Na początku jest trzęsienie ziemi. Później emocje coraz bardziej rosną. Sprawdź co nowego mamy w planach.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 stycznia 2024

 

Pokój i Radość!

 

 

Rok zaczęliśmy od 365 dni ze Słowem BOGA w 2024 roku.

 

Czyli wspólnego codziennego czytania i przeczytania przez ten cały rok całego Pisma Świętego.

 

Aby ułatwić Ci to czytanie uruchomiliśmy aplikację z rozpiską dzienną Biblii w internetowej STREFIE BOGActwa Rozwoju.

 

A żeby Ci pomóc wytrwać w tym wyzwaniu dodajemy 3 x 365 codziennych SMSów ze Słowem BOGA.

 

Więcej na ten temat pisałem między innymi we wczorajszym liście.

 

Dziś chcę Ci powiedzieć o kolejnej inicjatywie, która rozpoczynamy w tym roku.

 

Te dzieła 365 dni ze Słowem BOGA oraz codzienne SMSy z Dobrą Nowiną są jak odpowiedzenie na wezwanie Jezusa Pójdź za Mną!

 

Czytasz i poznajesz Pismo Święte.

 

Idziesz za Jezusem i poznajesz Jezusa.

 

Poznajesz historię Starego Testamentu historię stworzenia, historię narodu wybranego, historię zbawienia.

 

Przyglądasz się proroctwom, które zapowiadały przyjście Mesjasza.

 

Oglądasz przez Ewangelie wypełnienie się tej zapowiedzi w osobie Jezusa.

 

Poznajesz tą Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

 

Widzisz w końcu uczniów Jezusa, którzy kontynuują Jego zbawcze dzieło.

 

 

Bez tej ogólnej znajomości Pisma Świętego bardzo trudno wejść głębiej.

 

Trudno wejść w bliższą i głębszą osobistą relację z Jezusem.

 

Z drugiej strony nie możemy się zatrzymywać tylko na tej ogólnej, powierzchownej znajomości.

 

Zarówno Biblii jak i samego Jezusa.

 

Dlatego my idziemy dalej, a raczej wspólnie wchodzimy głębiej.

 

Idziemy głębiej w poznawanie Pisma Świętego i wchodzimy w głębsze osobiste relacje z Jezusem.

 

W jaki sposób?

 

Wspólnie rozważając i zgłębiając wybrane fragmenty Biblii.

 

Na dobry początek roku rozważymy wspólnie fragment, który mnie do głębi poruszył, kiedy przygotowywałem nasze Adwentowe REkoLACJE.

 

Wspominałem o tym na grudniowym spotkaniu online naszej Społeczności.

 

Już wtedy zapowiadałem, że ten nowy 2024 rok zaczniemy od tego fragmentu z Dziejów Apostolskich.

 

To co mnie najmocniej poruszyło to niezwykły kunszt Ewangelisty Łukasza, autora Dziejów Apostolskich.

 

Na poziomie ogólnym powierzchownym mamy krótki opis, co prawda niezwykłej historii cudownego uwolnienia więźniów.

 

Jednak zatrzymując się na dłużej przy tej scenie i wchodząc głębiej dostrzegamy, że to jest historia każdego z nas.

 

Łukasz w niezwykły sposób, używając starannie dobranych słów i odpowiednio ułożonych zdań na tym głębszym poziomie ukazuje w licznych symbolach historię współczesnego człowieka.

 

Mnie i… no właśnie czy i Ty odnajdziesz się w tym Słowie Boga.

 

Czy zobaczysz siebie w tej historii?

 

Przeczytaj teraz ten poruszający fragment Dziejów Apostolskich.

 

Spróbuj zobaczyć siebie, swoją historię życia, swoją obecną sytuację w tym opisie.

 

W kolejnych listach ja spróbuję pomóc Ci zagłębić się w to Słowo i odnaleźć siebie w tym Słowie Boga.

 

I już dziś zapraszam Cię we wtorek, 9 stycznia o godzinie 20:00 na spotkanie online naszej Społeczności BOGA.

 

Na spotkaniu wspólnie podsumujemy nasze rozważania.

 

Zdanie po zdaniu, warstwę po warstwie rozbierzemy tą historię i zobaczymy jaką tajemnicę kryje to Słowo.

 

Spróbujemy poznać jakie przesłanie na nowy rok ma Bóg poprzez to Słowo dla każdego z nas.

 

 

Po wymierzeniu wielu razów, wtrącono ich do więzienia.

 

Strażnikowi zaś wydano rozkaz, aby ich dobrze pilnował.

 

A on zgodnie z rozkazem zamknął ich w wewnętrznym lochu i zakuł im nogi w dyby.

 

Około północy Paweł i Sylas jeszcze się modlili i śpiewali Bogu.

 

A inni więźniowie przysłuchiwali się.

 

Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, zadrżały fundamenty więzienia, wszystkie bramy się otwarły i ze wszystkich opadły kajdany.

 

Zbudził się również strażnik i zobaczył otwarte bramy więzienia.

 

Dlatego wyciągnął miecz i chciał się zabić.

 

Myślał bowiem, że więźniowie pouciekali.

 

Lecz Paweł zawołał głośno: „Nie rób sobie nic złego! Jesteśmy tutaj wszyscy!”.

 

Wtedy strażnik zażądał światła, wbiegł do środka, i drżąc, upadł do nóg Pawła i Sylasa.

 

Potem wyprowadził ich na zewnątrz i zapytał:

 

„Panowie, co mam uczynić, aby się zbawić!”.

 

„Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli - a zbawisz się ty i twoja rodzina”.

 

Potem jemu oraz wszystkim jego domownikom opowiedzieli naukę Pana.

 

W nocy, jeszcze o tej samej godzinie zabrał ich z sobą i obmył im rany.

 

Zaraz też przyjął chrzest razem z rodziną.

 

Wprowadził ich do swego domu i nakarmił ich.

 

Cieszył się razem z domownikami, że uwierzył Bogu.

 

Dz 16, 23-34

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego