06 kwietnia 2019

<>< Na tym polega dzieło Boga

W odpowiedzi rzekł im Jezus:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki,
 

ale dlatego, że jedliście chleb do syta.
 

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje,
 

ale o ten, który trwa na życie wieczne,
 

a który da wam Syn Człowieczy;
 

Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec.
 

Oni zaś rzekli do Niego:
 

Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?
 

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich:
 

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał.

 

Rzekli do Niego:
 

Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie

uwierzyli?
 

Cóż zdziałasz?
 

Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano:
 

Dał im do jedzenia chleb z nieba.
 

Rzekł do nich Jezus:
 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
 

Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba,
 

ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.
 

Albowiem chlebem Bożym jest Ten,
 

który z nieba zstępuje i życie daje światu.
 

Rzekli więc do Niego:
 

Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!
 

Odpowiedział im Jezus:
 

Ja jestem chlebem życia.
 

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
 

a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
 

Powiedziałem wam jednak:
 

Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie.
 

Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie,
 

a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę,
 

ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę,
 

ale wolę Tego, który Mnie posłał.
 

Jest wolą Tego, który Mnie posłał,
 

abym nic nie stracił z tego wszystkiego,
 

co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym.
 

To bowiem jest wolą Ojca mego,
 

aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego,
 

miał życie wieczne.
 

A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.


J 6, 26-40


Mamy już całkiem obfite menu na Wielki Post.


Napisz również Ty jakim chlebem powszednim karmisz się każdego dnia.

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego