Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

07 marca 2019
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Dz 22, 14 Wiesz kto i do kogo wypowiada powyższe słowa? Mówi to Ananiasz
07 marca 2019
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Dz 22, 14 Uśmiechnąłem się na początku, bo to nie pierwszy raz. Serce moje
07 marca 2019
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę
08 marca 2019
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do
09 marca 2019
Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
10 marca 2019
Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak wyschła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny
11 marca 2019
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia
12 marca 2019
Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka - od Pana. Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, lecz Pan osądza duchy. Powierz Panu swą sprawę, a spełnią się twoje zamiary.
13 marca 2019
Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Prz 19, 21 Jak się niektórzy domyślili, wczorajsze ćwiczenie to tylko początek. Chociaż moje niedopatrzenie, żeby wyraźnie to zakomunikować
14 marca 2019
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem
15 marca 2019
Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają
16 marca 2019
Przerzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Ps 55, 23 Kilka osób w swoich wypowiedziach delikatnie ociera się o podsumowanie,
17 marca 2019
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż
18 marca 2019
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę,
19 marca 2019
Dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście
20 marca 2019
Dam im jedno serce i nowego ducha dam do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów
21 marca 2019
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość
22 marca 2019
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość
23 marca 2019
Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem,
24 marca 2019
W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie
25 marca 2019
Ojciec wasz, wie czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo;
26 marca 2019
Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5, 16 Noszę się z tym zamiarem od samego początku naszej wspólnej drogi na kursie.
27 marca 2019
Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen
28 marca 2019
Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie
29 marca 2019
Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 1Tes 5, 17-18 Odkrywamy na naszym kursie wolę Boga w CODZIENNOŚCI. W codzienności
30 marca 2019
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
31 marca 2019
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich,
01 kwietnia 2019
W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wolą Boga względem was w Chrystusie Jezusie. 1Tes 5, 18 Jaka jest Wola Boga? Ważne również jest inne pytanie. Jak zgadzać się na
02 kwietnia 2019
To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. J 6, 40 Jaka jest
03 kwietnia 2019
Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym
04 kwietnia 2019
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 1J 2, 17 Twoje serce kamienne przemija, a wraz z nim Twoje pożądliwości,
05 kwietnia 2019
Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. J 4, 34 Wczoraj mówiliśmy o relacjach dziś idziemy dalej i pomówimy o konsumowaniu.
06 kwietnia 2019
W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje,
07 kwietnia 2019
Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały
08 kwietnia 2019
Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz położywszy na nich
09 kwietnia 2019
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do
10 kwietnia 2019
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę
11 kwietnia 2019
Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi,
12 kwietnia 2019
Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i
13 kwietnia 2019
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
14 kwietnia 2019
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
15 kwietnia 2019
A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać
16 kwietnia 2019
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza,
17 kwietnia 2019
Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił
19 kwietnia 2019
Serce moje jest mocne, Boże, mocne serce moje; zaśpiewam i zagram. Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie; zagram Ci
25 kwietnia 2019
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy,
26 kwietnia 2019
Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Bóg naszych ojców wybrał cię,

abyś poznał Jego wolę

ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał.

 

Dz 22, 14

 

 

Uśmiechnąłem się na początku, bo to nie pierwszy raz.

 

Serce moje rozpaliło się wielką radością, kiedy w końcu uświadomiłem sobie, że to jednak wydarzenie wyjątkowe.

 

To dopełnienie znaków jakimi w ostatnim czasie Bóg potwierdza swoją wolę.

 

Potwierdza Swoją wolę mi, Tobie i każdemu z uczestników naszego kursu.

 

 

Kilka tygodni temu, przygotowywałem się do naszego Wielkopostnego Kursu.

 

Otworzyłem Biblię i przeczytałem kilka fragmentów mówiące o woli Boga.

 

Wybrałem Słowo, które stało się myślą przewodnią na naszą wspólną drogę odkrywania woli Boga w Codzienności.

 

Pewnie znasz już ten werset na pamięć, bo na początku tego listu przytaczam go po raz kolejny.

 

 

Mniej więcej również miesiąc temu skończyłem czytać Ewangelię Jana.

 

Kolejną księgą są moje ulubione Dzieje Apostolskie.

 

Postanawiam więc, że to doskonały moment, aby je po raz kolejny przeczytać.

 

Mam taki zwyczaj, że każdego dnia czytam po kolei jeden rozdział z wybranych ksiąg.

 

W praktyce wychodzi, że są dni przerwy w tym rytmie i karmię się innymi fragmentami.

 

Na przykład wczoraj nie przeczytałem kolejnego rozdziału, ponieważ byłem cały dzień w podróży na i z pogrzebu taty bliskiej mi osoby z rodziny.

 

I w drodze z racji, że nie miałem przy sobie Biblii, którą czytam w domu z zaznaczonymi miejscami, gdzie ostatnio skończyłem.

 

Przeczytałem więc w pociągu początek Dziejów.

 

Do tego fragmentu za chwilę nawiążę, ale wróćmy do dzisiejszego ranka.

 

 

Dziś rano otworzyłem moją domową Biblię w miejscu, gdzie maiłem zaznaczone tasiemką stronę na której skończyłem czytać w poniedziałek.

 

Zgadnij.

 

Jaki rozdział Dziejów przypadł mi dziś do przeczytania?

 

...

 

Rozdział 22.

 

Ten sam, z którego kilka tygodni wcześniej wybrałem werset przewodni dla naszego kursu.

 

To znaczy tylko tak myślałem, że to ja wybrałem to Słowo.

 

Nawet jak bardzo bym chciał i starał się tak wycyrklować, żeby dany rozdział wypadał konkretnego dnia.

 

Bo niby proste. Odliczyć 22 dni wstecz i zaczął czytać, żeby ten rozdział wypadł dziś.

 

Jednak w praktyce mało realne.

 

Musiałbym pamiętać, żeby nadrabiać fragmenty z dni, kiedy ich nie przeczytałem.

 

A znając swoją krótką pamięć, na pewno i tak kilka razy bym zapomniał.

 

 

Kiedy doszedłem do 14 wersetu to ten moment dziś rano, kiedy się uśmiechnąłem.

 

To nie ja wybrałem to Słowo Boga, aby było nam Światłem na cały kurs.

 

To sam Bóg wybrał, niejako zapowiadając co będzie się działo.

 

Najpierw objawił swoją wolę.

 

A dziś w dniu rozpoczęcia kursu nam Swoją wolę potwierdza.

 

Tylko Bóg ma taką władzę nad czasem, aby dać nam odpowiednie Słowo w idealnie dopasowanym momencie.

 

 

Bóg po raz kolejny udowadnia mi, że jestem tylko narzędziem w jego rękach.

 

To nie ja, ale On prowadzi nas po drodze odkrywania Swojej woli.

 

Ja mam się tylko otworzyć na jego natchnienia i poddać Jego prowadzeniu.

 

 

Po chwili medytacji nad tym precyzyjnie wybranym przez Boga Słowem.

 

Uświadomiłem sobie drugi znak, po którym moje serce zapłonęło wielką radością.

 

Nieprzypadkowo wracając wczoraj pociągiem do domu czytałem początek Dziejów Apostolskich.

 

Chciałem dojść do fragmentu (Dz 2, 40-41):

 

 

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał:

 

Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!

 

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni.

 

I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

 

 

Zgadnij.

 

Ile osób zapisało się na nasz kurs?

 

...

 

Prawie zgadłeś 😊

 

Trzytysięczna osoba zapisała się w sobotę kilka minut po 15.

 

Pamiętam to dokładnie.

 

W sobotę tuż przed 15 wszedłem do sytemu rejestracji i było zapisanych 2999 osób.

 

Odmówiliśmy z żoną koronkę do Bożego Miłosierdzia i zajrzałem do systemu ponownie.

 

System pokazał równo 3000 osób.

 

 

Prawie zgadłeś, ponieważ podglądam w tym momencie system i jest nas już… uwaga… 3769 osób.

 

I cały czas jeszcze zapisują się nowe.

 

 

To jest wypełnienie obietnicy jaką Bóg dał mi kilka lat temu.

 

Ponad siedem lat temu stanąłem na mojej duchowej pustyni.

 

Nie wiedziałem całkowicie co mam dalej w swoim życiu robić.

 

Wziąłem Pismo Święte i zacząłem codziennie czytać.

 

Wierzyłem, że Słowo Boga pomoże mi rozeznać co dalej z moim życiem.

 

 

Dziś nie umiem powiedzieć z dokładnością co do dnia, a tym bardziej co do godziny.

 

Jednak wiem doskonale, że Bóg poprzez swoje Słowo odkrył przede mną swoją wolę.

 

Wlał w moje serce pragnienie służenia jako narzędzie w Jego rękach.

 

Służyć poprzez dzieła wspierające ludzi w rozwoju osobistym i duchowym w pełni bazując w ich tworzeniu na Słowie Boga.

 

Tylko Słowo Boga ma moc stwarzać dzieła dobre i piękne.

 

 

Oczywiście trwało to kilka lat, żeby dzieło się rozrosło i powstała Fundacja BOGActwo Rozwoju.

 

Jednak przez ten cały długi czas wytężonej pracy i wielu wyrzeczeń.

 

Wiem, że to Bóg mnie prowadzi i wciąż potwierdza to znakami.

 

 

W sobotę, w godzinie miłosierdzia Bóg wypełnił daną mi obietnicę.

 

Fragment z 2 rozdziału Dziejów:

 

I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

 

Odczytałem te kilka lat temu jako obietnicę Boga.

 

Obietnicę, że pewnego dnia Bóg przyłączy 3000 osób do dzieła jakie przeze mnie jako swoje narzędzie będzie czynił.

 

 

Dlaczego Ci o tym wszystkim piszę?

 

Ufam, że również Ty niejednokrotnie podczas kursu uśmiechniesz się, kiedy Słowo Boga do Ciebie przemówi.

 

Wierzę, że Twoje serce również rozpali taki ogień radości, kiedy uświadomisz sobie, że nastaje dzień, w którym Bóg spełnia daną Tobie obietnicę.

 

Obietnicę jaką być może odkryje przed Tobą w trakcie naszego kursu.

 

Naszej wspólnej drogi odkrywania woli Boga w Twojej codzienności.

 

 

<>< Świadectwo

07 marca 2019