Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Zrobimy trzy kroki na P… w głąb Twojego wierzącego serca.

Złożyłem w Panu całą nadzieję;

On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.

Ps 40, 2

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

15 marca 2023

 

Skoro znaleźliśmy to ziarenko Słowa.

 

Dostaliśmy potwierdzenie, że idziemy dobrą drogą.

 

To idziemy dalej.

 

A raczej, po przeczytaniu Waszych odpowiedzi, na trzy pytania, zobaczyłem potrzebę abyśmy poszli głębiej.

 

Zrobimy trzy kroki na P… w głąb Twojego wierzącego serca.

 

Domyślasz się jakie to 3P?

 

 

Na początek naszej dalszej drogi.

 

Drogi w głąb wierzącego serca.

 

Pomódl się tym Psalmem 40.

 

Mówi on między innymi, o tych 3P, choć nie wprost.

 

 

Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.

 

Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.

 

Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.

 

I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga.

 

Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu.

 

Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa.

 

Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie, Boże mój, a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna.

 

I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej niżby można zliczyć.

 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś.

 

Wtedy powiedziałem:

 

Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano:

 

Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.

 

Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem warg moich - Ty wiesz, o Panie.

 

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca.

 

Głosiłem Twoją wierność i pomoc.

 

Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem.

 

A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą!

 

Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mnie ogarnęły,

 

a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje.

 

Panie, racz mnie wybawić; Panie, pospiesz mi na pomoc!

 

Niech się zmieszają i razem okryją rumieńcem ci, co na życie me czyhają, aby je odebrać.

 

Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy z niedoli mojej się weselą.

 

Niech osłupieją hańbą okryci, którzy mi mówią: Ha, ha!

 

Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają i niech zawsze mówią:

 

Pan jest wielki ci, którzy pragną Twojej pomocy.

 

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie.

 

Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj!

 

Psalm 40

 

 

Przyznam Ci się szczerze.

 

Miałem dziś napisać o tym pierwszym P…

 

Wiele ważnych myśli, jednak nie mogłem ich przelać na klawiaturę.

 

Ważne słowa, których nie mogłem ubrać w zdania i napisać ich w tym liście do Ciebie.

 

Ta trudność, może świadczyć, że dotkniemy naprawdę ważnych spraw dotyczących wiary.

 

Pomódl się proszę za mnie.

 

 

 

Ostatni moment aby odpowiedzieć na te 3 pytania o Twoją wiarę.

 

Wejdź na TĄ stronę i odpowiedz na te trzy pytania.

 

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Marka 15, 42-47

 

1 List do Koryntian 9

 

Księga Kapłańska 3

 

Księga Jeremiasza 20

 

---

  

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Boże daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Jezu naucz nas modlić się z wiarą i zaufaniem.

 

 

Arek

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego