Wielu Chrześcijan zrobiło sobie dziś wagary od nauki życia w szkole Jezusa. Czy Ty jesteś pilnym uczniem?

Idźcie zatem i uczyńcie uczniami wszystkie narody.

Mt 28, 19

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

26 września 2023

 

Pokój Tobie!

 

   

Wtedy jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus.

 

Gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.

 

Niektórzy jednak mieli wątpliwości.

 

A Jezus podszedł, odezwał się do nich i powiedział:

 

„Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.

 

Idźcie zatem i uczyńcie uczniami wszystkie narody,

 

udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

 

Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem.

 

A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do kresu doczesności”.

 

Mt 28, 16-20

 

 

Na drodze pogłębiania osobistej relacji z Bogiem, konieczne jest, aby stać się uczniem Jezusa.

 

Tak samo jak nikt sobie dziś nie wyobraża, aby jakieś dziecko nie zaczęło nauki w szkole podstawowej, dalszej w szkle średniej i ewentualnie na studiach.

 

Ta droga nauki jest niezbędna do rozwoju wiedzy, kształcenia umiejętności młodego człowieka.

 

Tak samo uczęszczanie do szkoły Jezusa, najlepszego Nauczyciela życia, jest niezbędnym etapem na drodze osobistego wzrostu duchowego każdego Chrześcijanina.

 

Dziś niestety coraz więcej Chrześcijan robi sobie wagary od nauki w szkole Jezusa.

 

To nie jest opuszczenie jakiejś jednej lekcji, czy nawet całego dnia.

 

Wielu ochrzczonych zrobiło sobie od tej nauki życia i wiary wagary trwające całe długie lata.

 

 

Jezus obiecuje, że jest ze swoimi uczniami każdego dnia, aż do końca świata.

 

Czy również dziś Jezus jest ze swoimi uczniami każdego dnia?

 

Taka jest obietnica Jezusa, którą daje swoim uczniom.

 

Ta sama obietnica dotyczy tych, którzy i dziś stają się uczniami Jezusa.

 

 

Przyjęcie tożsamości ucznia Jezusa, jest tak samo ważna dla wzrostu duchowego jak odkrycie w sobie tożsamości dziecka Bożego.

 

Kochający Ojciec najpierw wychowuje swoje dziecko, a następnie posyła je do szkoły najlepszego Nauczyciela.

 

Trwanie w tym dziecięctwie i uczniostwie to dla nas zadanie na całe życie.

 

Bycie ukochanym dzieckiem Boga Ojca oraz uczniem Jezusa trwa przez wszystkie dni i nigdy się nie skończy.

 

 

Tą Ewangelię o czynieniu uczniami rozważaliśmy na naszym czwartym spotkaniu Wakacyjnych REKOLACJI.

 

Posłuchaj tych refleksji i wejdź na drogę uczniostwa.

 

Pogłębiaj swoją osobistą relację z Jezusem jako pilny uczeń najlepszego Nauczyciela.

 

Na tym spotkaniu usłyszeliśmy również poruszające i wzruszające świadectwo Antoniego.

 

Gdyby to nie była historia oparta na osobistych doświadczeniach i przeżyciach, to trudno byłoby w nią uwierzyć.

 

Bo czy łatwo byłoby Ci uwierzyć w to, że do powrotu do Boga pociągnie kogoś osoba niewierząca.

 

Czy to po ludzku możliwe, aby, ktoś żyjący bez Boga, był przyczynkiem nowego początku pięknych, głębokich, osobistych relacji z Bogiem obojga małżonków?

 

A jednak Bóg ma swoje nieodgadnione plany i kiedy posyła swojego Ducha to wszystko jest możliwe i dzieją się takie cuda.

 

A to tylko jeden wątek świadectwa Antoniego, ucznia Jezusa, który trwa w nieustannym poszukiwaniu.

 

Nie tylko znajdowanie, ale właśnie to ciągłe szukanie, charakteryzuje najpilniejszych uczniów Jezusa,

 

Bo jeśli ktoś twierdzi, że już wszystko znalazł, znalazł odpowiedź na każde pytanie i już wszystko wie.

 

To właśnie w tym momencie przestał być uczniem.

 

Tylko uczeń, który nieustannie szuka - znajduje.

 

 

Oprócz odsłuchania wzruszającego świadectwa Antoniego.

 

Poczytaj również wpisy Antoniego z Gdańska na naszym Blogu – Niedoskończone oraz Psalmowanie.

 

  

---

 

 

(1)  Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.

 

(2)  Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”.

 

(3)  Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.

 

(4)  Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.

 

(5)  Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?”

 

(6)  Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”.

 

On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”.

 

(7)  Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”.

 

Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”.

 

(8)  Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił.

 

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości.

 

Ewangelia Łukasza 16, 1-8

  

 

List do Hebrajczyków 8

  

1 Księga Kronik 7

 

Księga Hioba 34

 

269 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

W piątek obchodzić będziemy Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

 

Z tej wyjątkowej okazji przygotowaliśmy dla naszych wspaniałych darczyńców 30 SMSów ze Słowem Boga o ANIOŁACH

 

Aniołowie byli obecni w najważniejszych momentach całej historii zbawienia.

 

Przy zwiastowaniu, przy narodzinach Jezusa, przy kuszeniu Jezusa na pustyni, przy modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym... i w wielu innych kluczowych momentach nie tylko towarzysząc Jezusowi.

 

Twój ANIOŁ jest dziś również przy Tobie i towarzyszy Ci dziś jak i każdego dnia.

 

Jak łatwo o tym w codziennym zabieganiu zapominamy?

 

Dlatego możesz każdego dnia w południe, przez kolejne 30 dni otrzymywać wersety z Pisma Świętego, mówiące o najważniejszych interwencjach tych posłańców Boga.

 

Słowo Boga przypominać Ci będzie każdego dnia o ANIOŁACH, którzy są obecni przy Tobie i towarzyszą Ci przez cały dzień.

 

Anioł mu odpowiedział:

 

„Ja, stojący przed Bogiem Gabriel, zostałem posłany, by przemówić do ciebie i oznajmić ci tę Dobrą Nowinę.

 

Łk 1, 19

 

 

Wesprzyj proszę darowizną naszą działalność i odbierz w prezencie 30 SMSów ze Słowem Boga o ANIOŁACH

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego