Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. (J 1, 5)
Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Rdz 1, 3
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre i piękne. Rdz 1, 31
Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Psalm 27
Co kryje się w głębi serca?
Odkrywamy głębię Obietnicy Boga.

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła

Przeczytaj pozostałe refleksje

Włącz się do rozmowy

Przeczytaj teraz Psalm 27.

 

 

Dawidowy. Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać?

 

Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?

 

Gdy na mnie nastają złośliwi, by pożreć moje ciało, wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, chwieją się i padają.

 

Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie; choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności.

 

O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.

 

Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę.

 

Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją.

 

Złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram Panu.

 

Usłysz, Panie, głos mój - wołam: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!

 

O Tobie mówi moje serce:

 

Szukaj Jego oblicza!

 

Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!

 

Ty jesteś moim wspomożeniem, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje Zbawienie!

 

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.

 

Panie, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą, z powodu mych wrogów!

 

Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem.

 

Wierzę, iż będę oglądał dobroć Pańską w ziemi żyjących.

 

Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu!

 

 

 

Ćwiczenie – test.

 

Odpowiedz na kilka pytań.

 

Co usłyszałeś kiedy czytałeś ten Psalm?

 

Na co przede wszystkim zwróciłeś uwagę?

 

Jakie emocje i uczucia w Tobie wzbudził?

 

 

 

Odpowiedzi możesz również napisać w komentarzu.

 

Jeśli potrzebujesz przeczytaj Psalm jeszcze raz.

 

Twoje odpowiedzi ujawnią to co kryje się w Twoim sercu.

11 grudnia 2020

Arkadiusz Piotr Tomczyk

O mnie...

Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Psalm 27
Agata Skoczylas

Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać?

Psalm 27

Ćwiczenie – test na to co kryje się w Twoim sercu

Wy jesteście światłem świata.

Mt 5, 14

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła w Codzienności