Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

1 stycznia 2023 roku rozpoczęliśmy wielkie dzieło - 365 dni ze Słowem Boga.

 

Wielkie Boże dzieło czytania Pisma Świętego w naszej społeczności.

 

 

Słowo na drugi dzień.

 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

 

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.

 

A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

 

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.

 

Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.

 

Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

 

Ewangelia Marka 1, 9-13

 

 

Psalm 2

 

Księga Rodzaju 2

 

Księga Izajasza 2

 

 

 

Przeczytaj wszystkie teksty w naszej strefie:

 

https://strefa.bogactworozwoju.pl/365-dni-ze-slowem-boga/watch/30020

 

 

 

To był, nadal jeszcze jest, bardzo mocny początek 2023 roku.

 

Zapowiada się bardzo owocny rok w naszej społeczności…

 

 

 

 

Żeby czynić wielkie dzieła, trzeba mieć wielką odwagę.

 

Aby czynić wielkie Boże dzieła, trzeba mieć wielką Bożą odwagę.

 

Dlatego na początek tego roku za wsparcie naszych wspólnych wielkich Bożych dzieł w 2023 roku w prezencie otrzymasz 365 SMSów ODWAGI.

 

Abyś każdego dnia miał wielką Bożą odwagę czynić wielkie Boże dzieła.

  

 

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego i bardzo owocnego całego 2023 roku.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

03 stycznia 2023

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Mk 1, 11

Aby czynić wielkie Boże dzieła, trzeba mieć wielką...