19 kwietnia 2019

<>< Bóg wybrał Cię, abyś poznał Jego Wolę

Serce moje jest mocne, Boże,
mocne serce moje;
zaśpiewam i zagram.
Zbudź się, duszo moja,
zbudź, harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę.
Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie;
zagram Ci wśród narodów,
bo Twoja łaskawość aż do niebios,
a wierność Twoja po chmury!
Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię!


Ps 57, 8-12

Serca mocnego i gotowego, chwalącego i wywyższającego Boga życzę Ci na te Świąteczne dni.

Dziś krzyż i śmierć.
Jutro pustka.
Trzeciego dnia zmartwychwstanie i radość wielka.

Aby w tą Paschę Jezus przeszedł z mocą przez sam środek Twojego serca.

Gdyż Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego, i Jego własny głos usłyszał.

Czuwaj, módl się, dziękuj, z otwartym sercem nasłuchuj głosu Boga.


Jak chcesz możesz w komentarzu złożyć życzenia wszystkim, z którymi wspólnie przeszliśmy, mam ufność bardzo owocne przygotowanie na ten czas przejścia Pana.

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego