Zagubiony, zaginiony, odsunięty od osobistej relacji z Bogiem umiera.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

29 kwietnia 2024

Pokój i Radość!

 

 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?  

 

Łk 15, 8

 

 

W swoim sercu masz zapisane to Boże Prawo.

 

W głębi swojej duszy masz umieszczone te Dziesięć Słów, dziesięć przykazań.

 

Czy zatem można zgubić jedno z przykazań?

 

 

Trzeb by się zastanowić co to znaczy zgubić.

 

We wszystkich tych trzech przypowieściach z 15 Rozdziału Ewangelii Łukasza.

 

Na określenie zaginionej owcy, zagubionej drachmy, czy zaginionego syna, jak mówi o nim Ojciec.

 

Łukasz używa greckiego słowa, które oznacza nie tylko zagubiony, zaginiony.

 

To słowo oznacza również zniszczony, usunięty, zniweczony, udaremniony, zgładzony, stracony.

 

W najbardziej dosadnym określeniu również zabity.

 

 

Patrząc dziś na ten pogrążony w duchowej ciemności świat, możemy powiedzieć, że zgubiło się nie tylko jedno przykazanie.

 

Wszystkie dziesięć przykazań, każde Słowo Boga jest niszczone, usuwane z przestrzeni publicznej.

 

Władcy ciemności, który opanowuje ten świat bardzo zależy, aby nie jedno, ale każde co do jednego Słowo Boga zostało usunięte, stracone, abortowane z ludzkich serc.

 

Ale nie patrzmy na cały świat, tylko zajrzyjmy w głąb swojego własnego serca.

 

 

Niech każdy z nas, zada sobie pytania, o swoje własne serce.

 

Jak każdy z nas dba o stan swojej duszy?

 

Czy czasem nie jest tak, że pozwalamy gubić się z naszych serc Słowom Boga?

 

Niewystarczająco dbamy o to Słowo, które już zapisało się w naszym sercu?

 

Czy gdzieś w pędzie życia nie ginie nam po drodze, któreś z przykazań?

 

A może z premedytacją usuwamy, któreś z Bożych przykazań, bo jest nam z nim niewygodnie?

 

 

W jaki sposób można zgubić przykazanie?

 

Przez grzech.

 

Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.

 

 

Słowo Boga gubi się, kiedy Go nie strzeżemy w swoim sercu.

 

Wprost o tym mówi Jezus.

 

Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego, i strzegą go.

 

Łk 11,28

 

 

Nieposłuszeństwo Słowu Boga niszy to Słowo w naszym sercu.

 

Tak jak Ewa i Adam w Raju nie posłuchali Boga, a miel tylko jedno przykazanie.

 

Aby nie jedli tylko z jednego drzewa.

 

Jaka jest konsekwencja zgubienie chociażby jednego Bożego przykazania?

 

 

Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.

 

Rdz 2, 17

 

 

Adam i Ewa zostają po swoim grzechu wyrzuceni z Raju.

 

Zostają odsunięci, oddaleni od Ojca.

 

Tą śmiercią duchową jest odłączenie od osobistej relacji z Bogiem.

 

Wystarczy nie zadbać o to jedno Słowo, zgubić gdzieś jedno przykazanie, aby się oddalić od Boga.

 

 

Dokładnie tak mówi Miłosierny Ojciec, kiedy jego młodszy syn do niego powraca (Łk 15, 23-24)

 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.

 

 

Odrzucenie chociażby jednego przykazania i chęć osobistego poznania zła, prowadzi do zgubienia się i duchowej śmierci.

 

 

W tym kontekście przypomnijmy sobie ważne Słowa Proroka Jeremiasza.

 

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach.

 

Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

 

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego:

 

Poznajcie Pana!

 

Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana,

 

ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.

 

Jr 31, 33-34

 

 

Kiedy masz Boże prawo wypisane w swoim sercu, w głębi swojej duszy.

 

To każde Słowo Boga staje się dla Ciebie ważne i cenne.

 

Zaczynasz je strzec i zachowywać, aby się żadne z nich nie zagubiło.

 

Dzięki temu coraz głębiej poznajesz Boga.

 

To prowadzi Cię do coraz bliższej, osobistej relacji z Bogiem, z Miłosiernym Ojcem.

 

Bóg okazuje Ci swoje Miłosierdzie, odpuszcza Ci występki i o grzechach Twoich nawet już nie wspomina.

 

 

Działa to również w druga stronę.

 

W Ewangelii Jana słuchamy, jak Jezus mówi:

 

Lecz wy Go nie poznaliście.

 

Ja Go jednak znam.

 

Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą.

 

Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję.

 

J 8, 55

 

 

 

Co zrobić w sytuacji, kiedy jedno z tych przykazań jednak się zagubi?

 

Kiedy nie ustrzeżemy i nie zachowamy Słowa Boga w swoim sercu?

 

Kiedy bliska znajomość, ta osobista relacja z Bogiem zostaje utracona przez grzech?

 

Zapal światło, wymieć dom i szukaj starannie, aż znajdziesz.

 

 

O czym ogólnie tu Jezus mówi?

 

Co oznaczają w szczegółach wszystkie te określenia?

 

Co potrzebujesz zrobić, kiedy zgubisz chociażby jedno z dziesięciu przykazań?

 

 

Napisz, podziel się swoimi przemyśleniami i refleksjami.

 

Tu nie ma złych odpowiedzi, bo każda jest osobistym odczytaniem Słowa, które Bóg zapisuje każdemu w jego własnym sercu.

 

Co Ty osobiście usłyszałeś dziś z Tego Słowa?

 

Co Ci w duszy gra?

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego