Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

W odpowiedzi rzekł im Jezus:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki,
 

ale dlatego, że jedliście chleb do syta.
 

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje,
 

ale o ten, który trwa na życie wieczne,
 

a który da wam Syn Człowieczy;
 

Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec.
 

Oni zaś rzekli do Niego:
 

Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?
 

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich:
 

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał.

 

Rzekli do Niego:
 

Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie

uwierzyli?
 

Cóż zdziałasz?
 

Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano:
 

Dał im do jedzenia chleb z nieba.
 

Rzekł do nich Jezus:
 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
 

Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba,
 

ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.
 

Albowiem chlebem Bożym jest Ten,
 

który z nieba zstępuje i życie daje światu.
 

Rzekli więc do Niego:
 

Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!
 

Odpowiedział im Jezus:
 

Ja jestem chlebem życia.
 

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
 

a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
 

Powiedziałem wam jednak:
 

Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie.
 

Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie,
 

a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę,
 

ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę,
 

ale wolę Tego, który Mnie posłał.
 

Jest wolą Tego, który Mnie posłał,
 

abym nic nie stracił z tego wszystkiego,
 

co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym.
 

To bowiem jest wolą Ojca mego,
 

aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego,
 

miał życie wieczne.
 

A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.


J 6, 26-40


Mamy już całkiem obfite menu na Wielki Post.


Napisz również Ty jakim chlebem powszednim karmisz się każdego dnia.

 

 

<>< Na tym polega dzieło Boga

06 kwietnia 2019