29 marca 2019

<>< W czystym sercu Jezus

Nieustannie się módlcie!

W każdym położeniu dziękujcie,

taka jest bowiem wola Boża

 

w Jezusie Chrystusie względem was.

1Tes 5, 17-18


Odkrywamy na naszym kursie wolę Boga w CODZIENNOŚCI.

W codzienności - to jest niezwykle ważne.

Nie od czasu do czasu, ani raz na kilka miesięcy czy nawet raz w tygodniu.

Nie tylko od wielkiego dzwonu, przy arcyważnej życiowej decyzji.

Tylko właśnie w naszej codzienności.

Wśród nocnej ciszy i gwaru codziennych spraw.

Pośród codziennych smutków i radości dnia codziennego.

Jeśli wiec mamy odkrywać wolę Boga w codzienności.

To też w tej naszej codzienności warto abyśmy coś zrobili, aby ją zacząć odkrywać.Wczoraj Jezus mówił do Ciebie:

Módl się i czuwaj.

Dziś idziemy jeszcze krok dalej.

Nieustannie się módl.

A nawet zrobimy dwa ogromne kroki dalej.

W każdym położeniu dziękuj.

Najpierw zajmijmy się tym pierwszym wielkim przeskokiem w podejściu do modlitwy.

Święty Paweł pisze, że mamy się modlić nieustannie.

Jak to zrobić?

Prawdopodobnie codziennie się modlisz, może nawet kilka razy w ciągu dnia.

Rano, wieczorem, przed posiłkiem, o 15 odmawiasz koronkę, a może modlisz się brewiarzem kilka razy wciągu dnia.

I wielu powie zapewne, że nie da się tak modlić nieustannie, bo przecież trzeba chociażby jeść i pracować.

A jednak można.

 

Takiej modlitwy nieustannej uczą nas Ojcowie Pustyni.

Mówimy w naszym kursie dużo o sercu.

I właśnie taką modlitwą nieustanną jest modlitwa serca.

Nie jest ona taka prosta jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

Jak byśmy chcieli jej wszystkie aspekty poruszyć to musieli byśmy zrobić osobny kurs.

Na nasze dzisiejsze potrzeby skupmy się tylko na jej najprostszej formie.

Odmawiasz ją sercem, modlisz się w swojej duszy.

Również, kiedy jesz, pracujesz, kładziesz się i wstajesz, kiedy idziesz, jedziesz samochodem lub autobusem, nawet kiedy siedzisz… nieustannie.

Cały czas, przez cały dzień, nieustannie powtarzasz w swoim sercu słowa modlitwy.

Tu znowu jest wiele różnych formuł, ja zaproponuję Ci dwie.

Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną.

Druga jeszcze prostsza, powtarzasz samo imię:

Jezus

Imię Jezusa, jest w tej modlitwie najważniejsze.

Nazywa się ją również Modlitwą Jezusową.

Wypowiadając imię Jezus, tym samym wzywasz i przywołujesz osobę Jezusa.

Mówisz Jezus, a Jezus jest z Tobą.

Twoje czyste serce wypowiada imię Jezus, a Jezus Twoje serce wypełnia swoją obecnością.

Mając tego świadomość, że Jezus jest tuż obok Ciebie, jest nieustannie w Twoim sercu.

 

Czy zmieni się coś w Tobie?

Zmieni się Twoje odczytywanie poruszeń i natchnień płynących z Twojego czystego serca?

Zmieni się Twoje postrzeganie otoczenia i wszystkich doświadczeń jakie Cię spotykają w ciągu dnia?

Zmieni się Twoja codzienność?

I o to chodzi.

Nieustanna modlitwa serca prowadzi do przemiany.

Z serca biorą się wszystkie Twoje dobre jaki i złe myśli, słowa, decyzje, czyny i działania (por. Mk 7, 21-22).

Modlitwa Jezusowa utrzymuje Twoje serce w czystości.

Z serca czystego mogą brać się tylko i wyłącznie dobre myśli, słowa, decyzje, czyny i działania.

A to jest wolą Boga.

Abyś przepełniony Duchem Świętym kierował się w codzienności czystym sercem, w którym przebywa Jezus.

Kiedy zaczniesz żyć w swojej codzienności tak blisko z Jezusem.

To każda czynność, każda praca, każde Twoje działanie stanie się modlitwą.

Bo każde Twoje działanie będzie wypełnianiem woli Boga.

Wypełnianiem woli Boga w codzienności.Napisz w poniedziałek i podziel się swoim doświadczeniem:
 

Jak udało Ci się w ten weekend żyć modlitwą nieustanną?

Jak modlitwa serca przemieniła Twoją codzienność?W przyszłym tygodniu zajmiemy się tym drugim olbrzymim krokiem na drodze nieustannej modlitwy.

W każdym położeniu dziękuj.
 

Taka jest bowiem wola Boża

 

w Jezusie Chrystusie względem Ciebie.
 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego