Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła w Codzienności

Wy jesteście światłem świata.

Mt 5, 14

Posłuchaj jaką Bóg dziś ma dla Ciebie osobistą obietnicę

Agata Skoczylas
Posłuchaj jaką Bóg dziś ma dla Ciebie osobistą obietnicę

Arkadiusz Piotr Tomczyk

O mnie...

17 grudnia 2020

Usłyszysz dziś Słowo Boga skierowane osobiście do Ciebie .

 

 

Jesteśmy mniej więcej w połowie naszej wspólnej wędrówki Adwentowego kursu.

 

Dziś wchodzisz na sam szczyt góry.

 

Na górę Twojego przemienienia.

 

Nie martw się, jeśli niewiele z tego zrozumiesz.

 

Uczniowie, którzy towarzyszyli Jezusowi na górze Jego przemienienia również niewiele od razu zrozumieli z tego co zobaczyli.

 

 

Ze szczytu góry prowadzą tylko dwie drogi.

 

Jedna prowadzi w dół.

 

A druga?

 

O drugiej przeczytasz w kolejnych listach.

 

 

 

Przeczytaj teraz po woli i w skupieniu Słowo Boga.

 

Nie uroń żadnego Słowa.

 

To jest obietnica jaką Bóg dziś daje Tobie .

 

 

 

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.

 

Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.

 

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.

 

Iz 60, 1-3

 

Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, lecz Pan ci będzie wieczną światłością i Bóg twój - twoją ozdobą.

 

Twe słońce nie zajdzie już więcej i księżyc twój się nie zaćmi, bo Pan ci będzie światłością wieczną i skończą się dni twej żałoby.

 

Iz 60, 19-20

 

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.

 

Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim,

 

bym opatrywał rany serc złamanych,

 

żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;

 

abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga;

 

abym pocieszał wszystkich zasmuconych,

 

bym rozweselił płaczących na Syjonie,

 

abym im wieniec dał zamiast popiołu,

 

olejek radości zamiast szaty smutku,

 

pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu.

 

Iz 61, 1-3

 

Ze względu na Syjon nie zamilknę ani ze względu na Jeruzalem nie ucichnę, dopóki nie wzejdzie jak światło moja sprawiedliwość i nie rozbłyśnie jak pochodnia pełnym blaskiem moje wybawienie.

 

Iz 62, 1

 

 

Napisz w komentarzu jak te Słowa odczytujesz.

 

Jaką obietnicę daje Ci dziś Bóg?

Włącz się do rozmowy

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła

Przeczytaj pozostałe refleksje

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. (J 1, 5)
Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Rdz 1, 3
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre i piękne. Rdz 1, 31
Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Psalm 27
Co kryje się w głębi serca?
Odkrywamy głębię Obietnicy Boga.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego