Kurs otwierania się na moc
Ducha Świętego w codzienności

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc.

Dz 1, 8

Agata Skoczylas

Arkadiusz Piotr Tomczyk

O mnie...

24 maja 2021

Rozpoczynamy nareszcie nasz Kurs otwierania się na moc Ducha Świętego w codzienności.

 

Rozpoczynamy w tak bardzo nieoczekiwany sposób jak to miało miejsce w dzień Pięćdziesiątnicy.

 

Kiedy nagle uczniowie zobaczyli jakby języki ognia, usłyszeli szum z nieba, poczuli uderzenie jakby  gwałtownego wichru.

 

Jednak te wszystkie znaki, choć trzeba przyznać, bardzo niezwykłe, wyjątkowe i cudowne.

 

To jednak zdarzyło się coś jeszcze bardziej niezwykłego, wyjątkowego i cudownego.

 

Bez czego nie rozmawialibyśmy teraz o Naszym Bogu.

 

Ani Ty, ani ja pewnie o Bogu Ojcu, Jezusie ani o Duchy Świętym byśmy nawet nie usłyszeli.

 

 

W piątek przeczytałem te Słowa i bardzo mnie one poruszyły.

 

 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.

 

Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały,

 

i na każdym z nich spoczął jeden.

 

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

 

Dz 2, 1-4

 

 

Ostanie zdanie przyjąłem jako obietnicę od Boga.

 

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

 

Jeśli Słowo Boga mówi wszyscy – to znaczy, że wszyscy bez wyjątku.

 

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

 

 

W Zesłanie Ducha Świętego osobiście doświadczyłem mocy działania Ducha Świętego.

 

Tego jak Duch Święty z mocą działa w tych wszystkich, którzy razem wspólnie oczekują na Ducha Świętego.

 

Zapragnąłem również tego samego doświadczenia dla Nas wszystkich uczestników kursu otwierania się na moc Ducha Świętego w codzienności.

 

Moje serce napełniło pragnienie, abyśmy na początek kursu zebrali wszyscy razem na tym samym miejscu.

 

Z oczywistych względów nie uda nam się tego zrobić w pełni osobiście.

 

Ale dla Ducha Świętego nie ma rzeczy niemożliwych.

 

Jeśli wlewa w nasze serca pragnienia to daje również możliwości ich zrealizowania.

 

Od wigilii Zesłania Ducha Świętego noszę w sobie mocne pragnienie.

 

Abyśmy dziś spotkali się na ile pozwalają nam na to możliwości, czyli online, na żywo przez Internet.

 

 

Oczywiście dziś rano wstałem z wielkimi wątpliwościami.

 

To się nie uda.

 

Spotkanie trzeba przygotować.

 

O takich spotkaniach to trzeba poinformować wcześniej, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Tak żeby chętni mogli się zorganizować, zaplanować, wpisać termin w kalendarz, poukładać inne obowiązki, przygotować… itd. itp.

 

 

Wątpliwości by piętrzyły się, wymówki by przychodziły kolejne niezliczone ilości.

 

Jednak nauczyłem się, że kiedy natchnienie pochodzi od Ducha Świętego.

 

To oczywistym jest, że tak po ludzki najdą człowieka wątpliwości.

 

Bo Duch Święty znacznie przekracza to co po ludzki do ogarnięcia, zaplanowania czy przewidzenia.

 

No i oczywiście zły będzie podsycał te wątpliwości, bo nie będzie chciał dopuścić abyśmy poszli za natchnieniami Ducha Świętego.

 

 

W takich sytuacjach zawsze sięgam do Biblii.

 

Proszę Boga o pomoc w podjęciu decyzji i zadaję bardzo konkretne pytania.

 

Dziś zapytałem.

 

Boże czy Twoją Wolą jest abym zorganizował dziś spotkanie online?

 

Duchu Święty czy natchnienie o dzisiejszym spotkaniu internetowym pochodzi od Ciebie?

 

 

Jak Bóg poprzez swoje Słowo mi odpowiedział?

 

 

Już pierwsze dwa Słowa Boga były odpowiedzią.

 

Pierwsze zdanie jakie przeczytałem to pierwszy werset z Pierwszej Księgi Kronik.

 

Dawid zgromadził w Jerozolimie wszystkich książąt izraelskich, naczelników pokoleń i dowódców hufców będących w służbie króla, tysiączników i setników, zarządców wszystkich dóbr i stad królewskich, synów swych, a także dworzan, bohaterów i wszystkich dzielnych ludzi.

 

 

Co usłyszałem?

 

Dawid jako figura Jezusa.

 

Jezus zgromadzi na spotkaniu wszystkich dzielnych ludzi.

 

 

 

To już by mi wystarczyło jako potwierdzenie.

 

Jednak w moim rytmie czytania Biblii na dziś po Księdze ze Starego Testamentu wypadł mi 5 rozdział Ewangelii Jana.

 

Zacytuję Ci tylko kilka zdań Jezusa, które w niej wypowiada.

 

 

W odpowiedzi na to Jezus im mówił:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego.

 

Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.

 

Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.

 

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

 

 

Ja sam z siebie nic czynić nie mogę.

 

Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy;

 

szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.

 

J 5, 19.20.24.30

 

 

Czy więc spotkanie jest Wolą Boga?

 

 

Na koniec, kropkę nad i postawił sam Duch Święty, którego oczekujemy, że z nami będzie.

 

Ostatni werset Drugiego Listu do Koryntian (2Kor 13, 13).

 

Łaska Pana, Jezusa Chrystusa, i miłość Boga, i wspólnota z Duchem Świętym [niech będzie] z wami wszystkimi.

 

 

 

Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim dzisiejszy termin spotkania z obiektywnych względów będzie pasował.

 

Może kilka osób wzięło by udział w spotkaniu, ale przeczyta tą wiadomość dopiero jak już będzie po spotkaniu.

 

Zapowiadałem, że ten kurs jest dziełem Ducha Świętego.

 

To Duch Święty jest autorem, a ja tylko słabym narzędziem w Jego rękach.

 

W takim układzie współdziałania z Duchem Świętym zakładam, że podobnych nieoczekiwanych wydarzeń doświadczymy podczas kursu więcej.

 

 

Informacje organizacyjne.

 

Plan spotkania, o ile w ogóle z Duchem Świętym mogę coś po ludzku planować.

 

  1. Nasza wspólna modlitwa o otworzenie się na Ducha Świętego.

 

Również za tych uczestników kursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu.

 

  1. Powiem kilka słów jaki mam plan na kurs.

 

To może być bardzo ciekawe doświadczenie w całym kursie.

Jak dzisiejszy plan kursu wypadnie w praktyce, kiedy w pełni poddamy się działaniu mocy Ducha Świętego.

 

  1. Świadectwa działania Ducha Świętego.

 

Powiem swoje świadectwo, ale szczególnie liczę na świadectwa Wasze, uczestników kursu.

 

Liczę, że Duch Święty natchnie kilka osób aby powiedziały krótkie świadectwo działania Ducha Świętego w Waszym życiu.

 

Zapisz się na kurs

Kilka minut przed godziną 20 otrzymasz na maila link do pokoju spotkania.

Jeśli jesteś już zapisany link już do Ciebie wysłałem.

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła

Przeczytaj pozostałe refleksje

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. (J 1, 5)
Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Rdz 1, 3
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre i piękne. Rdz 1, 31
Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Psalm 27
Co kryje się w głębi serca?
Odkrywamy głębię Obietnicy Boga.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego