13 kwietnia 2019

<>< Oznajmił tajemnicę swej woli

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa;

 

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie.

 

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

 

Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa,

 

według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.

 

Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,

 

przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia,

 

które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów,

 

aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie:

 

to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

 

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego,

 

który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,

 

byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie.

 

W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu,

 

w Nim również - uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany.

 

On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.

 

Ef 1, 3-14

 

 

Dołącz do rozmowy.

Napisz jak Bóg objawia Tobie swoją wolę.

Jak wypełniasz wolę Boga w swojej codzienności.

Listy z wcześniejszych dni

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego