Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. (J 1, 5)
Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Rdz 1, 3
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre i piękne. Rdz 1, 31
Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Psalm 27
Co kryje się w głębi serca?
Odkrywamy głębię Obietnicy Boga.

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła

Przeczytaj pozostałe refleksje

Włącz się do rozmowy

Otrzymałeś już osobistą obietnicę.

 

Dziś w przeddzień Wigilii poznaj obietnicę jaką Bóg składa całemu narodowi.

 

Jako światło świata idź i głoś tą dobrą nowinę.

 

Zanieś światłość wielką każdemu kto jeszcze przebywa w ciemności, mroku, smutku.

 

 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;

 

nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.

 

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.

 

Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa,

 

jak się weselą przy podziale łupu.

 

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu,

 

pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

 

Bo wszelki but pieszego żołnierza,

 

wszelki płaszcz zbroczony krwią pójdzie na spalenie, na pastwę ognia.

 

Albowiem Dziecię nam się narodziło,

 

Syn został nam dany,

 

na Jego barkach spoczęła władza.

 

Nazwano Go imieniem:

 

Przedziwny Doradca,

 

Bóg Mocny,

 

Odwieczny Ojciec,

 

Książę Pokoju.

 

Iz 9, 1-5

 

23 grudnia 2020

Arkadiusz Piotr Tomczyk

O mnie...

Narodowa obietnica
Agata Skoczylas

Narodowa obietnica

Wy jesteście światłem świata.

Mt 5, 14

Adwentowy Kurs Rozpalania Osobistego Światła w Codzienności