30 marca 2019

<>< Wejdź do izdebki swojego serca

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki,

 

zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu.

 

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

 

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie.

 

Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.

 

Nie bądźcie podobni do nich!

 

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

 

Wy zatem tak się módlcie:

 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię!

 

Niech przyjdzie Twoje królestwo;

 

niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie.

 

Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj;

 

i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

 

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

 

Mt 6, 6-13

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego