Aby czynić wielkie Boże dzieła, trzeba mieć wielką...

A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Mk 1, 11

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 stycznia 2023

1 stycznia 2023 roku rozpoczęliśmy wielkie dzieło - 365 dni ze Słowem Boga.

 

Wielkie Boże dzieło czytania Pisma Świętego w naszej społeczności.

 

 

Słowo na drugi dzień.

 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

 

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.

 

A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

 

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.

 

Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.

 

Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

 

Ewangelia Marka 1, 9-13

 

 

Psalm 2

 

Księga Rodzaju 2

 

Księga Izajasza 2

 

 

 

Przeczytaj wszystkie teksty w naszej strefie:

 

https://strefa.bogactworozwoju.pl/365-dni-ze-slowem-boga/watch/30020

 

 

 

To był, nadal jeszcze jest, bardzo mocny początek 2023 roku.

 

Zapowiada się bardzo owocny rok w naszej społeczności…

 

 

 

 

Żeby czynić wielkie dzieła, trzeba mieć wielką odwagę.

 

Aby czynić wielkie Boże dzieła, trzeba mieć wielką Bożą odwagę.

 

Dlatego na początek tego roku za wsparcie naszych wspólnych wielkich Bożych dzieł w 2023 roku w prezencie otrzymasz 365 SMSów ODWAGI.

 

Abyś każdego dnia miał wielką Bożą odwagę czynić wielkie Boże dzieła.

  

 

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego i bardzo owocnego całego 2023 roku.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6
19 maja 2023
Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej. Iz 11, 2-3
18 maja 2023
Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 8
17 maja 2023
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Łk 10, 21
16 maja 2023
A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Łk 9, 20

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego