Kto tu jest prawdziwie uwalniany i wyprowadzany ku wolności?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

04 stycznia 2024

Pokój i Radość!

 

 

Jeszcze do spotkania online naszej Społeczności BOGA, które mamy we wtorek 9 stycznia o godzinie 20:00 będę przypominał o naszym wspólnym rocznym czytaniu Biblii.

 

Dołącz do wspólnego czytania i przeczytaj w 2024 roku całe Pismo Święte.

 

Dołącz na stronie >>> 365 dni ze Słowem BOGA w 2024 roku

 

Na początku roku uruchomiliśmy również możliwość otrzymywania przez cały rok 3 zestawów po 365 SMSów ze Słowem BOGA.

 

Tak aby Słowo BOGA towarzyszyło Ci i prowadziło Cię przez cały dzień, każdego z 365 dni tego 2024 roku.

 

Aby Słowo BOGA napełniało Twoje serce Dobrą Nowiną, Miłością i Odwagą.

 

O całym tym całorocznym dziele 365 dni ze Słowem BOGA przeczytasz na TEJ stronie.

 

Przeczytaj i napisz mi, które z tych 3 zestawów 365 SMSów ze Słowem BOGA chcesz przez ten cały 2024 rok otrzymywać.

 

Tyle tytułem przypomnienia o naszych dziełach, do których możesz dołączyć tylko teraz na początku roku.

 

 

Teraz pójdźmy głębiej.

 

We wtorek 9 stycznia o godzinie 20:00 zapraszam Cię gorąco na nasze pierwsze w tym roku spotkanie online.

 

Zapisz się na Spotkanie naszej Społeczności ze Słowem BOGA

 

 

Zgłębiać będziemy cudowny fragment z Dziejów Apostolskich o niezwykłym uwolnieniu więźniów.

 

I tu pojawia mi się pierwsze zasadnicze pytanie.

 

Kto tu jest tym więźniem?

 

Kto prawdziwie jest uwięziony, pozbawiony wolności?

 

I najważniejsze.

 

Kto tu jest prawdziwie uwalniany?

 

Kto wyzwalany z niewoli?

 

Kto kogo wyprowadza ku wolność?

 

 

Przeczytaj teraz ten opis historii z Dziejów Apostolskich.

 

Rozważ w swoim sercu to Słowo BOGA i odpowiedz na te pytania.

 

Na spotkaniu wspólnie poszukamy tego najgłębszego sensu wolności.

 

Wspólnie odpowiemy na te pytania, kto kogo tak naprawdę wyprowadza z niewoli do wolności.

 

 

 

Po wymierzeniu wielu razów, wtrącono ich do więzienia.

 

Strażnikowi zaś wydano rozkaz, aby ich dobrze pilnował.

 

A on zgodnie z rozkazem zamknął ich w wewnętrznym lochu i zakuł im nogi w dyby.

 

Około północy Paweł i Sylas jeszcze się modlili i śpiewali Bogu.

 

A inni więźniowie przysłuchiwali się.

 

Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, zadrżały fundamenty więzienia, wszystkie bramy się otwarły i ze wszystkich opadły kajdany.

 

Zbudził się również strażnik i zobaczył otwarte bramy więzienia.

 

Dlatego wyciągnął miecz i chciał się zabić.

 

Myślał bowiem, że więźniowie pouciekali.

 

Lecz Paweł zawołał głośno: „Nie rób sobie nic złego! Jesteśmy tutaj wszyscy!”.

 

Wtedy strażnik zażądał światła, wbiegł do środka, i drżąc, upadł do nóg Pawła i Sylasa.

 

Potem wyprowadził ich na zewnątrz i zapytał:

 

„Panowie, co mam uczynić, aby się zbawić!”.

 

„Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli - a zbawisz się ty i twoja rodzina”.

 

Potem jemu oraz wszystkim jego domownikom opowiedzieli naukę Pana.

 

W nocy, jeszcze o tej samej godzinie zabrał ich z sobą i obmył im rany.

 

Zaraz też przyjął chrzest razem z rodziną.

 

Wprowadził ich do swego domu i nakarmił ich.

 

Cieszył się razem z domownikami, że uwierzył Bogu.

 

Dz 16, 23-34

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego