Wiem, że w głębi serca pragniesz, aby ten nowy 2024 rok 
był lepszy od poprzedniego.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

02 stycznia 2024

Pokój i Radość!

 

Wiem, że w głębi serca pragniesz, aby ten nowy 2024 rok był lepszy od poprzedniego.

 

Aby wniósł w Twoje codzienne życie dużo więcej radości, pokoju, zdrowia, pogody ducha, dobra i piękna, również wiary, nadziei i miłości oraz odwagi i śmiałości do zmagania się z codziennymi przeciwnościami.

 

Jednak sylwestrowy, radosny nastrój żegnania starego roku, mógł nie sprzyjać podjęciu poważnej decyzji i zobowiązania na ten już rozpoczęty nowy 2024 rok.

 

Dlatego dziś, jeszcze raz przesyłam wiadomość, która jak wierzę, ufam i mam głęboka nadzieję może odmienić Twoje życie.

 

Oczywiście nie chodzi o to, co ja Ci napiszę w tym liście, lecz o Słowo, które posiada tą ogromną moc prawdziwie przemienić Twoje życie.

 

Próbowaliśmy o tej wielkiej przemieniającej mocy Słowa Boga dać Ci niejedno świadectwo podczas naszych Adwentowych REkoLACJI.

 

Wierzę głęboko, że te cuda, uzdrowienia, spełnienie obietnic Boga mogą się wypełnić również w Twoim życiu.

 

Mam ogromną nadzieję, że tak się stanie, że w tym nowym 2024 roku stanie Ci się według Słowa Boga.

 

 

Jak napisał Duch Święty ręką Ewangelisty Jana.

 

Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,

a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

W Nim było życie,

a życie było światłością ludzi,

a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

 

Ewangelia Jana 1, 1-5

 

 

Na początku nowego 2024 roku jest Słowo Boga.

 

Wszystko, szczególnie to, co dobre w Twoim życiu przez Słowa Boga się stanie.

 

A bez Słowa Boga nic, szczególnie nic co dobre się nie wydarzy.

 

Bo Słowo Boga rozświetla wszelkie codzienne ciemności, przemienia codzienność i daje nowe życie,

 

 

Dlatego jeszcze raz przesyłam wiadomość, którą wysyłałem do Ciebie w ostatnich dniach starego roku.

 

Mam nadzieję, że dziś wraz z nowym rokiem przeczytasz tą wiadomość z nowym duchem i zdecydujesz otworzyć swoje serce i przyjmiesz przemieniającą moc Słowa BOGA na każdy dzień tego nowego 2024 roku.

 

 

 

Bo deszcz i śnieg spadają z nieba nie po to, by tam wrócić, lecz aby nawodnić ziemię, użyźnić ją i zapewnić urodzaj, aby mogła dać nasienie siewcy i dostarczyć chleb spożywającemu.

 

Tak samo jest z moim słowem.

 

Wychodzi ono z ust moich, nie po to, by wrócić do Mnie bezowocnie, lecz aby wypełnić moją wolę i spełnić to, z czym je posłałem.

 

Iz 55, 10-11

 

 

Z czym Bóg posyła do Ciebie swoje Słowo?

 

Aby codziennie przymnożyć Ci wiary.

 

Zwielokrotnić Twoją nadzieję.

 

Przepełnić Twoje serce miłością.

 

Aby dodać Ci więcej radości, pokoju odwagi.

 

Co Jest Wolą Boga?

 

Aby Słowo Boga użyźniło i do głębi poruszyło ziemię Twojego serca, tak abyś wydał przeobfity plon bardzo dobrych i pięknych owoców.

 

Nie wierz mi na słowo tylko sam osobiście sprawdź i przekonaj się, że Słowo Boga ma moc przemienić Twoje życie.

 

Początek nowego roku jest dobrym momentem abyś zapoczątkował nowy, pełen dobrych duchowych owoców wymiar swojego życiu.

 

Prorok Izajasz mówi, aby ziemia wydała owoce potrzeba ją użyźnić, nawodnić i zasiać dobre nasienie.

 

Najtrudniejsze w każdej nowej drodze jest to, aby ją zacząć, a następnie na niej wytrwać do końca.

 

Ty wystarczy, że zdecydujesz, aby zacząć, a resztę drogi pokonamy wspólnie, nawzajem się wspierając.

 

Powtórzymy dzieła, które się sprawdziły i rozpoczniemy nowe, aby jeszcze mocniej i skuteczniej Cię wspierać.

 

Rozpoczęliśmy 1 stycznia 2024 roku.

 

Jeszcze możesz skorzystać z pełnej puli trzech dzieł związanych ze Słowem Boga, które przygotowaliśmy dla Ciebie na nowy rok.

 

Po pierwsze.

 

365 dni ze Słowem BOGA

 

Zaczęliśmy od początku wspólne, codzienne czytanie Pisma Świętego.

 

Tak abyś przez cały 2024 rok przeczytał całą Biblię.

 

Bo jak mówił święty Hieronim:

 

"Nieznajomość Pisma Świętego

jest nieznajomością Chrystusa”

 

 

Dlatego, na każdy konkretny dzień roku otrzymasz rozpisane do przeczytania Księgi Starego i Nowego Testamentu oraz kolejne fragmenty Ewangelii.

 

Całą rozpiskę, z możliwością zaznaczania przeczytanych fragmentów otrzymasz w naszej internetowej STREFIE BOGActwa Rozwoju.

 

 

W aplikacji masz również możliwość oznaczania i zapisywania ulubionych fragmentów Słowa.

 

Możesz na bieżąco zapisywać owoce, które Ci się zrodzą podczas czytania oraz robić notatki ze swoich osobistych refleksji, aby do nich później w ciągu roku wrócić.

 

Dodatkowo możesz otrzymywać codziennie rano SMSa z wybranym z tego dnia wersetem z Ewangelii oraz rozpisanymi na ten dzień Księgami i linkiem do danego dnia w naszej aplikacji.

 

To jest to dzieło i dobra praktyka, którą zapoczątkowaliśmy w poprzednim roku i powtarzamy w tym nowym 2024 roku.

 

 

Dzień na poranku jednak się nie kończy.

 

W tym dobrze rozpoczętym ze Słowem Boga dniu, potrzeba wytrwać, a nawet jeszcze głębiej wejść w relację z Bogiem.

 

Dlatego w tym nowym roku postanowiliśmy wspierać Cię Dobrą Nowiną również w środku dnia.

 

W tym celu na ten nowy rok przygotowaliśmy całkiem nowe 365 Biblijnych wersetów z samą Dobrą Nowiną.

 

Przez kilka ostatnich lat zebraliśmy ponad 40 różnych zestawów najmocniejszych i najpiękniejszych wersetów z Pisma Świętego o radości, pokoju, miłości, wierze, zaufaniu, nadziei i tym podobnych.

 

Na ten rok wybraliśmy z nich te najlepsze z najlepszych oraz dołożyliśmy jeszcze wiele całkiem nowych którymi się wcześniej nie dzieliliśmy.

 

Tak na ten nowy rok zebraliśmy całkiem nowy zestaw 365 SMSów z Dobrą Nowiną.

 

To najlepsza Dobra Nowina na każdy dzień 2024 roku.

 

Te SMSy z najlepszą Dobrą Nowiną otrzymasz każdego dnia około południa.

 

 

Dzień w południe nadal się nie kończy.

 

Czego najbardziej potrzeba, kiedy zbliża się wieczór, zapada zmrok i nastaje noc?

 

Odwagi!

 

Na te 365 SMSów ze Słowem BOGA o Odwadze co roku decyduje się najwięcej osób.

 

Nie dziwię się Wam w ogóle.

 

Po całym dniu złych wiadomości napływających z każdej strony, koniecznie potrzeba, każdemu z nas usłyszeć mocne Słowo Boga, który na nowo napełni serce odwagą, śmiałością, zaufaniem.

 

Na te codzienne zmagania i przeciwności, nie ma nic lepszego jak usłyszeć mocny głos Jezusa:

 

Nie lękaj się! Odwagi! Ja jestem z Tobą!

 

 

To są te trzy dzieła, od których zaczęliśmy nowy 2024 rok już od samego początku, od 1 stycznia. Jeszcze jest dobry czas abyś dołączył.

 

Oczywiście to tylko na początek.

 

W kolejnych dniach stycznia będę pisał Ci o kolejnych wartościowych dziełach, które będziemy realizowali w tym nowym roku.

 

Na przykład nadal kontynuował będę wysyłanie do Ciebie codziennych listów.

 

Treść się nieco zmieni.

 

Oczywiście pozostanie w każdym liście Słowo Boga, w które wejdziemy jeszcze głębiej, tak jak nigdy wcześniej.

 

W 2024 roku wspólnie przeczytamy całe Pismo Święte, a w wiele fragmentów Słowa zanurzymy się tak głęboko jak głębokie i bliskie chcemy zbudować osobiste intymne relacje z Bogiem.

 

 

Ufam, że w tym nowym roku niezmiennym pozostanie to, że wszystkie nasze dzieła każdemu udostępniać będziemy nadal bezpłatnie.

 

Dlatego też, na koniec tego listu skieruję kilka słów do naszych wspaniałych darczyńców.

 

Dzięki Wam możemy realizować wszystkie te wartościowe dzieła.

 

Możemy dzielić się Słowem BOGA siejąc obficie nasienie Słowa w żyznej ziemi ludzkich serc.

 

Dzięki Wam z nadzieją patrzymy w ten nowy rok, abyśmy mogli nadal pełnić naszą misję niesienia Dobrej Nowiny w świat czyniąc każdego napotkanego uczniem Jezusa.

 

Abyś Ty i każdy do kogo nas Bóg pośle osobiście poznawał coraz bliżej Boga i nawiązywał coraz głębszą, osobistą, intymną relację z Ojcem i Jezusem i Duchem Świętym.

 

Abyś na koniec tego 2024 roku mógł szczerze i prawdziwie z głębi serca przyznać, że to był naprawdę dobry rok, duuużo lepszy niż poprzedni.

 

 

W tym celu przygotowaliśmy na początek roku i będziemy przygotować w ciągu roku kolejne dzieła.

 

Moim pragnieniem jest, aby każdy kto chce, a jeszcze bardziej kto potrzebuje mógł korzystać z naszych wszystkich dzieł.

 

Wiesz jednak, że wysyłka SMSów to duży koszt, szczególnie zestawu 365 SMSów, tym bardziej 3 x 365.

 

Dlatego mam dla Ciebie taką oto propozycję.

 

Napisz mi proszę, który z tych przygotowanych na nowy rok zestawów 365 SMSów ze Słowem Boga chcesz otrzymywać, możesz wybrać wszystkie trzy.

 

Napisz mi również jaką darowizną możesz nas wesprzeć jednorazowo lub jaka miesięczną darowizna możesz nas wspierać regularnie przez cały rok.

 

Ja po przekalkulowaniu deklaracji Waszego wsparcia w odpowiedzi napiszę Ci, ile zestawów SMSów będziemy mogli uruchomić i wysyłać do Ciebie.

 

 

Słowo z 363 dnia 2023 roku wspólnego czytania Pisma Świętego mówi o tym jak uczniowie z Piotrem na czele idą łowić ryby.

 

Sami, choć całą noc pracowali nic nie złowili.

 

Jednak, kiedy spotykają zmartwychwstałego Jezusa, na Jego Słowo zarzucają sieci jeszcze raz na nowo.

 

Na Słowo Jezusa wyciągają na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153.

 

Taki jest owoc osobistego spotkania z Jezusem, z wiarą przyjęcia do serca Jego Słowa i spełnienia Jego Woli.

 

Niech to Słowo wychodzące z ust Boga będzie dla nas wszystkich i dla Ciebie osobiście zapowiedzią i obietnicą.

 

Niech to Słowo, które Bóg dziś do Ciebie posyła, spełni swoje posłannictwo i wypełni Wolę Boga w Twoim życiu.

 

Abyś na koniec nadchodzącego nowego 2024 roku zebrał wielką ilość bardzo dobrych i pięknych owoców.

 

 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące 365 dni ze Słowem BOGA, naszej internetowej aplikacji STREFY BOGActwa Rozwoju, codziennych SMSów, naszej fundacji, naszej Społeczności BOGA czy jakiekolwiek inne pytania.

 

Pisz śmiało.

  

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego