań online na żywo rozwijający temat jak być odważnym i mężnym mocą Boga

 

Wakacyjny Kurs Odkrywania Woli Boga w Codzienności

 

Podejmowanie decyzji w świetle Słowa Bożego - część tematyczna podczas spotkania Przymierza Przedsiębiorców

 

Program Przemiany Życia - rozbudowany 9 miesięczny program prowadzący przez zmianę myślenia do przemiany całego życia


Dekalog (dla) Przedsiębiorcy - współtworzenie programu rozwoju osobistego dla przedsiębiorców w ramach programu rozwoju osobistego realizowanego przez Duszpasterstwo Talent.

 

Wielkopostny Kurs Odkrywania Woli Boga w Codzienności 

 

Pójdź za Mną! - Ebook - wkrótce nowe rozszerzone wydanie 

 

 

Więcej o naszych dziełach tych zrealizowanych, aktualnie realizowanych, oraz planowanych przeczytasz na stronie - NASZE DZIEŁA

 

 

 

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

 

W 2018 po kilku latach tworzenia wartościowych programów rozwojowych oraz głoszeniu Słowa. Przyszedł doskonały moment na powołanie do życia FUNDACJI BOGActwo Rozwoju - Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego i Duchowego.

 

Aby jeszcze pełniej i szerzej realizować misję, do której wybrał i przeznaczył nas Bóg.

 

Zapraszam również Ciebie do współtworzenia FUNDACJI BOGA.

 

Ile razy w życiu mamy szansę uczestniczyć w wielkim dziele od samego początku? 

 

Teraz jest taki moment początku rodzenia się FUNDACJI BOGA.

 

Dziś możesz wspólnie z nami Tworzyć i rozwijać FUNDACJĘ BOGA.

 

Jako uczestnik naszych dzieł.

Dołącz do grona uczestników aktualnie prowadzonych dzieł. Szczegóły na stronie głównej.

 

 

Jako współpracownik Fundacji.

 

Zapraszamy do współpracy każdego kto chce się aktywnie włączyć w rozwój FUNDACJI BOGA.

Dołącz jako wolontariusz lub współpracownik na różnych polach działania.

 

Więcej informacji jak wspierać nasze dzieła oraz jak do nas dołączyć na stronie WSPIERAJ NAS.

 

 

 

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl