Wierzysz w te kłamstwa?

A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania.

Zapytał Go:

Które?

Mt 19, 17

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

13 października 2023

Pokój Tobie!

 

Pewna kobieta napisała do mnie w odpowiedzi na nasze rozważania.

 

Nasze poszukiwania i wsłuchiwanie się w odpowiedź Jezusa na to życiowo ważne pytanie.

 

Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

 

Nie podaję jej imienia, tylko piszę o pewnej kobiecie, a nawet lepiej byłoby gdybym napisał pewien człowiek.

 

Ponieważ podobne myśli i obawy budzą się w sercach wielu osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

 

Być może również Ty, w swoim sercu odkrywasz ten głęboko skrywany lęk.

 

Wierzę, że odpowiedź Jezusa, którą dziś usłyszysz, wleje w Twoje serce wiele odwagi abyś z wiarą i nadzieją zadał to pytanie Jezusowi.

 

Ufam, że to Słowo przywróci prawdziwy, piękny obraz Boga i wyprostuje Twoją drogę.

 

 

„Arku, wiesz co, chodzę 3 razy w tygodniu na adoracje w ciszy, uwielbiam ten czas, kiedy siedzę w cichym kościele przed Najświętszym Sakramentem. Nic nie mówię, po prostu jestem i siedzę. I dziś doszło do mnie, że ja boję się zadać to pytanie :(, bo boję się, że usłyszę, że aby otrzymać życie wieczne, Pan Bóg ześle na mnie cierpienie, jakąś straszną chorobę, że tylko wtedy otrzymam życie wieczne, jak będę cierpiała, tylko wtedy zasłużę, że będę miała iść do zakonu, a ja nie chcę tego :/. Mam mimo tego, co otrzymałam od Boga jakiś mocno zakrzywiony obraz jego, po tym pytaniu zdałam sobie z tego sprawę.”

 

 

Takie same lub podobne lęki, obawy, zwątpienia wkradają się do serca każdego z nas.

 

Szczególnie kiedy przechodzisz bardzo trudne doświadczenia, to niemal pewne jest to, że takie myśli wcześniej czy później, ale się pojawią.

 

Dlaczego?

 

Bo to tej standardowy sposób działania złego ducha.

 

Dokładnie ten sam jad kłamstwa i zwątpienie próbował wsączyć w serce człowieka wąż w Raju.

 

Czy rzeczywiście Bóg Cię kocha?

 

Czy rzeczywiście Bóg chce Twojego dobra?

 

Szatan swoim pytaniem próbował, co mu się niestety w tedy udało, zasiać zwątpienie w dobroć i miłość Boga.

 

Nie pozwól, aby również złemu duchowi udało się dziś, skutecznie podważyć w Twoim sercu tą wielką dobroć i miłość Boga.

 

 

A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał:

 

Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

 

Odpowiedział mu:

 

Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry.

 

A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania.

 

Zapytał Go:

 

Które?

 

Mt 19, 16-17

 

 

No właśnie, które przykazania?

 

Przykazał też Pan Bóg człowiekowi:

 

„Możesz jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu.

 

Nie wolno ci jednak jeść z drzewa poznania dobra i zła, bo gdy zjesz z niego, na pewno umrzesz”."

 

Rdz 2, 16-17

 

 

 

Szatan w Raju również zapewniał niewiastę oraz stojącego obok niej mężczyznę, że na pewno nie umrą.

 

Nawet jak przekroczą przykazanie Boga i zjedzą ten owoc z drzewa, to na pewno nie umrą.

 

Zły duch chce Ci wmówić, że jak Bóg czegoś Ci zabrania, to oznacza, że nie chce Twojego dobra.

 

Gdybyśmy więc zamiast Jezusowi zadali nasze pytanie szatanowi.

 

Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

 

To jakby on na nie odpowiedział (Rdz 3, 4-5).

 

Na pewno nie umrzecie!

 

Ale Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg: poznacie dobro i zło.

 

Według złego ducha, nie umrzesz, gdy przekroczysz przykazanie Boże.

 

Mało tego.

 

Jak złamiesz przykazanie Boga, to sam staniesz się jak Bóg.

 

 

Jedną prawdę szatan w Raju powiedział.

 

Kiedy sięgniesz i zjesz zakazany owoc to poznasz zło.

 

Kiedy przekroczysz przykazania Boga to na pewno doświadczysz zła.

 

Dobro, człowiek w Raju już poznał i osobiście doświadczył tego najwyższego dobra, bo poznał Boga.

 

Zły duch chce abyś oprócz dobra, poznał, czyli osobiście wszedł i doświadczył również zła.

 

Bo kiedy namacalnie doświadczysz tego zła, to będzie szatanowi dużo łatwiej wmówić Ci to kłamstwo, że Bóg Cię nie kocha i nie chce Twojego dobra.

 

Bo jeśli spotyka Cię coś złego, słabego, dotyka Cię jakieś cierpienie, choroba, samotność.

 

To jest to dla złego dowód na to, że Boga niema, a nawet jak jest, to Ciebie nie kocha i nie chce Twojego dobra.

 

Bzdura, kłamstwo i oszustwo szatana, które nie pozwól, aby sączyło się do Twojego serca.

 

 

 

Na podsumowanie tej części naszych rozważań posłuchajmy co mówi Jezus, jak odpowiada na to pytanie.

 

 

Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

 

Jezus mu odpowiedział:

 

Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?

 

On rzekł:

 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.

 

Jezus rzekł do niego:

 

Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył.

 

Łk 10, 25-28

 

 

Dla pełnego obrazu posłuchaj jeszcze co Jezus odpowiada na pytanie, o to które przykazanie w Prawie jest pierwsze, największe, najważniejsze.

 

Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go:

 

Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?  

 

Jezus odpowiedział:

 

Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu,

 

Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.

 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

 

Drugie jest to:

 

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

 

Nie ma innego przykazania większego od tych.

 

Rzekł Mu uczony w Piśmie:

 

Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.

 

Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary.

 

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:

 

Niedaleko jesteś od królestwa Bożego.

 

Mk 12, 28-34

 

 

Uwierz w miłość i dobroć Boga.

 

Uwierz, że Bóg Cię kocha, miłuje Cię swoją potężną, niekończącą się miłością.

 

Uwierz, że Bóg chce dla Ciebie tylko dobra.

 

Ta wiara wzbudzi w Twoim sercu taką samą miłość, która doprowadzi Cię do życia wiecznego.

 

Miłość sprawi, że już dziś znajdziesz się niedaleko Królestwa Bożego, a nawet w samym jego środku.

 

 

 

 

Dodatkowe zadanie dla Ciebie na weekend.

 

Zastanów się.

 

Dlaczego Ty, nie chcesz zadać Jezusowi tego pytania?

 

Jakie myśli, obawy, leki, jakie kłamstwo zły duch sączy do Twojego serca, że do dziś jeszcze nie zadałeś Jezusowi tego pytania?

 

Dlaczego wątpisz w miłość Boga oraz masz wątpliwości w swoim sercu, że Bóg chce Twojego dobra?

 

 

---

 

 

286 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(27)  Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go (28)  w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu.

 

(29)  Otóż było siedmiu braci.

 

Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie.

 

(30)  [Pojął ją] drugi, (31)  a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci.

 

(32)  W końcu umarła ta kobieta.

 

(33)  Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę.

 

(34)  Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą.

 

(35)  Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.

 

(36)  Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

 

(37)  A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.

 

(38)  Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

 

(39)  Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś.

 

(40)  I już o nic nie śmieli Go pytać.

 

Ewangelia Łukasza 20, 27-40

 

 

1 List św. Piotra 1

 

1 Księga Kronik 28

 

Mądrość Syracha 6

 

 

---

 

 

Posłuchaj świadectw wyjątkowych gości w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z życia i ich osobistej relacji z Bogiem.

 

Posłuchaj nagrań z naszych REKOLACYJNYCH spotkań.

 

Posłuchaj szczerych rozmów, które otwierają serce na Boga.

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

 

W opisie zbiórki na stronie również odnoszę się do tej Ewangelii.

 

Nikt nas nie ograbił, jak tego człowieka z Ewangelii, przypowieści o Dobrym Samarytaninie.

 

Dobrowolnie oddaliśmy i poświęciliśmy wszystkie nasze pieniądze na potrzeby działalności fundacji, głoszenie Dobrej Nowiny i wspieranie osób z naszej Społeczności w rozwoju duchowym dla pogłębiania osobistej, bliskiej relacji z Bogiem.

 

Efekt finansowy jest jednak podobny. Brak środków na dalsze funkcjonowanie i działalność fundacji.

 

Jednak w tej naszej biedzie głęboko doświadczamy spotkania z Jezusem, Dobrym Samarytaninem i tymi, którzy poszli za Jego Słowem i czynią podobnie.

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców przygotowaliśmy całkiem nowy, bardzo wyjątkowy zestaw wersetów z Pisma Świętego.

 

Dziś każdy darczyńca w podziękowaniu za wsparcie naszej działalności otrzyma w prezencie zestaw 30 SMSów ze Słowem Boga o MIŁOSIERDZIU

 

Miłosierdzie - jedno z najważniejszych wymiarów w osobistej relacji z Bogiem każdego z nas, a nie było jeszcze obecne w naszym codziennym SMSowym dzieleniu się Słowem Boga.

 

Dołącz do grona naszych wspaniałych darczyńców i niech to Słowo Boga o MIŁOSIERDZIU porusza Twoje serce każdego dnia.

 

 

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy:

Chcę raczej MIŁOSIERDZIA niż ofiary.

Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

 

Mt 9, 13

 

 

---

 

 

Uruchomiliśmy ponownie zbiórkę na Allegro Charytatywni.

 

Możesz wybierać spośród kilkudziesięciu wartościowych książek.

 

Kupując książki przekazujesz darowiznę na naszą fundację i wesprzesz przygotowanie i prowadzenie duchowego programu, który poprowadzi Cię do pogłębiania osobistych relacji z Bogiem.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego