Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. (J 1, 5)
Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Rdz 1, 3
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre i piękne. Rdz 1, 31
Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Psalm 27
Co kryje się w głębi serca?
Odkrywamy głębię Obietnicy Boga.

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła

Przeczytaj pozostałe refleksje

Włącz się do rozmowy

Przed Tobą ostatni akt naszego Adwentowego Kursu Rozpalania Osobistego Światła w Codzienności.

 

Bóg się rodzi to fakt.

 

Jezus przychodzi do Ciebie, przyjmiesz Go?

 

 

Na początek przyjmij Słowo do swojego serca.

 

Następnie z wiarą wypowiedz słowo swojej modlitwy.

 

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

 

Ono było na początku u Boga.

 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało.

 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,

 

a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.

 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.

 

Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości.

 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

 

Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

 

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

 

tym, którzy wierzą w imię Jego -

 

którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

 

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem:

 

Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.

 

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy - łaskę po łasce.

 

J 1, 1-16

 

 

Teraz z wiarą odmów modlitwę i przyjmij do swojego serca Jezusa.

 

 

Modlitwa o przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, oddanie życia Jezusowi.

 

 

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz

 

i że przyszedłeś od Ojca na świat, aby umrzeć za mnie i zbawić mnie.

 

Dotychczas sam kierowałem swoim życiem i grzeszyłem wobec Ciebie.

 

Wiem, że Ty możesz mnie uwolnić z wszelkich moich błędów

 

i uleczyć moje słabości i choroby.

 

Otwieram Ci zatem drzwi mojego serca

 

i przyjmuję Cię w moje życie jako Pana i Zbawiciela.

 

Zawładnij moim życiem i kieruj nim.

 

Chcę żyć odtąd spełniając Twoją wolę.

 

Spraw, abym zawsze był takim, jakim Ty chcesz mnie mieć.

 

Amen

 

 

 

Tego z serca życzę Ci na Święta Bożego Narodzenia.

24 grudnia 2020

Arkadiusz Piotr Tomczyk

O mnie...

Zobacz, kogo widzę w Twojej twarzy?
Agata Skoczylas

Modlitwa o przyjęcie Jezusa

Wy jesteście światłem świata.

Mt 5, 14

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła w Codzienności