Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

Przeczytaj dzisiejszy List

Co DZIś BÓG mówi do Ciebie?

Boże listy 
w naszej codzienności

21 stycznia 2022
Ty jesteś Piotr [czyli Skała]. Mt 16,18
20 stycznia 2022
Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Rdz 12, 1
19 stycznia 2022
Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli. Pwt 30,19

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl