Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Zrób dziś ostatni krok na P… w głąb wierzącego serca.

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 

„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Łk 17, 6

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

30 marca 2023

Zbliżamy się już do zakończenia naszego Wielkopostnego kursu wzrostu wiary i zaufania.

 

Robimy ostatni krok.

 

Wchodzimy w najgłębszą ciemność Twojego wierzącego serca.

 

Cała prawda o Tobie wyszła na światło dzienne.

 

Nie odeszłaś, lecz z pokorą przyjęłaś tą trudną prawdę.

 

Zawołałaś głośno do Jezusa.

 

 

Dziś zrobisz ten trzeci krok na literę P… w głąb swojego wierzącego serca.

 

W jednym z poprzednich listów, już się wygadałem, co to za krok.

 

Jak czytałaś uważnie, to już wiesz, że to P…

 

Posłuszeństwo.

 

 

Wiara i zaufanie są ściśle powiązane z posłuszeństwem.

 

Nie ma wiary i zaufania bez posłuszeństwa.

 

Jeśli mówisz – Wierzę.

 

A postępujesz wbrew temu w co wierzysz, to jaka jest Twoja wiara?

 

Jeśli nie jesteś posłuszna wierze, którą wyznajesz, to jaka jest Twoja wiara?

 

Jeśli mówisz - Jezus ufam Tobie.

 

A za chwilę martwisz się o wszystko i zamartwiasz się, to jakie jest Twoje zaufanie?

 

Jeśli zaufałaś Bogu.

 

A jednak nie przyjmujesz i nie pełnisz posłusznie Jego woli, lecz pełnisz swoją wolę, to gdzie się podziało Twoje zaufanie?

 

 

 

Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami,

 

tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

 

Natomiast Prawo wkroczyło po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło.

 

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,

 

aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią,

 

tak łaska przejawiła swe królowanie poprzez sprawiedliwość,

 

wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

 

Rz 5, 19-21

 

 

 

Jezus uczy nas jak osiągnąć posłuszeństwo.

 

Pokazuje nam jaka droga prowadzi do posłuszeństwa.

 

 

 

On to podczas swego ziemskiego życia, z wielkim wołaniem i łzami zanosił błagania i prośby do Tego, który mógł Go ocalić od śmierci.

 

I został wysłuchany dzięki swej uległości!

 

Chociaż był Synem, przez cierpienia nauczył się posłuszeństwa.

 

Tak udoskonalony, stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni.

 

Hbr 5, 7-9

 

 

 

 

To dążenie niech was ożywia; ono też [było] w Chrystusie Jezusie.

 

On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi.

 

A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.

 

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.

 

I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.

 

Flp 2, 5-11

 

 

Posłuszni okazali się nasi bohaterowie, których losy rozważaliśmy.

 

Naanam posłusznie wykonał polecenie proroka i poszedł się obmyć.

 

Dzięki czemu został uzdrowiony z trądu.

 

Niewidomy od urodzenia posłusznie poszedł się obmyć w sadzawce Siloam i na nim objawiło się wielkie dzieło Boga.

 

Jezus pozostał posłuszny swojemu Ojcu, aż do śmierci na krzyżu czym zbawił świat i Ciebie prowadzi do życia wiecznego.

 

 

Oto jaka jest moc wiary.

 

Apostołowie prosili Pana:

 

Dodaj nam wiary.

 

Pan rzekł:

 

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie:

 

„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

 

Łk 17, 5-6

 

 

Zaczynaliśmy nasz kurs od modlitwy:

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Kiedy Twoja wiara jest chociażby taka mała jak ziarnko gorczycy.

 

A Ty jesteś posłuszna Słowom Jezusa, posłuszna Woli Boga, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego.

 

To Twoja wiara sprawia, że tak samo posłuszną Tobie stanie się chociażby taka morwa.

 

 

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr, a także Apostołowie.

 

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie.

 

Bóg wywyższył Go na [miejscu] po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.

 

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.

 

Dz 5, 29-32

  

  

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 5, 27-37

 

2 List do Koryntian 2

 

Księga Kapłańska 22

 

Księga Jeremiasza 37

 

---

  

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Boże daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Jezu naucz nas stawać w prawdzie oraz modlić się z wiarą i zaufaniem.

 

 

Arek

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego