Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Zadałem wczoraj pytanie Bogu.

 

Czy mam coś w listach napisać o aktualnej sytuacji wojny w Ukrainie?

 

Jeśli mnie już choć trochę znasz to wiesz, że pragnę rozsiewać Dobrą Nowinę, a nie tą złą.

 

Informacje o wojnie płyną do nas z każdej strony i w każdym (prawie każdym) możliwym kontekście.

 

Dlatego sam osobiście uznałem, że nie potrzeba kolejnego źródła wojennych wiadomości.

 

Zanim jednak podjąłem decyzję, że nasze codzienne listy będą wolne od wojny.

 

Zadałem Bogu pytanie, jaka jest Jego Wola.

 

Staram się tak czynić za każdym razem, kiedy podejmuję nawet najmniejszą decyzję.

 

Zapytałem wiec Boga:

 

Czy mam coś w listach napisać o aktualnej sytuacji wojny w Ukrainie?

 

Pomodliłem się o światło Ducha Świętego.

 

Już w trakcie, kiedy otwierałem Biblię rzuciłem w myślach jeszcze:

 

Jeśli padnie słowo „wojna” to znaczy, że mam nawiązać do tego dramatycznego tematu.

 

W moim rytmie czytania Pisma Świętego wypadał akurat Psalm 46.

 

Przeczytaj jaką dostałem poprzez ten Psalm odpowiedź od Boga.

 

 

 

Do wykonania; na temat synów Koracha,

 

psalm o rzeczach ukrytych.

 

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą,

 

wspomożycielem w udrękach, gdy nas bardzo ciemiężą.

 

Dlatego nie będziemy się bali, choćby trzęsła się ziemia,

 

choćby się góry zapadały gdzieś w otchłanie mórz.

 

Niech huczą i niech się pienią ich wody;

 

niech drżą góry pod Jego potęgą!

 

Nurty rzeki niosą radość miastu Boga;

 

Najwyższy świętym uczynił swój przybytek.

 

Bóg jest pośrodku niego, więc ono nawet nie zadrży;

 

Bóg przyjdzie mu na ratunek, nim brzask zaświta.

 

Idą w rozsypkę różne ludy, kulą się królestwa;

 

On przemówił w głos i zadrżała ziemia.

 

Pan Zastępów jest z nami,

 

Naszym schronieniem – Bóg Jakuba.

 

Chodźcie, patrzcie na dzieła Pana,

 

na cuda dokonane przez Niego na ziemi.

 

On uśmierza wszelkie wojny aż po krańce ziemi,

 

On potrafi strzały połamać, porozbijać oręż,

 

tarcze zniszczyć w ogniu.

 

Odpocznijcie wreszcie i uznajcie, że ja jestem Bogiem;

 

mam być wywyższany wśród narodów, wywyższany na ziemi.

 

Pan Zastępów jest z nami,

 

naszym schronieniem Bóg Jakuba.

 

Psalm 46

 

 

 

Jak odczytujesz tą odpowiedź od Boga?

 

Pada słowo „wojna”, o które prosiłem na potwierdzenie.

 

Więc odpowiedź jest jakby oczywista.

 

Jest tylko jedno ale…

 

Napisz mi proszę:

 

Jak Ty odczytujesz ten Psalm, który Bóg dał mi w odpowiedzi na moje pytanie?

 

 

 

 

 

Dziś jak co miesiąc odprawiona zostanie Msza Święta w intencji naszej społeczności BOGActwa Rozwoju o pełnienie Woli Boga.

 

To również Eucharystia w Twojej osobistej intencji, jako członka naszej społeczności.

 

Msza zostanie odprawiona w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II o godzinie 17:00.

 

Osobiście będzie Ci trudno, lecz włącz się duchowo w naszą wspólna modlitwę.

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

09 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

On uśmierza wszelkie wojny aż po krańce ziemi,

 Ps 46, 10a

Zapytałem Boga o wojnę