01 kwietnia 2019

<>< W każdej sytuacji dziękuj

W każdej sytuacji dziękujcie!
 

To jest bowiem wolą Boga względem was w Chrystusie Jezusie.

1Tes 5, 18

 

Jaka jest Wola Boga?

Ważne również jest inne pytanie.

Jak zgadzać się na Wolę Boga?

To może się okazać jeszcze trudniejszym zadaniem niż samo jej odkrycie.


Dziś ćwiczenie na Twoją gotowość przyjęcia Woli Boga.

Trudne do realizacji wezwania św. Pawła.

W każdej sytuacji dziękuj.

Za wszystko dziękuj.

We wszystkim dziękuj.


Chcesz odkrywać Wolę Boga względem siebie i swojego życia?

Chcesz wypełniać Wolę Boga?

To, dziękuj Bogu!


Wolą Boga jest, abyś w każdym położeniu dziękował.

Podkreślam!

W każdym położeniu, w każdej sytuacji, we wszystkim i za wszystko dziękuj.


Wiele waszych komentarzy i odpowiedzi jakie otrzymuję to obszerny opis życia, sytuacji i doświadczeń.

Trudów, problemów, oporów, codziennego zmagania z przeciwnościami, lęków, błędów, braku chęci, zwątpień, poszukiwań.


A jak mówi do nas dziś Duch Boży słowami listu św. Pawła.

W każdej z takich sytuacji dziękuj.


Dziękuj za radość i smutek, za odwagę i lęk, za zwycięstwo i porażkę, za chęć i zniechęcenie, za upadek i powstanie, za poszukiwanie i znalezienie.


Nie ma wątpliwości, że to trudne.

Bardzo ciężko jest dziękować za codzienne zmaganie się z przeciwnościami.

Przyjęcie Woli Boga w takich sytuacjach jest skrajnie trudne.


Kiedy wypowiadasz słowo Dziękuję jednocześnie mówisz Bogu, że przyjmujesz to co od Niego dostajesz.

Przyjmujesz i zgadzasz się na drogę jaką Cię Bóg prowadzi zgodnie z Jego Wolą.

Twoje dziękowanie otwiera Cię na przyjęcie kolejnego daru od Boga.

Nie przyjmiesz i nie podziękujesz za to co trudne może zamknąć Cię na dobro i piękno, którym Bóg pragnie Cię obdarować.

Dziękczynienie otwiera na BOGActwo Bożego obdarowania.Polecam Ci codzienne dziękczynienie.

My z żoną już od dłuższego czasu praktykujemy wieczorem wspólną modlitwę.

Między innymi dziękujemy za wszystko co przeżyliśmy przez cały miniony dzień.

Za każde dobro i zło jakie nas spotkało i jakiego doświadczyliśmy tego dnia.

Dziękowanie Bogu za wszystko zgodnie z Jego Wolą niesamowicie zmienia perspektywę patrzenia na życie.


W tej godzinie dziękuję:

Dziękuję za to, że jesteś.
Dziękuję Bogu za Ciebie.
Dziękuję Tobie, że czytasz moje listy.
Dziękuję, że odpisujesz lub piszesz komentarze na stronie.
Dziękuję, że zamierzasz dopiero napisać, albo że nigdy tego nie zrobisz.
Dziękuje Bogu, że odkrywa przed Tobą swoją wolę.
Dziękuję za Twoje czyste serce pełne Ducha Świętego.
Dziękuję Jezusowi, że jest blisko Ciebie, jest w Twoi sercu i pomaga Ci odkrywać Wolę Boga.
Dziękuję za naszą wspólną drogę.


Za wszystko to dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa.


A Ty za co w tym momencie dziękujesz?


Zadanie dla Ciebie na dzisiejszy wieczór.

Przed położeniem się spać podziękuj Bogu za sytuacje, doświadczenia z całego dnia.

Pamiętaj, żeby po tych pierwszych podziękowaniach jakie przyjdą Ci na myśl, czyli za to co dobrego Cię spotkało w ciągu dnia.

Podziękuj za każdą trudność, porażkę, upadek, trudne doświadczenie.

Podziękuj szczególnie za to z czym od dawna się zmagasz, za to co jest dla Ciebie w tym czasie największym ciężarem.

Podziękuj za poniżenie, za samotność, za chorobę swoją lub kogoś bliskiego, za brak zrozumienia, za odrzucenie, za brak miłości…

Za wszystko podziękuj Bogu Ojcu, Jezusowi i Duchowi Świętemu.
 

 

Praktykuj tą modlitwę dziękczynienia Bogu za wszystko każdego dnia.

 

Doświadcz całego BOGActwa dziękowania Bogu za wszystko i w każdej sytuacji przynajmniej do końca naszej wspólnej drogi odkrywania Woli Boga w codzienności.

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego