Wstań

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

25 czerwca 2024

Pokój i Radość!

 

 

Wstanę i pójdę do mojego ojca

 

Łk 15, 18

 

 

Żebyśmy zobaczyli głębię tego kluczowego wydarzenia, które dokonuje się w tym momencie w sercu syna.

 

Przyjrzyjmy się słowu, które Łukasz używa na jego opisanie.

 

 

To greckie słowo wstał pojawia się między innymi w scenie powołania celnika Mateusza.

 

 

(Jezus) Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej.

 

Rzekł do niego: Pójdź za Mną!

 

On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim.

 

Łk 5,27-28

 

 

Co się dzieje w sercu celnika imieniem Lewi, że zostawia wszystko i wstaje?

 

Mateusz wstaje po osobistym spotkaniu z Jezusem.

 

Zostawia wszystko, zostawia intratną pracę celnika, zostawia swoje dotychczasowe życie wstaje i idzie za Jezusem.

 

 

 

To samo słowo pojawia się w scenie wskrzeszenia córki Jaira.

 

(Jezus) wziął ją za rękę i zawołał: „Dziewczynko, wstań!”.

 

Duch jej powrócił i natychmiast wstała.

 

Łk 8, 54-55

 

 

Dziewczynka wstała po osobistym spotkaniu z Jezusem.

 

Po Słowach Jezusa powraca do niej Duch, a ona natychmiast wstaje i powraca do życia.

 

Z tego też powodu zrobiliśmy małą przerwę, w naszych rozważaniach RE(ko)LACJI z Miłosiernym Ojcem, aby otworzyć serce na Ducha Świętego.

 

 

Od samego początku mówimy jak ważne jest, aby zbliżyć się do Jezusa i słuchać Jego Słów.

 

Równie ważne jest to, aby na szeroko otworzyć drogę do serca i samo serce na Ducha Świętego, Ducha Ożywiciela.

 

 

Święty Jan mówi o tym wprost w swojej Ewangelii (J 6, 63)

 

To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda.

 

Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

 

 

Natomiast nawrócony grzesznik, celnik Mateusz w kilku krótkich wersetach łączy wszystkie te wątki, do których doszliśmy.

 

Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce.

 

Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła.

 

Potem wstała i usługiwała Mu.

 

Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych.

 

On słowem wypędził [złe] duchy i wszystkich chorych uzdrowił.

 

Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza:

 

On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby.

 

Mt 8, 14-17

 

 

Nie tylko teściowa Piotra, po osobistym spotkani u z Jezusem wstaje z gorączki.

 

Jezus swoim Słowem wymiata złe duchy z serc wielu osób.

 

Przyjmuje na siebie Twoje słabości, choroby, grzechy.

 

 

Słowo wstaje ma jeszcze jedno możliwe znaczenie.

 

Jezus zapowiada, że trzeciego dnia wstanie, powstanie, na określenie swojego zmartwychwstania.

 

 

Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.

 

Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych.

 

Mk 9, 31

 

 

 

Nic więc dziwnego, że Ojciec Miłosierny mówi o swoim synu:

 

ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się

 

Łk 15, 24

 

 

  

Wstanę i pójdę do mojego ojca.

 

To jest decyzja kluczowa dla Twojego dalszego życia.

 

Dziś Ty zbliż się do Jezusa, posłuchaj Jego Słów.

 

Oddaj Jezusowi swoje słabości, choroby, trudności.

 

Przyjmij Ducha Świętego niech napełni Twoje serce.

 

Wstań i pójdź do Ojca.

 

Powstań z duchowej śmierci i powróć do bliskiej, osobistej relacji z Ojcem.

 

Wstań powróć do Ojca, powróć na nowo do życia w pełni.

 

 

---

 

 

Jeśli nie uczestniczyłeś wcześniej w naszych RE(ko)LACJACH z Miłosiernym Ojcem, to nic straconego.

 

Wejdź na naszą internetową STREFĘ BOGActwa Rozwoju i odbierz dostęp do RE(ko)LACJI.

 

W STREFIE BOGA znajdziesz wszystkie wcześniejsze rozważania.

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego