Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi…

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

06 listopada 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

Jakie Słowo Boga usłyszałeś w ten miniony łykend?

 

Co Bóg w te dni przez swoje Słowo powiedział osobiście do Ciebie?

 

Które Słowo Boga Cię najbardziej zadziwiło w tych ostatnich dniach?

 

 

Mnie osobiście poruszyły Słowa, które wypowiada sam Jezus.

 

Swoją uroczystą, podniosłą, znamienną dla Ewangelii Jana formułą jeszcze je nam podkreśla, abyśmy zwrócili na te Słowa szczególną uwagę.

 

Jakie to Słowa?

 

Takie, które każą nam się skupić, nawet nie na dniu dzisiejszym.

 

Tym bardziej nie na tym co już minęło.

 

Nie na tych ostatnich dniach, nie na minionym łykendzie.

 

Ani również nie na tym całym rozpoczętym tygodniu, który przed nami.

 

Tym bardziej nie na dawniejszych minionych czasach ani dalekiej przyszłości.

 

Jezus nie mówi nam o latach, miesiącach, tygodniach nawet nie o dniach.

 

Jezus dokładnie precyzuje o jaki czas chodzi.

 

Jezus mówi (J 5, 25)

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest

 

Jezus najpierw zapowiada, że nadchodzi szczególna godzina.

 

I zaraz to Słowo Jezusa się wypełnia.

 

Ta szczególna godzina już jest.

 

O jakiej godzinie Jezus mówi?

 

 

---

 

 

Korzystając z okazji danego nam czasu nawiedzenia Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

 

Zamówiliśmy Msza Świętą w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju, w intencji każdej i każdego z nas, o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Msza zostanie odprawiona w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze w środę 8 listopada o godzinie 7:00.

 

Zachęcam do duchowego włączenia się w tym czasie we wspólną modlitwę.

 

Zachęcam również do wpisywania swoich osobistych próśb w naszej skrzynce intencji w Strefie BOGA, w których pragniesz abyśmy się szczególnie pomodlili całą naszą Społecznością.

 

 

---

 

 

310 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(13)  Zbliżała się pora Paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy.

 

(14)  W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.

 

(15)  Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.

 

(16)  Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!

 

(17)  Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.

 

(18)  W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?

 

(19)  Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo.

 

(20)  Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?

 

(21)  On zaś mówił o świątyni swego ciała.

 

(22)  Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

 

(23)  Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił.

 

(24)  Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał (25)  i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku.

 

Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

 

Ewangelia Jana 2, 13-25

 

 

Psalm 134

 

2 Księga Kronik 31

 

Mądrość Syracha 34

 

Mądrość Syracha 35

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

Masz możliwość i ochotę włączyć się w realizację naszej misji i chcesz wesprzeć nasze działania na jeszcze większą chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA?

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców.

Wesprzyj, proszę realizację misji oraz działalność naszej Fundacji.

 

ODBIERZ WYJĄTKOWY PREZENT

ODKRYWAJ TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO

CODZIENNIE PRZYCHODZĄCEGO DO CIEBIE W SŁOWIE BOGA

  

Jezus powiedział

„To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego,

a nie tamtym."

Mt 13,11

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy, wyjątkowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Codziennie około godziny 7 rano otrzymasz SMSa z wybranym wersetem z Pisma Świętego mówiącym o Królestwie Boga.

 

Odbierz dziś w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

"(Jezus) wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych."

Łk 9, 2

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego