Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

07 marca 2019
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Dz 22, 14 Wiesz kto i do kogo wypowiada powyższe słowa? Mówi to Ananiasz
07 marca 2019
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Dz 22, 14 Uśmiechnąłem się na początku, bo to nie pierwszy raz. Serce moje
07 marca 2019
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę
08 marca 2019
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do
09 marca 2019
Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
10 marca 2019
Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak wyschła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny
11 marca 2019
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia
12 marca 2019
Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka - od Pana. Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, lecz Pan osądza duchy. Powierz Panu swą sprawę, a spełnią się twoje zamiary.
13 marca 2019
Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Prz 19, 21 Jak się niektórzy domyślili, wczorajsze ćwiczenie to tylko początek. Chociaż moje niedopatrzenie, żeby wyraźnie to zakomunikować
14 marca 2019
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem
15 marca 2019
Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają
16 marca 2019
Przerzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Ps 55, 23 Kilka osób w swoich wypowiedziach delikatnie ociera się o podsumowanie,
17 marca 2019
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż
18 marca 2019
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę,
19 marca 2019
Dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście
20 marca 2019
Dam im jedno serce i nowego ducha dam do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów
21 marca 2019
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość
22 marca 2019
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość
23 marca 2019
Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem,
24 marca 2019
W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie
25 marca 2019
Ojciec wasz, wie czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo;
26 marca 2019
Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5, 16 Noszę się z tym zamiarem od samego początku naszej wspólnej drogi na kursie.
27 marca 2019
Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen
28 marca 2019
Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie
29 marca 2019
Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 1Tes 5, 17-18 Odkrywamy na naszym kursie wolę Boga w CODZIENNOŚCI. W codzienności
30 marca 2019
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
31 marca 2019
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich,
01 kwietnia 2019
W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wolą Boga względem was w Chrystusie Jezusie. 1Tes 5, 18 Jaka jest Wola Boga? Ważne również jest inne pytanie. Jak zgadzać się na
02 kwietnia 2019
To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. J 6, 40 Jaka jest
03 kwietnia 2019
Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym
04 kwietnia 2019
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 1J 2, 17 Twoje serce kamienne przemija, a wraz z nim Twoje pożądliwości,
05 kwietnia 2019
Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. J 4, 34 Wczoraj mówiliśmy o relacjach dziś idziemy dalej i pomówimy o konsumowaniu.
06 kwietnia 2019
W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje,
07 kwietnia 2019
Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały
08 kwietnia 2019
Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz położywszy na nich
09 kwietnia 2019
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do
10 kwietnia 2019
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę
11 kwietnia 2019
Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi,
12 kwietnia 2019
Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i
13 kwietnia 2019
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
14 kwietnia 2019
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
15 kwietnia 2019
A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać
16 kwietnia 2019
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza,
17 kwietnia 2019
Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił
19 kwietnia 2019
Serce moje jest mocne, Boże, mocne serce moje; zaśpiewam i zagram. Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie; zagram Ci
25 kwietnia 2019
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy,
26 kwietnia 2019
Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.


A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami:

 

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

 

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go.

 

Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

 

Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.


Rzekł do nich: Czemu śpicie?

 

Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

Łk 22, 39-46


Dziś na zakończenie kursu stajemy z Jezusem po raz trzeci na Górze Oliwnej.

Dla mnie nieustannie ta modlitwa Jezusa stanowi szczyt poddania się Woli Boga.

Jezus od dawna wiedział, że czeka Go męka i śmierć na krzyżu.

Do tego momentu czytamy w Biblii głównie o walce zewnętrznej Jezusa jaką toczył z uczonymi w piśmie, faryzeuszami i pozostałymi wątpiącymi, że jest Mesjaszem i Synem Boga.

Modlitwa na Górze Oliwnej ukazuje nam jak potężną walkę wewnętrzną, walkę duchową toczy Jezus.


Jakże wymownie na zakończenie naszej wspólnej drogi pojawia się w tym opisie kamień.

Bóg na początku obiecał Ci:

Dam Ci serce nowe i ducha nowego tchnę do Twojego wnętrza,

zabiorę Ci serce kamienne, a dam Ci serce z ciała.Jezus pozbierał nasze wszystkie 5 tysięcy kamiennych serc i wziął je na swoje barki.

Czytając Wasze komentarze i listy, symbolicznie mówiąc, widzę, że niektóre kamienne serca jakie dźwigacie to wielokilogramowe głazy.

Wyobrażasz sobie jaki ciężar Jezus z nas zabiera?


Oddając Jezusowi zapisane kartki swoimi planami i marzeniami, oddajesz swoje kamienne serce z całym jego ciężarem lęków i obaw.

Oddajesz swoją wolę, która wydawać by się mogło jest piękna i wspaniała.

W ostateczności okazuje się, że stanowi ciężar, po ludzku nie do uniesienia.


Jezus pod ciężarem naszych kamiennych serc pada na kolana.

Modli się za Ciebie:

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Przyjmuje na siebie ciężary Twojego kamiennego serca i wypija ten kielich.

Abyś Ty mógł iść dalej i wypełniać Wolę Boga.

Jezus modli się tak trzykrotnie.

Przypomina mi to trzykrotny upadek Jezusa w naszej katolickiej tradycji drogi krzyżowej.

Jezus trzykrotnie pada na kolana pod ciężarem naszych kamiennych serc.


Jakże równie wymownie ukazuje się nam ponownie anioł.

Pamiętasz rozmowę anioła z Twoją duszą?

Tym razem ukazuje się, aby nie tylko pokrzepić, ale wzmocnić.

W oryginale to greckie słowo oznacza wzmocnić, uczynić silnym, dać moc.

Zobacz, że nawet Jezus potrzebuje wzmocnienia.

A ile razy Ty chcesz wszystko sam zrobić uważasz, że sam sobie dasz radę?


Kolejne zdanie tej Ewangelii to krótki, jednak ukazujący jak potężną walkę duchową toczy Jezus.

Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

Jak wyjątkowy to moment świadczy chociażby to, że aż cztery słowa użyte w tym zdaniu pojawiają się tylko jeden jedyny raz w Biblii.
 


Pogrążony w udręce – w oryginale napisane jest:

A gdy stanął do walki

Jest tu użyte tylko raz w całym Piśmie Świętym greckie słowo agonia.

Oznacza ono walkę o zwycięstwo, bolesne zmagania wewnętrzne i emocje.

Jezus staje do walki również o Twoje zwycięstwo w Twoich wewnętrznych zmaganiach i emocjach związanych z wypełnianiem Woli Boga.


jeszcze usilniej się modlił

Tu znowu mamy jeden jedyny raz użyte greckie słowo – ektenesteron.

Oznacza ono z większym zdecydowaniem, gorliwiej.

Jezus wzmocniony przez anioła jeszcze z większym zdecydowaniem staje do wali o Ciebie i Twoje wypełnienie Woli Boga.


a Jego pot był jak gęste krople krwi

Tu mamy dwa słowa występujące tylko jeden raz w Nowym Testamencie.

Hidros czyli pot

Thrombos – wielka gęsta kropla krwi


sączące się na ziemię

Tu z kolei słowo sączące się wyrażone jest greckim słowem katabaino.

Oznacza ono również zstępowanie.

Użyte jest między innymi w Mt 3, 16.

Na określenie zstępującego Ducha Świętego jak gołębica na Jezusa po Jego chrzcie.


Czytając w tym świetle ten fragment możemy powiedzieć.

Jezus pod ciężarem naszych kamiennych serc pada na kolana, aby się gorliwie modlić.

Staje do walki wewnętrznej, w której umacniany jest przez anioła.


Jezus staje do potężnej walki duchowej za mnie, za Ciebie, za każdego z nas.

Abyśmy tak jak i On wypełniali Wolę Boga.

Pomimo potu i krwi wylewanej w tej walce w naszej codzienności.


Kryje się w tym opisie jeszcze jeden niezwykły obraz.

Słowo pot występuje jeszcze jeden raz w Septuagincie czyli greckim przekładzie Starego Testamentu.

Na samym początku Księgi Rodzaju w bardzo znamiennym momencie po grzechu Adama (Rdz 3, 19):

W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!

Do tego momentu musieliśmy w pocie zdobywać pożywienie.


Dziś krople potu Jezusa krew zstępują na ziemię Twojego nowego, czystego serca.

Krew Jezusa staje się dla Ciebie pokarmem dającym życie.

Abyś wydał plon swojego życia jakim jest wypełnienie Woli Boga.Śpisz jeszcze?

Przesypiasz swoje życie ze smutku, zmartwień, bólu, zgryzoty, utrapień, żalu?


Jezus już wziął na siebie Twoje wszystkie smutki.

Stoczył razem z Tobą walkę duchową.

Teraz przychodzi do Ciebie i mówi:

Wstań!

U Marka i Mateusza czytamy, że Jezus dodaje.

Wstań, chodź!

Jezus chce Cię poprowadzić poprzez Twoje wypełnianie Woli Boga, aż do jej całkowitego wypełnienia.
 

 

 

<>< Walka, pot, krew... na koniec wielkie zwycięstwo Woli Boga

17 kwietnia 2019