Zapowiedź Adwentowych REKOLACJI  
Słowo, świadectwo, spotkanie

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

J 1, 14

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

27 listopada 2023

Pokój Tobie!

 

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

 

Ono było na początku u Boga.

 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało.

 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.

 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.

 

Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości.

 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

 

Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

 

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

 

tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

 

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem:

 

Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.

 

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy - łaskę po łasce.

 

Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

 

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

 

J 1, 1-18

 

 

Przygotowujemy z Kasią Adwentowe REKOLACJE.

 

Oczekujemy na przyjście Jezusa, osobiste spotkanie i pogłębienie bliskich relacji.

 

Rekolacje oprzemy na trzech filarach – Słowie, świadectwie, spotkaniu.

 

Jeśli spojrzymy na te trzy rzeczywistości duchowym okiem, usłyszymy uszami duszy i doświadczymy osobistego spotkania serce w serce.

 

To nie ma na świecie nic bardziej dotykającego serca i poruszającego duszę człowieka.

 

Nie ma nic innego co posiada większą moc zapoczątkować nowe dobre i piękne życie.

 

Nie ma nic innego co bardziej i w pełni przemieni Twoje życie i Ciebie samego.

 

 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana na końcu czasów.

 

Jezus przyszedł już na ten świat w ciele, co będziemy świętować w Boże Narodzenie.

 

Jest według mnie, jeszcze trzecie przyjście Jezusa.

 

To ta godzina, kiedy Jezus przychodzi do mnie osobiście.

 

Kiedy spotykam się z Jezusem tu i teraz.

 

 

O tych naszych osobistych, bliskich spotkaniach z Jezusem chcemy z Kasią opowiedzieć na adwentowych rekolacjach.

 

Chcemy dać świadectwo jak Bóg przychodzi w swoim Słowie, daje obietnice i je wypełnia, jak podnosi z upadków i niemocy, jak uzdrawia i czyni cuda i wielkie dzieła w naszym życiu.

 

Robimy te adwentowe rekolacje w jednym celu.

 

Abyś Ty doświadczał nieustannie tego osobistego, bliskiego spotkania z Jezusem.

 

Abyś uwierzył, że w Twoim życiu również mogą dziać się cuda za sprawą działania Boga.

 

Abyś usłyszał to Słowo, które Bóg kieruje osobiście do Ciebie.

 

Abyś przyjął z wiarą to Słowo i odpowiedział jak Maryja (Łk 1, 48):

 

Niech mi się stanie według Słowa Twego.

 

Abyś otrzymał tą łaskę i narodził się na nowo, a Twoje życie się przemieniło.

 

 

Adwentowe rekolacje zaczniemy w poniedziałek 4 grudnia.

 

Natomiast w samym środku adwentu, odbędzie się nasze spotkanie.

 

We wtorek 12 grudnia o godzinie 20:00, spotkamy się online na żywo.

 

 

---

 

 

331 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(1)  Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych.

 

(2)  Urządzono tam dla Niego ucztę.

 

Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole.

 

(3)  Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła.

 

A dom napełnił się wonią olejku.

 

(4)  Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać:

 

(5)  Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?

 

(6)  Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano.

 

(7)  Na to rzekł Jezus: Zostaw ją! Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu.

 

(8)  Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie.

 

(9)  Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych.

 

(10)  Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, (11)  gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

 

Ewangelia Jana 12, 1-11

 

 

Psalm 150

 

Księga Nehemiasza 12

 

Księga Tobiasza 3

 

Księga Tobiasza 4

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego