Ojcze, nadeszła godzina....

Uświęć ich przez prawdę! Twoja nauka jest prawdą.

J 17, 17

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

22 marca 2022

168 godzin naszej modlitwy o pokój mamy wypełnione w obfitości.

 

To oznacza, że zebrało się piękne grono dobrych ludzi.

 

Z dobrego skarbca swoich serc wydobywacie dobro i zanosicie gorącą modlitwę do Ojca, który jest w niebie.

 

Bo z obfitości serca mówi wasze serca.

 

(por. Łk 6, 45).

 

W tym tygodniu naszej modlitwy do Boga Ojca w intencji pokoju mamy już wypełnionych modlitwą ponad 200 godzin.

 

Zachęcam jeszcze do dołączenia do już modlących się osób i wzmocnienia naszej modlitwy.

 

Dopisz się, niech ta nasza jedność w modlitwie będzie znakiem dla świata.

 

Znakiem pokoju.

 

Stańmy się zaczynem pokoju, od którego zapokoi się cały świat.

 

Bądźmy zaczynem pokoju, od którego każde serca wokół nas wypełni pokój Jezusa.

 

 

 

W sobotę o północy zaczęliśmy naszą wspólną modlitwę na spotkaniu online.

 

Zaczęliśmy nasze 168 godzin modlitwy między innymi zagłębiając się w modlitwę Arcykapłańską Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy.

 

Przeczytaj poniżej cała tą modlitwę Jezusa.

 

 

 

Już dziś zapraszam Cię w piątek 25 marca o godzinie 23:00.

 

Spotkamy się ponownie online, aby wspólnie pomodlić się na zakończenie naszych 168 godzin modlitwy.

 

Zapisz się na tą godzinę na stronie.

 

Dostaniesz przypomnienie mailem oraz sms o spotkaniu i naszej wspólnej modlitwie.

 

 

 

Po tych słowach Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział:

 

„Ojcze, nadeszła godzina.

 

Obdarz chwałą swego Syna, aby i Syn Ciebie obdarzył chwałą.

 

Przekazałeś Mu władzę nad wszystkim, co żyje, aby On dał życie wieczne wszystkiemu, co Mu dałeś.

 

A życie wieczne polega na tym, aby wszyscy poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś - Jezusa Chrystusa.

 

Ja obdarzyłem Cię chwałą na ziemi przez wypełnienie dzieła, które Mi zleciłeś do wykonania.

 

Teraz zaś Ty, Ojcze, obdarz Mnie u siebie tą chwałą, jaką miałem u Ciebie przed zaistnieniem świata.

 

Objawiłem Twoje imię ludziom, których Mi dałeś ze świata.

 

Należeli do Ciebie, lecz dałeś Mi ich, a oni zachowali Twoją naukę.

 

Teraz wiedzą, że wszystko, co Mi dałeś, pochodzi od Ciebie oraz że przekazałem im naukę, jaką Ty Mi przekazałeś.

 

Oni ją przyjęli i naprawdę poznali, że przyszedłem od Ciebie.

 

Uwierzyli też, że to Ty Mnie posłałeś.

 

Ja za nimi proszę - nie proszę za światem.

 

Proszę za tymi, których Mi powierzyłeś, gdyż należą do Ciebie.

 

Wszystko, co jest moje, jest Twoje, a to, co Twoje, jest moje.

 

Ja w nich doznałem chwały.

 

I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie.

 

Ja wracam do Ciebie.

 

Ojcze Święty, strzeż ich w imię Twoje, które Mi dałeś, aby byli jedno jak My.

 

Kiedy byłem z nimi, chroniłem ich w imię Twoje, które Mi dałeś, i ich ustrzegłem.

 

Żaden z nich się nie zagubił, poza synem zatracenia, aby wypełniło się Pismo.

 

Teraz wracam do Ciebie, a mówię to na świecie, aby wypełniała ich moja radość.

 

Ja przekazałem im Twoją naukę, a świat ich znienawidził, gdyż nie należą do świata, podobnie jak i Ja nie należę do tego świata.

 

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś ich ustrzegł przed złem.

 

Oni nie należą do świata, tak jak i Ja nie należę do tego świata.

 

Uświęć ich przez prawdę! Twoja nauka jest prawdą.

 

Podobnie jak Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich posłałem na świat.

 

Ja uświęcam się za nich, aby i oni zostali uświęceni w prawdzie.

 

Proszę Cię nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we Mnie dzięki ich nauczaniu,

 

aby wszyscy byli jedno.

 

Podobnie jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, tak i oni niech będą w Nas, aby świat uwierzył, że to Ty Mnie posłałeś.

 

Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy.

 

Ja w nich, a Ty we Mnie - niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty Mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak Mnie umiłowałeś.

 

Ojcze, pragnę, aby ci, których Mi powierzyłeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą Mnie obdarzyłeś.

 

Umiłowałeś Mnie bowiem przed stworzeniem świata.

 

Sprawiedliwy Ojcze! Świat Cię nie poznał, Ja jednak Cię poznałem.

 

I oni poznali, że Ty Mnie posłałeś.

 

Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką Mnie umiłowałeś, i abym Ja był w nich”.

 

Ewangelia według świętego Jana rozdział 17

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

21 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty:  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.  Hbr 3, 7-8
20 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego