Nagrodą dla Ciebie za to wszystko, co uczynisz będzie…

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 czerwca 2024

Pokój i Radość!

 

 

„Bądź pełen zaufania Bogu i czyń dla Niego dzieła tu na ziemi, aby wzrastała Jego chwała. Tam gdzie jesteś, pracujesz i przebywasz działaj tak, aby pomagać innym przychodzić do Niego. Nagrodą dla Ciebie za to wszystko, co uczynisz będzie życie wieczne.”

 

Dariusz F.

 

 

To są słowa, które kieruje osobiście do Ciebie Darek, uczestnik sobotniego spotkania naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Myślą przewodnią spotkania były Słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy.

 

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

 

J 15, 8

 

 

Słowa Darka przypominają mi pierwsze Słowa z modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa, które również wypowiada podczas Ostatniej Wieczerzy.

 

Jezus także mówi w nich o chwale Boga, o życiu wiecznym oraz o działaniu i wykonaniu dzieła.

 

Czym, według Jezusa jest życie wieczne?

 

Życiem wiecznym jest to abyś osobiście znał jedynego prawdziwego Boga Ojca oraz Jego Syna Jezusa Chrystusa.

 

Czym zatem jest to dzieło przynoszącym owoc obfity, którym oddasz chwałę Bogu?

 

Oddasz chwałę Bogu, kiedy staniesz się uczniem Jezusa i będziesz coraz głębiej osobiście poznawał Boga.

 

Jednocześnie działaj tak i czyń takie dzieła aby pomagać innym przychodzić i osobiście poznawać Boga.

 

 

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

 

Ojcze, nadeszła godzina.

 

Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.

 

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

 

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.

 

A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.

 

J 17, 1-5

 

 

Słuchając uczestników na spotkaniu oraz czytając ich słowa, które zapisali na gorąco na zakończenie naszego spotkania.

 

Mam w sercu głębokie przekonanie, że doskonale odrobili lekcje Jezusa i prawdziwie stali się Jego uczniami.

 

Oczywiście nie wystarczy raz stać się uczniem, a późnej osiąść na laurach.

 

Potrzebujemy każdego dnia potwierdzać naszą decyzję o pójściu za Jezusem jako Jego uczniowie.

 

 

Jezus po umyciu uczniom nóg mówi (J 13, 13-15)

 

Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem.

 

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi.

 

Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

 

 

Potrzebujesz każdego dnia potwierdzać swój osobisty wybór Jezusa na swojego Pana i Nauczyciela, czyniąc tak samo jak czyni Jezus.

 

Przyznasz, że to niezwykle trudne i wymagające zadanie.

 

Czynić i służyć tak jak czyni i służy Jezus.

 

Trudno nam wytrwać w codziennej modlitwie, w codziennym czytaniu Pisma Świętego, w codziennej medytacji i zgłębianiu Słowa Boga.

 

A co dopiero wytrwać codziennie w czynieniu i służeniu tak jak to robi każdego dnia Jezus.

 

 

Dlatego codziennie piszę do Ciebie listy, tworzę kolejne dzieła, prowadzę kursy, RE(ko)LACJE, organizuję spotkania zarówno te stacjonarne i spotkania online (najbliższe już w poniedziałek).

 

Abyśmy wspólnie w naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju, wzajemnie się wspierali w ciągłym wzrastaniu jako uczniowie Jezusa.

 

Abyśmy wspólnie wspierali się w tej drodze za Jezusem, naszym Panu i Nauczycielu.

 

Abyśmy wspólnie pomagali sobie przychodzić codziennie do Jezusa.

 

Abyśmy pomagali sobie wzajemnie coraz głębiej osobiście poznawać Boga.

 

 

Zapraszam Cię na ostatnie przed wakacjami spotkanie online naszej Społeczności.

 

W poniedziałek 17 czerwca o godzinie 20:00.

 

Porozmawiamy jeszcze o tym jak stawać się uczniem Jezusa przynoszącym obfite owoce.

 

 

Pomóż też innym i zaproś na nasze spotkanie znajomych.

 

Formularz zapisu na spotkanie znajduje się pod tekstem tego listu na naszej stronie internetowej.

 

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego