02 kwietnia 2019

<>< Zachwycające

To bowiem jest wolą Ojca mego,


aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego,

 

miał życie wieczne.

 

A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
 

J 6, 40


Jaka jest ostateczna Wola Boga wobec Twojego życia?
 

Wolą Boga jest abyś miał życie wieczne!
 

Aby Jezus wskrzesił Cię w dniu ostatecznym! 
To była chwila na podziękowanie Bogu za to, że Jego wolą jest abyś miał życie wieczne.
 

Uwielbienie Jezusa za to, że przyszedł po to, aby Cię wskrzesić w dniu ostatecznym.

 

Zachwyciłeś się tą dobrą nowiną?

A może jednak nie zrobiło to na Tobie większego wrażenia?
 

Wskrzeszenie w dniu ostatecznym – super.
 

Życie wieczne – ekstra.
 

Tylko, że jest to tak oczywiste, że już Ci spowszedniało?
 

Albo jest tak odległe w czasie, że dziś nie robi na Tobie wielkiego wrażenia?

Liczy się i ważniejsze jest dla Ciebie życie doczesne?
 

To, jaką Wolę Bóg ma dla Ciebie w tym życiu?

Żeby nie było, to też jest istotne.
 

Odkrywamy przecież na tym kursie Wolę Boga w codzienności.
 

Abyś codziennie dostrzegał działanie Boga w swoim życiu.
 

I to jest równie bardzo ważne.
 

Tylko żeby właściwie odczytać Wolę Boga dla Twojego życia.
 

Wolę Ojca w codzienności.
 

Wolę Boga dla Twojego powołania życiowego, trudnej decyzji, wyboru określonego działania.
 

Miej cały czas w świadomości, jaka jest ostateczna Wola Boga dla Twojego życia.

 


Ustaw najpierw właściwy cel dla swojego życiowego GPSa.
 

Poszukiwania odpowiedniej drogi życiowej są dużo łatwiejsze, kiedy wiesz, dokąd ostatecznie zmierzasz.

Cel – nie prosty, łatwy i przyjemny.
 

Trasa – nie ta najkrótsza, nie najszybsza, nie najłatwiejsza, nie szeroką autostradą. Nie taka droga, bo za nią płaci się ogromną cenę.
 

 

Najważniejszą Wolą Boga jest Twoje życie wieczne.
 

Celem jest dostać się przed oblicze Boga.
 

A jedyną drogą prowadzącą do Boga jest Jezus.
 

Czy widzisz Syna i wierzysz w niego?
 

Wolą Boga jest, aby każdy miał życie wieczne!
 

Aby Jezus wskrzesił Cię w dniu ostatecznym! 


 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego