DOŁĄCZ DO WSPÓLNEJ MODLITWY ONLINE 

(por. Ef 6, 15)

Włóż na nogi 

gotowość głoszenia 

dobrej nowiny o pokoju.

168 GODZIN MODLITWY O POKÓJ

 

O GODZINIE 23:00 W PIĄTEK 25 MARCA

ŁĄCZYMY SIĘ ONLINE CAŁĄ SPOŁĘCZNOŚCIĄ

NA OSTNIĄ GODZINĘ MODLITWY

168 GODZIN MODLITWY O POKÓJ

O jaki pokój się  modlimy?

 

O Boży pokój Chrystusowy, który w Biblii określa hebrajskie słowo Szalom oraz greckie słowo Eirene.

 

Czyli o to wszystko co jest potrzebne do pomyślnego życia: pokój, pełnię, dobre zdrowie, dobrobyt, pomyślność, szczęście, bezpieczeństwo, ciszę, zadowolenie, dobre relacje, przyjaźń, jedność.

 

Pokój, który jest tym wszystkim co wpływa i promienieje na porządek otaczającego świata.

 

Szalom to pozdrowienie i błogosławieństwo symbolizujące pełnię i odnowę, które towarzyszą przyjściu Bożego Królestwa, które jest Królestwem pokoju.

 

Eirene, to stan pokoju w odróżnieniu od piekła i chaosu wojny, to pokój między poszczególnymi ludźmi, zgoda harmonia, bezpieczeństwo, pomyślność, szczęście.

 

Nade wszystko oznaczają one stan relacji miedzy Bogiem a wierzącym człowiekiem, w którym człowiek jest pewny swego zbawienia w Chrystusie.

 

To błogosławiony stan do jakiego zostaną wprowadzeni ci, którzy złożyli w Jezusie swoje pełne zaufanie i w Nim wytrwali pomimo przeciwności, cierpienia i wojen.

 

Pokój ten wypływa z pewności ciągłej obecności Jezusa, w którym my jesteśmy zanurzeni i który jest w nas.

 

Bóg wzywa każdego i każdą z nas do modlitwy o maksymalny, Boży wymiar pokoju.

 

 Podejmujemy gorącą modlitwę o pokój Chrystusowy w sercu każdego z nas, każdego człowieka.

 

 Bóg stawia przed nami misję gorliwej modlitwy o pokój w naszych rodzinach, naszych miastach i państwach.

 

 Stajemy do żarliwej modlitwy o pokój Boży dla całego świata.

 

 

Kiedy?

 

Zaczynamy 19 marca o godzinie 0:00

W Święto Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

 

Do 25 marca do godziny 24:00

Na zakończenie dnia Uroczystości Zwiastowania Pańskiego

 

168 godzin to 7 dni wypełnionych naszą modlitwą.

Poddaj się prowadzeniu Ducha Świętego w tej modlitwie.

 

 

Jak włączyć się w modlitwę?

 

Wybierz w poniższym formularzu:

dzień i godzinę, w której podejmiesz modlitwę

i dopisz się do wspólnej modlitwy.

 

Wszystkie 168 godzin jest już wypełnione modlitwą 

przynajmniej przez jedną osobę.

Za co, wszystkim zaangażowanym w naszą wspólną modlitwę BARDZO GORĄCO DZIĘKUJĘ!!!

 

Teraz możesz wybrać dowolny dzień i godzinę aby połączyć moc modlitwy z tą osobą, która już zadeklarowała tą godzinę.

 

Jezus mówi:

 

Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie,

to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie.

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,

tam jestem pośród nich.

Mt 18, 19-20

 

Dlatego dołącz do wspólnej modlitwy, aby każdej godziny modliły się przynajmniej dwie osoby.

A zgodnie z tym Słowem, z tą obietnicą - Jezus będzie pośród Was.

Łączmy się w modlitwie, abyśmy otrzymali od Ojca Pokój Chrystusowy, o który zgodnie prosimy.

 

Wypełnij formularz swoimi danymi:

Imię oraz adres e-mail jest obowiązkowy.

Na swojego e-maila dostaniesz potwierdzenie zapisu oraz na 15 minut przed swoją godziną modlitwy dostaniesz przypomnienie.

Jeśli takie przypomnienie o modlitwie chcesz również otrzymać SMSem wpisz swój numer telefonu.

 

Jak się modlić?

 

Modlitwa to osobiste, intymne spotkanie z Bogiem.

Dlatego wybierz taką formę tego godzinnego spotkania i modlitwy jaka Tobie najlepiej odpowiada.

Możesz modlić się przez godzinę Słowem Boga.

Możesz odmówić różaniec, koronkę, litanię np. do św. Józefa…

Możesz medytować, kontemplować w ciszy.

Możesz pomodlić się modlitwą serca, modlitwą Jezusową, czy lectio divina.

Możesz iść na adorację, albo na uwielbienie.

Możesz też iść na Mszę, a nawet ją ofiarować w naszej intencji pokoju.

Możesz modlić się w samotności, albo zaproś do modlitwy rodzinę, znajomych.

Wszystko możesz… w tym, który Cię umacnia.

ZAPISZ SIĘ NA GODZINĘ 23:00

W WIADOMOŚCI MAIL OTRZYMASZ LINK DO POKOJU SPOTKANIA

Przeczytaj list przewodni

ze szczegółami naszej modlitewnej misji.

 

 

Pokój Wam!

J 20, 19

 

Tymi słowami powitał Jezus swoich uczniów po zmartwychwstaniu.

Dziś Jezus wita Ciebie tymi samymi słowami.

 

Pokój jest jednym z najgłębszych pragnień człowieka.

Lecz często nie zna on natury pokoju jakiego prawdziwie w głębi swojego serca pragnie.

Dlatego też drogi, którymi zmierza do osiągnięcia pokoju, nie zawsze są drogami Boga.

 

Bo czym jest pokój w jego najwyższym sensie i najgłębszym znaczeniu?

Czy tylko jest czasem bez wojny?

Czy możemy powiedzieć, że na świecie panował pokój przed rozpętaniem wojny w Ukrainie?

 

Oczywiście, że nie.

 

Oprócz wojny w Ukrainie na całym świecie toczy się obecnie i toczyło przez ostatnie lata niemal nieustannie kilkadziesiąt innych konfliktów zbrojnych.

Jednak ta wojna, która u naszych sąsiadów się rozpętała, przez swoją bliskość w wielu wymiarach dotyka nas szczególnie mocno.

 

Ten czas wojny w Ukrainie, to również dla nas czas walki.

Wojna w Ukrainie wzywa nas również do podjęcia walki, lecz nie walki zbrojnej.

To dla nas czas szczególnie gorliwej walki duchowej o pokój.

 

Ten prawdziwy pokój, który może nam dać i zapewnić jedynie Bóg.

Jeśli dziś nie podejmiemy tej duchowej walki o prawdziwy pokój, jutro będziemy musieli chwycić za broń i stanąć do wojny militarnej.

 

 

Bóg wzywa dziś każdego z nas do gorącej modlitwy o pokój.

To wezwanie Boga jest bardzo konkretne.

 

Bóg dziś nie tylko mówi nam (1Tes 5,17):

 

Nieustannie się módlcie.

 

Lecz wzywa nas do bardzo konkretnej modlitwy, mówi nam jak, kiedy i w jakim gronie mamy się modlić.

Co najważniejsze Bóg mówi nam, o co konkretnie mamy się modlić.

 

 

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Flp 4, 6-7

 

 

A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.

Kol 3, 15

 

 

O jaki pokój mamy się modlić?

 

Pokój w Biblii oznacza znacznie więcej niż tylko czas bez wojny.

 

Modlitwa o zakończenie tej jednej, choć najbardziej bezpośrednio nas Polaków dotykającej wojny w Ukrainie, jest myśleniem minimalistycznym, czysto ludzkim.

Modlitwa o pokój do jakiej nas dziś wzywa Bóg, jest modlitwą o pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł ludzki.

 

Bóg wzywa każdego i każdą z nas do modlitwy o maksymalny, Boży wymiar pokoju.

 

Mamy podjąć gorącą modlitwę o pokój Chrystusowy w sercu każdego z nas, każdego człowieka.

 

Bóg stawia przed nami misję gorliwej modlitwy o pokój w naszych rodzinach, naszych miastach i państwach.

 

Mamy stanąć do żarliwej modlitwy o pokój Boży dla całego świata.

 

 

Pokój, o który mamy się modlić, w Biblii określany jest słowami „szalom” po hebrajsku i „eirene” po grecku.

Słowa te oznaczają nie tylko pokój w jego wąskim zakresie.

Słowa te oznaczają wszystko co jest potrzebne do pomyślnego życia: pełnię, dobre zdrowie, dobrobyt, pomyślność, szczęście, bezpieczeństwo, ciszę, zadowolenie, dobre relacje, przyjaźń, jedność.

Pokój, który jest tym wszystkim co wpływa i promienieje na porządek otaczającego świata.

 

Szalom to pozdrowienie i błogosławieństwo symbolizujące pełnię i odnowę, które towarzyszą przyjściu Bożego Królestwa, które jest Królestwem pokoju.

 

Eirene to stan pokoju w odróżnieniu od piekła i chaosu wojny, to pokój między poszczególnymi ludźmi, zgoda harmonia, bezpieczeństwo, pomyślność, szczęście.

 

Nade wszystko oznaczają one stan relacji miedzy Bogiem a wierzącym człowiekiem, w którym człowiek jest pewny swego zbawienia w Chrystusie.

 

To błogosławiony stan do jakiego zostaną wprowadzeni ci, którzy złożyli w Jezusie swoje pełne zaufanie i w Nim wytrwali pomimo przeciwności, cierpienia i wojen.

Pokój ten wypływa z pewności ciągłej obecności Jezusa, w którym my jesteśmy zanurzeni i który jest w nas.

 

Chcesz względnego czasu bez wojny?

Czy pragniesz w głębi swojego serca tego prawdziwego Bożego pokoju Chrystusa?

Czy pomodlisz się tylko gdzieś tam mimochodem o zakończenie wojny w Ukrainie?

Czy podejmiesz się tej misji gorącej modlitwy o POKÓJ, o SZALOM, o EIRENE do której wzywa Cię Bóg?

Z tym pokojem przyjdzie nie tylko koniec wojny w Ukrainie lecz przyjdzie Boży pokój w pełni.

 

 

Jak, kiedy i w jakim gronie mamy podjąć się

tej misji gorącej modlitwy o pokój Chrystusowy?

 

 

Włóż na nogi gotowość głoszenia Dobrej Nowiny o pokoju.

por. Ef 6, 15

 

Eirene w języku greckim pochodzi od czasownika eiro co oznacza „łączyć”.

Kiedy wojna oznacza rozłam, rozłąkę, totalny chaos.

To Boży pokój oznacza, że mamy się łączyć i działać wspólnie.

 

 

Podejmijmy się wspólnie konkretnej gorącej modlitwy o pokój.

168 GODZIN MODLIWY O POKÓJ

 

 

168 godzin liczy cały tydzień.

Dostajemy jako misję podjęcie przez 7 dni, 24 godziny na dobę nieustannej modlitwy.

 

Dlatego potrzeba co najmniej 168 osób aby, każdej godziny modliła się przynajmniej jedna osoba.

 

KIEDY ZACZYNAMY?

 

Od godziny 0:00 w najbliższą sobotę 19 marca do godziny 24:00 w piątek 25 marca.

 

Tydzień w jakim mamy podjąć się tego wyzwania jest szczególny.

19 marca jest Święto Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

Józef opiekun Maryi i Dzieciątka Jezus.

Za sprawą objawienia anioła Pańskiego, który do niego przyszedł nocą.

Uchronił Maryję i Jezusa od śmierci z rąk wysłanników Heroda.

 

Zwiastowanie Pańskie przypomina nam o tym wielkim wydarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości.

Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej, wypełnienie się wielkich obietnic Boga.

Objawił, że jej Syn, którego pocznie w cudowny sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga, Zbawicielem i Odkupicielem człowieka.

 

Chcesz się włączyć w tą naszą wspólną modlitewną misję o pokój Chrystusowy?

 

Wybierz w powyższym formularzu:

dzień i godzinę, w której podejmiesz modlitwę i zarezerwuj ten termin.

 

Nie chodzi o to, że w jednej godzinie ma się modlić tylko jedna osoba, lecz o to aby każda z tych 168 godzin była wypełniona modlitwą przynajmniej jednej osoby.

Kiedy wypełnimy wszystkie 168 godzin, o czym świadczyć będą czerwone podkreślenia pod określonymi godzinami.

Wtedy będziesz mógł dopisać się do dowolnie wybranej godziny, aby podjąć wspólna modlitwę z inną osobą lub osobami.

 

Na początek sprawdź, które z godzin nie są wypełnione, to znaczy, które nie mają czerwonego podkreślenia i na nie się zapisz.

 

Imię oraz adres e-mail jest obowiązkowy.

Na swojego e-maila dostaniesz potwierdzenie zapisu, oraz na 15 minut przed swoją godziną modlitwy dostaniesz przypomnienie.

Jeśli takie przypomnienie o modlitwie chcesz również otrzymać SMSem wpisz swój numer telefonu.

 

 

Załóż teraz buty na swoje stopy i stań się posłańcem DOBREJ NOWINY O POKOJU.

Zarezerwuj swoją godzinę modlitwy o pokój, a następnie:

Poślij wiadomość o naszej modlitewnej misji swoim znajomym.

Poślij link do strony internetowej wszędzie tam gdzie tylko przyjdzie Ci natchnienie - do telewizji, do radia, do pracy, do chrześcijańskich portali internetowych, umieść informacje na swojej stronie jeśli taką masz…

 

Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku i zaproś do niego swoich znajomych.

 

Idź teraz i głoś Dobrą Nowinę o pokoju, o szalom, o eirene.

Zanieś Dobrą Nowinę o Bożym pokoju Chrystusa na cały świat.

 

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!

1Kor 1, 3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego