Trzeba nam pełnić dzieła Tego, 
który Mnie posłał, dopóki jest dzień.

Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.

J 9, 4

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

23 czerwca 2023

Pokój Tobie!

 

 

Wakacyjne REKOLACJE w codzienności

 

 

Kolejne zdanie Jezusa, które przeczytałem (J 9, 4):

 

Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień.

 

Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.

 

 

Trzeba mi pełnić dzieła Ojca, do których mnie posyła.

 

Mam dzieła Boga pełnić dziś.

 

Mam Wolę Ojca wypełniać dziś.

 

Dziś, kiedy jest jeszcze dzień, dopóki mam Światło Chrystusa, dopóki Jezus Światłość Świata rozświetla drogę, którą mam za Nim iść.

 

Bo kiedy przestanę działać i pełnić dzieła Ojca, kiedy się zatrzymam, Jezus pójdzie dalej, to ja zostanę w tej nocy ciemnej.

 

Mam działać dziś, bo jutro może być już za późno na podjęcie jakiegokolwiek dobrego działania.

 

Jakie jest to dzieło Ojca Niebieskiego, które mam dziś pełnić?

 

Dziś dla mnie tym dziełem są nasze Wakacyjne REKOLACJE w codzienności.

 

 

Jakie jest Twoje dzieło Boga?

 

Dobre dzieło, do którego Ciebie Ojciec posyła?

 

Jakie jest dzieło, które z Woli Boga, trzeba Ci pełnić dziś, kiedy panuje w Twoim życiu dzień rozświetlany Światłem Chrystusa?

 

 

 

Dziś na Blogu na naszej stronie udostępniam kolejny Niedoskończony wpis Antoniego.

 

Znam Antoniego już ponad 10 lat i pewnie jeszcze bardzo dużo o Nim nie wiem.

 

Jednak na tyle Go poznałem, że mogę ze śmiałością powiedzieć, że Antoni pełni dzieła Ojca, każdego dnia.

 

Świadczą o tym Jego zapiski Niedoskończone i Psalmokreski.

 

Każde z nich to dzieło powstające z natchnienia Boga, pod wpływem zgłębiania Słowa Boga.

 

Piękny Psalm Liścia, który udostępniałem jako pierwszy, mówi o tym czasie, kiedy dzień naszego życia zbliża się ku wieczorowi.

 

Dziś dzielę się historią Niedoskończoną, którą Antoni napisał pod wpływem inspiracji spotkania Marii i Marty z Jezusem.

 

Tu również możemy oczami Antoniego zaobserwować, jak one wykonują te dzieła Boga.

 

Spotkanie z Martą

 

Przeczytaj poniżej początek, a całość przeczytasz na stronie.

 

„W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: …

 

– Marto, chwileczkę, wybacz, że cię zatrzymuję. Widzę, że jesteś taka zaganiana. Czy mógłbym ci w czymś pomóc?

 

– …?

 

– Tyle osób tu się zebrało i jeszcze dochodzą…

 

– Tak, chcę przygotować wieczerzę i…”

 

 

Wieczerza to uroczysta kolacja… a uroczysta kolacja to… REKOLACJA :-)

 

Zapraszam Cię na pierwszą uroczystą REKOLACJĘ w moje duchowe imieniny.

 

Spotykamy się online wieczorem w czwartek 29 czerwca we wspomnienie św. Piotra i Pawła o godzinie 20:00.

 

Dowiesz się czym są i do jakiego pełnienia dzieła poprowadzą Cię nasze Wakacyjne REKOLACJE w codzienności.

 

 

REKOLACJA jest składkowa :-)

 

Dołącz proszę do naszej zbiórki na pokrycie kosztów organizacji naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności.

 

Całą pracę przygotowania i gotowania oraz przeprowadzenia naszych Wakacyjnych REKOLACJI od strony praktycznej, organizacyjnej, merytorycznej, technicznej oraz duchowej wykonam ja wspólnie z moją kochaną żoną Kasią.

 

Ciebie zapraszam do uczestniczenia, karmienia się tą duchową ucztą.

 

Zaczerpnij pełnymi garściami i całym sercem i duszą z naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności.

 

Proszę Cię tylko o wsparcie organizacji REKOLACJI dobrowolną darowizną.

 

 

 

Jeszcze na koniec podzielę się z Tobą niezwykłym zjawiskiem jakie zaszło, kiedy przed południem czytaliśmy Słowo przeznaczone na dziś w naszych 365 Dniach ze Słowem Boga.

 

Zaczęliśmy czytać kilkanaście minut przed godziną 9.

 

Najpierw przeczytaliśmy rozdziały z Listu do Tesaloniczan, z Księgi Sędziów i dwie Księgi Proroka Ezechiela.

 

Ewangelię zostawiliśmy sobie na koniec.

 

Jako Słowo, które ma nas poprowadzić w godzinnej modlitwie w ciszy, którą zaczęliśmy po czytaniu praktykować.

 

Kiedy kończyliśmy już czytać Księgę Proroka Ezechiela, nagle naszły burzowe chmury.

 

W jednej chwili tak się ściemniło, trzeba było zapalić światło, żebyśmy mogli dokończyć czytanie.

 

Otworzyliśmy Ewangelię według Świętego Mateusza i zaczęliśmy czytać.

 

 

(39)  Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, (40)  mówiąc:

 

Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!

 

(41)  Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali:

 

(42)  Innych wybawiał, siebie nie może wybawić.

 

Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego.

 

(43)  Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje.

 

Przecież powiedział: „Jestem Synem Bożym”.

 

(44)  Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

 

(45)  Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej.

 

(46)  Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani?, to znaczy:

 

Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

 

(47)  Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła.

 

(48)  Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić.

 

(49)  Lecz inni mówili: Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić.

 

(50)  A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

  

Ewangelia Mateusza 27, 39-50

 

 

 

Opis śmierci Jezusa i te Słowa Jezusa z Krzyża, doskonale oddają stan naszych serc i duszy, które doświadczamy tym czasie.

 

Wchodzimy w tą noc duchowej śmierci, która prowadzi do zmartwychwstania.

 

Mam przekonanie, że te ciemności i trudności jakie przeżywamy, są związane z naszą pracą i przygotowywaniem naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności.

 

 

Ewangelia Mateusza 27, 39-50

 

1 List do Tesaloniczan 4

 

Księga Sędziów 11

 

Księga Ezechiela 45

 

Księga Ezechiela 46

 

 

174 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do naszego wspólnego codziennego czytania.

 

Dołącz dziś, zaczniesz od pierwszego dnia.

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego