Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła w Codzienności

Wy jesteście światłem świata.

Mt 5, 14

Ćwiczenie – test na to co kryje się w Twoim sercu

Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać?

Psalm 27

Agata Skoczylas
Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Psalm 27

Arkadiusz Piotr Tomczyk

O mnie...

11 grudnia 2020

Przeczytaj teraz Psalm 27.

 

 

Dawidowy. Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać?

 

Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?

 

Gdy na mnie nastają złośliwi, by pożreć moje ciało, wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, chwieją się i padają.

 

Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie; choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności.

 

O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.

 

Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę.

 

Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją.

 

Złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram Panu.

 

Usłysz, Panie, głos mój - wołam: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!

 

O Tobie mówi moje serce:

 

Szukaj Jego oblicza!

 

Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!

 

Ty jesteś moim wspomożeniem, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje Zbawienie!

 

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.

 

Panie, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą, z powodu mych wrogów!

 

Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem.

 

Wierzę, iż będę oglądał dobroć Pańską w ziemi żyjących.

 

Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu!

 

 

 

Ćwiczenie – test.

 

Odpowiedz na kilka pytań.

 

Co usłyszałeś kiedy czytałeś ten Psalm?

 

Na co przede wszystkim zwróciłeś uwagę?

 

Jakie emocje i uczucia w Tobie wzbudził?

 

 

 

Odpowiedzi możesz również napisać w komentarzu.

 

Jeśli potrzebujesz przeczytaj Psalm jeszcze raz.

 

Twoje odpowiedzi ujawnią to co kryje się w Twoim sercu.

Włącz się do rozmowy

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła

Przeczytaj pozostałe refleksje

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. (J 1, 5)
Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Rdz 1, 3
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre i piękne. Rdz 1, 31
Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Psalm 27
Co kryje się w głębi serca?
Odkrywamy głębię Obietnicy Boga.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego