Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

10 czerwca 2024

Pokój i Radość!

 

 

W miniona sobotę w Krakowie, we Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

W najbliższych daniach będę się z Tobą dzielił wrażeniami z tego spotkania.

 

Nie tylko moimi, lecz przede wszystkim słowami samych uczestników.

 

Każdy z uczestników na zakończenie spotkania napisał kilka osobistych słów do całej naszej Społeczności, czyli również osobiście do Ciebie.

 

 

Dziś ja chcę się z Toba podzielić Słowem Boga, które otworzyło nasze spotkanie.

 

Słowo Boga z Liturgii Słowa Mszy Świętej, którą rozpoczęliśmy nasze spotkanie, przepięknie opisuje to czego wspólnie później doświadczyliśmy.

 

Błogosławieni uczestnicy spotkania, słuchali Słowa Boga i rozważali je w swoim sercu.

 

 

 

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (Iz 61, 9-11)

 

Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.

 

 

Psalm (1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd)

 

REFREN: Całym swym sercem raduję się w Panu

 

Raduje się me serce w Panu,

moc moja dzięki Panu się wznosi,

rozwarły się me usta na wrogów moich,

gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

 

REFREN: Całym swym sercem raduję się w Panu

 

Łuk mocarzy się łamie,

a słabi przepasują się mocą.

Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają,

niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.

 

REFREN: Całym swym sercem raduję się w Panu

 

To Pan daje śmierć i życie,

w grób wtrąca i zeń wywodzi.

Pan uboży i wzbogaca,

poniża i wywyższa.

 

REFREN: Całym swym sercem raduję się w Panu

 

Z pyłu podnosi biedaka,

z barłogu dźwiga nędzarza,

by go wśród możnych posadzić,

by dać mu stolicę chwały.

 

REFREN: Całym swym sercem raduję się w Panu

 

 

Aklamacja (Łk 2, 19)

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,

zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.

 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 2, 41-51)

 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz On im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca»? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

 

 

Ja również chowam wiernie wszystkie te wspomnienia ze spotkania w swoim sercu.

 

Otrzymałem już pierwsze dobre wiadomości od uczestników o pierwszych dobrych owocach naszego spotkani.

 

Chwała Panu!

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego