Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. (J 1, 5)
Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Rdz 1, 3
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre i piękne. Rdz 1, 31
Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Psalm 27
Co kryje się w głębi serca?
Odkrywamy głębię Obietnicy Boga.

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła

Przeczytaj pozostałe refleksje

Włącz się do rozmowy

Na początek naszego Adwentowego Kursu Rozpalania Osobistego Światła w Codzienności przeczytaj początek stworzenia świata.

 

Według Księgi Rodzaju Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 dnia odpoczął.

 

To zapewne wiesz.

 

A, czy pamiętasz co Bóg stworzył jako pierwsze, a co jako ostatnie?

 

Przeczytaj dzieje początków naszego istnienia.

 

Zwróć szczególną uwagę na to, co Bóg stwarza już pierwszego dnia.

 

Co, jak i w jakiej kolejności Bóg dokonuje stworzenia?

 

Rozważ dzieło stworzenia w kontekście swojego życia.

 

Pomyśl jakie cały proces stwarzania świata ma znaczenie dla Twojego życia.

 

Co to nam mówi o Bogu?

 

 

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

 

Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

 

Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.

 

Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.

 

I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.

 

A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich!

 

Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało,

 

Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.

 

A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało,

 

Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł:

 

Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało.

 

Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków.

 

A Bóg widział, że były dobre.

 

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.

 

A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak się stało.

 

Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.

 

I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.

 

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.

 

Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!

 

Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi.

 

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.

 

Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak:

 

Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.

 

A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!

 

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

 

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.

 

I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.

 

A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało.

 

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.

 

Rdz 1

 

 

Podziel się z nami swoimi refleksjami.

 

Napisz w komentarzu poniżej swoje przemyślenia.

 

09 grudnia 2020

Arkadiusz Piotr Tomczyk

O mnie...

Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre i piękne. Rdz 1, 31
Agata Skoczylas

Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.

Rdz 1, 3

Co było pierwsze? Człowiek czy światło?

Wy jesteście światłem świata.

Mt 5, 14

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła w Codzienności