Historia 

FUNDACJI BOGActwo Rozwoju

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.

J 1, 1-4

 

 

Prawdą jest fakt, że Słowo Boga dało początek zmianie mojego myślenia. 

 

Z radykalnej zmiany myślenia wzięły się śmiałe decyzje. 

 

Decyzje wcielone z odwagą w życie dały początek skutecznym działaniom. 

 

Działania realizowane z niezłomną wytrwałością przyniosły niezwykłe owoce. 

 

W pełni całkowita przemiana mojego życia to tylko pierwszy osobisty niezwykły efekt. 

 

Zasiane w moim sercu ziarno Słowa Boga wydaje kolejny, jeszcze bardziej obfity plon.

 

Najcudowniejszy owoc to FUNDACJA BOGA

 

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju 

 

Fundacja to owoc zawierający w sobie samym nasienie, aby  rozsiewane rodziło kolejne niezwykłe, dobre owoce. 

 

Aby każdy przyjaciel FUNDACJI BOGA doświadczył osobistego rozwoju i duchowego wzrostu w swoim życiu. 

 

Abyś Ty również doznał i doznała przemiany swojego życia.

 

 

Podwaliny Fundacji Boga

 

Ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.

Ps 1, 2-3

 

 

Fundament Fundacji Boga z natchnienia Ducha Świętego zaczyna budować się już na początku 2013 roku. Niemal codziennie rozsiadam się w moim ulubionym fotelu z Biblią w ręku. A nawet kilkoma Bibliami w różnych przekładach.

 

Słowo Boga wciąga mnie coraz bardziej.

 

Szukam jeszcze głębiej i sięgam do oryginalnych tekstów. Zgłębiam mądrość i nauki Biblijne, a Słowo Boga zmienia całkowicie moje życie i moją codzienność. Nie tak tylko powierzchownie. 

 

Słowo Boga przemienia dogłębnie moje życie w każdym obszarze i najmniejszej cząstce istnienia.

 

Tak rodzi się pierwszy w pełni oparty na jednej historii Biblijnej kurs online Księga Twojego Rozwoju.  

 

Ewa, jedna z uczestniczek napisała po kursie – „To jest jak iskra zapalająca”.

 

Okazało się, że iskra ta zapaliła nie tylko uczestników do podjęcia natychmiastowego i pozytywnego działania.

 

Rozpaliła również w moim sercu ogień do dalszej pracy.

 

Do tworzenia kolejnych podobnych, niosących wielką wartość dzieł w pełni opartych i inspirowanych mądrością i naukami Biblijnymi.

 

Przez tych kilka lat budowania podwalin Fundacji nie obyło się bez trudów i zwątpień. Przejścia przez duchową pustynię i ciemną dolinę. Porażek i zwycięstw. Upadków i powstania jeszcze silniejszym. Ale o tym może przy innej okazji. 

 

 

Szczególne miejsce rodzenia się Fundacji Boga

 

Przeprawisz się i wejdziesz do kraju, który PAN, twój Bóg, ci daje, do ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci to obiecał PAN, Bóg twoich przodków.

Pwt 27, 3

 

Wpływ na powstanie i rozwój Fundacji Boga miało i nadal ma miejsce zrodzenia się całej idei BOGActwa Rozwoju.

 

Mieszkamy z żoną od 12 lat w królewskim mieście Krakowie. Konkretnie nieopodal Krakowskich Łagiewnik. Miejscu dwóch Sanktuariów. Sanktuarium Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

 

Dziś z pewnej perspektywy czasowej patrząc. Bóg już te kilkanaście lat wcześniej miał swój plan i go skutecznie zrealizował osadzając nas w tym miejscu.

 

Jesteśmy stałymi uczestnikami na modlitwie w Sanktuarium św. Jana Pawła II lub na adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

 

Jak być może wiesz. Wcześniej podczas II wojny światowej było to miejsce pracy Karola Wojtyły w kamieniołomach. Jak również miejsce objawień Jezusa jakiego doznawała św. Siostra Faustyna.

 

W Biblii wielokrotnie możemy znaleźć potwierdzenie, że Bóg wybiera sobie pewne określone miejsca na ziemi swojej szczególnej obecności i działania. 

 

Wierze, że to miejsce działania szczególnej mocy Ducha Świętego miało wpływ na zrodzenie idei Fundacji Boga.

 

Przepełniająca obecność Ducha Świętego, rozlewa się wokół tworząc Fundację Boga i jej dzieła.

 

 

Nasze zrealizowane dzieła

 

Przez słowa PANA powstały Jego dzieła i Jego zamysł spełnił się według Jego woli.

Syr 42, 15

 

W kolejności  chronologicznej:

 

Księga Twojego Rozwoju - pierwszy kurs rozwoju osobistego i duchowego w pełni oparty na jednej historii Biblijnej 

 

Wypłyń na Głębię - program rozwoju umiejętności podejmowania trafnych życiowych decyzji i kształtowania dobrego życia


Wypłyń na Głębię - druga edycja

 

Strefa Światła Słowa - głoszenie Słowa na Krakowskiej Nocy Światła

 

Podbój Ziemi Obiecanej - Materiał Ewangelizacyjny połączony z praktycznym kursem rozwoju dla przedsiębiorców

 

Warsztaty Wypłyń na Głębię - cykl stacjonarnych warsztatów w oparciu o Program Wypłyń na Głębię

 

Odwagi! Ja Jestem!  - cykl spotkań online na żywo rozwijający temat jak być odważnym i mężnym mocą Boga

 

Wakacyjny Kurs Odkrywania Woli Boga w Codzienności

 

Podejmowanie decyzji w świetle Słowa Bożego - część tematyczna podczas spotkania Przymierza Przedsiębiorców

 

Program Przemiany Życia - rozbudowany 9 miesięczny program prowadzący przez zmianę myślenia do przemiany całego życia


Dekalog (dla) Przedsiębiorcy - współtworzenie programu rozwoju osobistego dla przedsiębiorców w ramach programu rozwoju osobistego realizowanego przez Duszpasterstwo Talent.

 

Wielkopostny Kurs Odkrywania Woli Boga w Codzienności 

 

Pójdź za Mną! - Ebook - wkrótce nowe rozszerzone wydanie 

 

 

Więcej o naszych dziełach tych zrealizowanych, aktualnie realizowanych, oraz planowanych przeczytasz na stronie - NASZE DZIEŁA

 

 

 

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

 

W 2018 po kilku latach tworzenia wartościowych programów rozwojowych oraz głoszeniu Słowa. Przyszedł doskonały moment na powołanie do życia FUNDACJI BOGActwo Rozwoju - Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego i Duchowego.

 

Aby jeszcze pełniej i szerzej realizować misję, do której wybrał i przeznaczył nas Bóg.

 

Zapraszam również Ciebie do współtworzenia FUNDACJI BOGA.

 

Ile razy w życiu mamy szansę uczestniczyć w wielkim dziele od samego początku? 

 

Teraz jest taki moment początku rodzenia się FUNDACJI BOGA.

 

Dziś możesz wspólnie z nami Tworzyć i rozwijać FUNDACJĘ BOGA.

 

Jako uczestnik naszych dzieł.

Dołącz do grona uczestników aktualnie prowadzonych dzieł. Szczegóły na stronie głównej.

 

 

Jako współpracownik Fundacji.

 

Zapraszamy do współpracy każdego kto chce się aktywnie włączyć w rozwój FUNDACJI BOGA.

Dołącz jako wolontariusz lub współpracownik na różnych polach działania.

 

Więcej informacji jak wspierać nasze dzieła oraz jak do nas dołączyć na stronie WSPIERAJ NAS.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego