Aby czynić wielkie Boże dzieła, trzeba mieć wielką...

A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Mk 1, 11

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 stycznia 2023

1 stycznia 2023 roku rozpoczęliśmy wielkie dzieło - 365 dni ze Słowem Boga.

 

Wielkie Boże dzieło czytania Pisma Świętego w naszej społeczności.

 

 

Słowo na drugi dzień.

 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

 

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.

 

A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

 

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.

 

Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.

 

Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

 

Ewangelia Marka 1, 9-13

 

 

Psalm 2

 

Księga Rodzaju 2

 

Księga Izajasza 2

 

 

 

Przeczytaj wszystkie teksty w naszej strefie:

 

https://strefa.bogactworozwoju.pl/365-dni-ze-slowem-boga/watch/30020

 

 

 

To był, nadal jeszcze jest, bardzo mocny początek 2023 roku.

 

Zapowiada się bardzo owocny rok w naszej społeczności…

 

 

 

 

Żeby czynić wielkie dzieła, trzeba mieć wielką odwagę.

 

Aby czynić wielkie Boże dzieła, trzeba mieć wielką Bożą odwagę.

 

Dlatego na początek tego roku za wsparcie naszych wspólnych wielkich Bożych dzieł w 2023 roku w prezencie otrzymasz 365 SMSów ODWAGI.

 

Abyś każdego dnia miał wielką Bożą odwagę czynić wielkie Boże dzieła.

  

 

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego i bardzo owocnego całego 2023 roku.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego