31 marca 2019

<>< Przyjdzie on bowiem na wszystkich

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe

 

wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych,

 

żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask.

 

Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,

 

abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić,

 

i stanąć przed Synem Człowieczym.

 

Łk 21, 34-36

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego