Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego

Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

J 5, 24

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

10 listopada 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

„Moja odpowiedź na postawione pytanie; o jakiej godzinie mówi Jezus?

Na świecie ciągle panuje ciemność na przestrzeni dziejów, chaos, nieład, zamęt.. podobnie w sercu człowieka, tą godziną kiedy umarli słyszą głos jest nasze nawrócenie, to czas powrotu do Boga, to powrót do światła, harmonii, pokoju i prawdziwej radości. Ojciec w przypowieści o swoim marnotrawnym synu powiedział: ,,ten Mój Syn był umarły a znów ożył,, tak więc zaczynamy żyć kiedy wracamy do Boga; Eucharystii, Słowa, pokuty, pojednania. Zatem ta godzina która już jest to ta kiedy wracamy do Źródła to czas kiedy słyszymy głos Boga /poprzez znaki czasu, wydarzenia, spotkanie proroków w naszym życiu / ludzi którzy prowadzą nas do Boga, wskazują nam drogę/. Sami również szukamy tej drogi szczególnie wtedy, kiedy jest nam ciężko, a wokół nas ciemności: choroby, wojny, kataklizmy, tylko Bóg jest światłem i nadzieją na lepsze życie.

Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za zadawane czasem pytania, bo one skłaniają nas do refleksji.”

 

 

Dostałem już od kolejnej osoby potwierdzenie, że ostatnie listy, odpowiadają na Wasze potrzeby i trafiają wprost do serca.

 

To nasze wspólne rozbierania Słowa i poszukiwanie głębszego sensu, znaczenia i przesłania, które Bóg chce poprzez to Słowa nam przekazać.

 

To wspólnie dzielenie się osobistymi świadectwami działania Boga w naszym życiu.

 

Teraz Ela jeszcze potwierdza, że pytania, które w listach zadaję są potrzebne, bo skłaniają do osobistej refleksji.

 

Wszystko to pomaga w zgłębianiu i odnoszeniu Słowa Boga do swojego własnego życia.

 

A przecież chodzi nam o to, aby odnieść Słowo osobiście do siebie.

 

Żeby Pismo Święte nie było dla Ciebie tylko jakąś tam teorią, którą ktoś kiedyś w dawnych czasach zapisał i dziś nie ma ono nic z Tobą wspólnego.

 

Słowo Boga jest aktualne dziś, w tej godzinie, w której czytasz i słuchasz tego Słowa.

 

Od Twojej otwartości serca.

 

Od Twojego pragnienia otwarcia serca na Słowo Boga zależy, czy je przyjmiesz i zachowasz Je w swoim sercu.

 

Bo kiedy przyjmiesz Słowo do serca, jako żywe Słowo Boga i zatroszczysz się o nie, aby nie zginęło, to Słowo da Ci życie.

 

 

Dlatego na rozpoczynający się łykend przyjmij jeszcze raz to Słowo do swojego serca.

 

Posłuchaj co Bóg przez to Słowo mówi w tej godzinie osobiście do Ciebie.

 

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.

 

J 5, 24-25

 

 

Poszukaj odpowiedzi na pytania, które zadawałem w ostatnich listach.

 

Podziel się ze mną swoimi refleksjami.

 

Tak jak miedzy innymi Ela, od refleksji której zacząłem dzisiejszy list.

 

Oraz jak Agata, której kolejną refleksję możesz przeczytać poniżej.

 

 

„To ja idę za ciosem.

 

Jeżeli nie chodzi o martwych ciałem, to musi chodzić o martwych duchem.

 

Tych, którzy nie poznali, bądź odrzucili Jezusa, Boga.

 

Tych, którzy żyją jakby już byli martwi.

 

Tych, których dusza umiera z tęsknoty za Stwórcą.

 

Tych, którzy być może mają wszystko lub po prostu niczego im nie brakuje a mimo tego są nieszczęśliwi.

 

Tych, którzy nie rozumieją skąd bierze się ta pustka, której nie potrafi wypełnić żadna nowo nabyta rzecz lub poznana osoba.

 

Lecz Ci, którzy zechcą usłyszeć głos Boga zaczną żyć na nowo.

 

Zmienią się ich priorytety.

 

Bo gdy Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko jest na swoim miejscu.”

 

 

---

 

 

314 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(43)  Po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei.

 

(44)  Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, (45)  kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt.

 

I oni bowiem przybyli na święto.

 

(46)  Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie [przedtem] przemienił wodę w wino.

 

A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował.

 

(47)  Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający.

 

(48)  Jezus rzekł do niego: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie.

 

(49)  Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko.

 

(50)  Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje.

 

Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.

 

(51)  A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje.

 

(52)  Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej.

 

Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka.

 

(53)  Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje.

 

I uwierzył on sam i cała jego rodzina.

 

(54)  Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

 

Ewangelia Jana 4, 43-54

 

 

2 List św. Jana 1

 

2 Księga Kronik 35

 

Mądrość Syracha 39

 

Mądrość Syracha 40

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

Masz możliwość i ochotę włączyć się w realizację naszej misji i chcesz wesprzeć nasze działania na jeszcze większą chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA?

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców.

Wesprzyj, proszę realizację misji oraz działalność naszej Fundacji.

 

ODBIERZ WYJĄTKOWY PREZENT

ODKRYWAJ TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO

CODZIENNIE PRZYCHODZĄCEGO DO CIEBIE W SŁOWIE BOGA

  

Jezus powiedział

„To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego,

a nie tamtym."

Mt 13,11

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy, wyjątkowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Codziennie około godziny 7 rano otrzymasz SMSa z wybranym wersetem z Pisma Świętego mówiącym o Królestwie Boga.

 

Odbierz dziś w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

"(Jezus) wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych."

Łk 9, 2

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego