17 kwietnia 2019

<>< Walka, pot, krew... na koniec wielkie zwycięstwo Woli Boga

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.


A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami:

 

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

 

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go.

 

Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

 

Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.


Rzekł do nich: Czemu śpicie?

 

Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

Łk 22, 39-46


Dziś na zakończenie kursu stajemy z Jezusem po raz trzeci na Górze Oliwnej.

Dla mnie nieustannie ta modlitwa Jezusa stanowi szczyt poddania się Woli Boga.

Jezus od dawna wiedział, że czeka Go męka i śmierć na krzyżu.

Do tego momentu czytamy w Biblii głównie o walce zewnętrznej Jezusa jaką toczył z uczonymi w piśmie, faryzeuszami i pozostałymi wątpiącymi, że jest Mesjaszem i Synem Boga.

Modlitwa na Górze Oliwnej ukazuje nam jak potężną walkę wewnętrzną, walkę duchową toczy Jezus.


Jakże wymownie na zakończenie naszej wspólnej drogi pojawia się w tym opisie kamień.

Bóg na początku obiecał Ci:

Dam Ci serce nowe i ducha nowego tchnę do Twojego wnętrza,

zabiorę Ci serce kamienne, a dam Ci serce z ciała.Jezus pozbierał nasze wszystkie 5 tysięcy kamiennych serc i wziął je na swoje barki.

Czytając Wasze komentarze i listy, symbolicznie mówiąc, widzę, że niektóre kamienne serca jakie dźwigacie to wielokilogramowe głazy.

Wyobrażasz sobie jaki ciężar Jezus z nas zabiera?


Oddając Jezusowi zapisane kartki swoimi planami i marzeniami, oddajesz swoje kamienne serce z całym jego ciężarem lęków i obaw.

Oddajesz swoją wolę, która wydawać by się mogło jest piękna i wspaniała.

W ostateczności okazuje się, że stanowi ciężar, po ludzku nie do uniesienia.


Jezus pod ciężarem naszych kamiennych serc pada na kolana.

Modli się za Ciebie:

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Przyjmuje na siebie ciężary Twojego kamiennego serca i wypija ten kielich.

Abyś Ty mógł iść dalej i wypełniać Wolę Boga.

Jezus modli się tak trzykrotnie.

Przypomina mi to trzykrotny upadek Jezusa w naszej katolickiej tradycji drogi krzyżowej.

Jezus trzykrotnie pada na kolana pod ciężarem naszych kamiennych serc.


Jakże równie wymownie ukazuje się nam ponownie anioł.

Pamiętasz rozmowę anioła z Twoją duszą?

Tym razem ukazuje się, aby nie tylko pokrzepić, ale wzmocnić.

W oryginale to greckie słowo oznacza wzmocnić, uczynić silnym, dać moc.

Zobacz, że nawet Jezus potrzebuje wzmocnienia.

A ile razy Ty chcesz wszystko sam zrobić uważasz, że sam sobie dasz radę?


Kolejne zdanie tej Ewangelii to krótki, jednak ukazujący jak potężną walkę duchową toczy Jezus.

Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

Jak wyjątkowy to moment świadczy chociażby to, że aż cztery słowa użyte w tym zdaniu pojawiają się tylko jeden jedyny raz w Biblii.
 


Pogrążony w udręce – w oryginale napisane jest:

A gdy stanął do walki

Jest tu użyte tylko raz w całym Piśmie Świętym greckie słowo agonia.

Oznacza ono walkę o zwycięstwo, bolesne zmagania wewnętrzne i emocje.

Jezus staje do walki również o Twoje zwycięstwo w Twoich wewnętrznych zmaganiach i emocjach związanych z wypełnianiem Woli Boga.


jeszcze usilniej się modlił

Tu znowu mamy jeden jedyny raz użyte greckie słowo – ektenesteron.

Oznacza ono z większym zdecydowaniem, gorliwiej.

Jezus wzmocniony przez anioła jeszcze z większym zdecydowaniem staje do wali o Ciebie i Twoje wypełnienie Woli Boga.


a Jego pot był jak gęste krople krwi

Tu mamy dwa słowa występujące tylko jeden raz w Nowym Testamencie.

Hidros czyli pot

Thrombos – wielka gęsta kropla krwi


sączące się na ziemię

Tu z kolei słowo sączące się wyrażone jest greckim słowem katabaino.

Oznacza ono również zstępowanie.

Użyte jest między innymi w Mt 3, 16.

Na określenie zstępującego Ducha Świętego jak gołębica na Jezusa po Jego chrzcie.


Czytając w tym świetle ten fragment możemy powiedzieć.

Jezus pod ciężarem naszych kamiennych serc pada na kolana, aby się gorliwie modlić.

Staje do walki wewnętrznej, w której umacniany jest przez anioła.


Jezus staje do potężnej walki duchowej za mnie, za Ciebie, za każdego z nas.

Abyśmy tak jak i On wypełniali Wolę Boga.

Pomimo potu i krwi wylewanej w tej walce w naszej codzienności.


Kryje się w tym opisie jeszcze jeden niezwykły obraz.

Słowo pot występuje jeszcze jeden raz w Septuagincie czyli greckim przekładzie Starego Testamentu.

Na samym początku Księgi Rodzaju w bardzo znamiennym momencie po grzechu Adama (Rdz 3, 19):

W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!

Do tego momentu musieliśmy w pocie zdobywać pożywienie.


Dziś krople potu Jezusa krew zstępują na ziemię Twojego nowego, czystego serca.

Krew Jezusa staje się dla Ciebie pokarmem dającym życie.

Abyś wydał plon swojego życia jakim jest wypełnienie Woli Boga.Śpisz jeszcze?

Przesypiasz swoje życie ze smutku, zmartwień, bólu, zgryzoty, utrapień, żalu?


Jezus już wziął na siebie Twoje wszystkie smutki.

Stoczył razem z Tobą walkę duchową.

Teraz przychodzi do Ciebie i mówi:

Wstań!

U Marka i Mateusza czytamy, że Jezus dodaje.

Wstań, chodź!

Jezus chce Cię poprowadzić poprzez Twoje wypełnianie Woli Boga, aż do jej całkowitego wypełnienia.
 

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego