Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Zobacz jak dużo, 2 słowa z Ewangelii mówią nam dziś, 2 tysiące lat później, o dzisiejszych czasach.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. Mt 5, 37

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

27 marca 2023

 

Jaka jest prawda o kobiecie kananejskiej, o której Jezus powiedział, że wielka jest jej wiara?

 

Ewangelista Mateusz już od pierwszych słów określa kim ona jest (Mt 15, 21-22)

 

A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała:

 

Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!

 

Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha.

 

 

Zacznijmy od początku.

 

Kobieta.

 

Dziś wielu już tą oczywistą prawdę, że kobieta jest kobietą, zaczęliby podważać.

 

Uznaliby, że nie możemy powiedzieć kobieta, bo może ona jest mężczyzną.

 

To szczyt poddania się pod wpływ kłamstw złego ducha.

 

Ale zostawmy te prawdy oczywiste, bo właśnie o to chodzi złemu duchowi.

 

Zły chce nas wciągnąć w dyskusję o prawdach objawionych, aby przebiegle podważyć naszą wiarę.

 

Tak jak to zrobił z Ewą w Raju.

 

Czy rzeczywiście Bóg powiedział…

 

Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?

 

Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że kobieta jest kobietą, a mężczyzna jest mężczyzną?

 

Czy rzeczywiście Bóg istnienie?

 

Czy rzeczywiście Bóg Cię kocha?

 

Czy rzeczywiście Bóg pragnie Twojego dobra?

 

Czy rzeczywiście Jezus jest Synem Bożym?

 

Czy rzeczywiście Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem świata?

 

Czy rzeczywiście Jezusa jest Twoim Panem i Zbawicielem?

 

 

Odpowiedź na takie pytania z kłamliwym podtekstem jest tylko jedna.

 

Słowo Jezusa, który mówi (Mt 5, 37)

 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

 

 

 

Kananejska.

 

O czym to nam mówi?

 

Ta kobieta pochodzi z krainy Kanaan.

 

Pamiętasz, nie zatrzymujemy się na powierzchni, wchodzimy w głąb.

 

Kanaan oznacza „nizina”.

 

Możemy więc powiedzieć o niej, kobieta pochodząca z nizin.

 

To jeszcze nam niewiele wnosi do naszych rozważań.

 

Zagłębiajmy się jeszcze bardziej, w te najbardziej skrywane zakamarki, aby odkryć całą prawdę.

 

Nazwa Kanaan pochodzi od hebrajskiego słowa, oznaczającego?

 

Być pokornym.

 

Jak również zostać upokorzonym, zostać pobitym, zostać ujarzmionym, być poniżonym, zostać podporządkowanym.

 

Jak teraz możemy powiedzieć o tej kobiecie.

 

Kobieta pokorna.

 

Stała się pokorna dzięki temu co w swoim życiu wycierpiała przez upokorzenia i poniżenia.

 

 

Historia tej kobiety, to jest droga jaką przeszedł sam Jezus.

 

W Liście do Hebrajczyków czytamy:

 

 

On to podczas swego ziemskiego życia, z wielkim wołaniem i łzami zanosił błagania i prośby do Tego, który mógł Go ocalić od śmierci.

 

I został wysłuchany dzięki swej uległości!

 

Chociaż był Synem, przez cierpienia nauczył się posłuszeństwa.

 

Tak udoskonalony, stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni.

 

Hbr 5, 7-9

 

 

 

Autor Ewangelii nie podaje imienia tej kobiety.

 

Oznacza to, że chce zwrócić naszą uwagę, że to historia wielu kobiet.

 

Kobieta upokorzona, poniżona, której historia życia jest pełna cierpienia i łez.

 

 

Oczywiście to również dotyka mężczyzn.

 

Czy Ty również odnajdujesz się teraz w tej historii?

 

Jaka jest Twoja historia życia?

 

Czujesz się nieraz upokorzony, pobity, ujarzmiony, poniżony, podporządkowany?

 

 

Jednak jak zostało zapisane w Ewangelii, trzymajmy się dalej przykładu tej kobiety, w której historii Ty również możesz się odnaleźć.

 

 

Ta kobieta może czuje się upokorzona przez to, że jej córka jest dręczona przez złego ducha.

 

Może doznała z tego powodu wielu upokorzeń.

 

Jeśli nawet sama bezpośrednio nie doświadczyła dręczenia przez złego ducha.

 

To życie z bliską osobą, która tego doświadcza jest co dzień naznaczone potężnymi trudami.

 

Opętanie prze z złego ducha jakie możemy czasem oglądać w filmach jest niezwykłą rzadkością.

 

To nie są sceny jak z horrorów.

 

Jednak dziś ten zły duch może dręczyć bliskie nam osoby przez alkohol, narkotyki, hazard, zdrady, pracoholizm, mamonę…

 

Takie i podobne doświadczenia przeżywa dziś bardzo dużo rodzin.

 

Kobieta, pochodzi z nizin, może mówi nam to, że pochodzi z nizin społecznych, może z patologicznej rodziny.

 

Może nieraz była poniżana i czuje się jak zbity pies.

 

 

Ewangelia to Dobra Nowina.

 

Dlatego ta historia na tym się nie kończy.

 

Twoja historia życiowa też na tych trudnych doświadczeniach i cierpieniach się nie kończy.

 

Jaka jest w tym Dobra Nowina?

 

Trudna jest ta droga, przez prawdę, pokorę i posłuszeństwo, bo prowadzi przez cierpienia i łzy.

 

Jednak to Droga, która ostatecznie prowadzi Cię do zbawienia, do życia wiecznego.

 

 

Jezus jest tą Drogą, Prawdą i Życiem.

 

Zbliż się do Jezusa.

 

W jaki sposób?

 

Pamiętasz?

 

Bartymeusz dokonał Ewangelicznego przewrotu.

 

Zatrzymał Jezusa, a sam się ruszył.

 

Kobieta pokorna zrobiła co innego.

 

Również zaczęła wołać.

 

Jednak zrobiła coś jeszcze ważniejszego, zanim zaczęła wołać.

 

Co?

 

Przeczytaj jeszcze raz tą Dobrą Nowinę.

 

Wczytaj się w każde słowo.

 

Napisz mi, co odkryłeś.

 

 

 

Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu.

 

A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała:

 

Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!

 

Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha.

 

Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

 

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go:

 

Odpraw ją, bo krzyczy za nami!

 

Lecz On odpowiedział:

 

Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela.

 

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła:

 

Panie, dopomóż mi!

 

On jednak odparł:

 

Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom.

 

A ona odrzekła:

 

Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów.

 

Wtedy Jezus jej odpowiedział:

 

O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!

 

Od tej chwili jej córka była zdrowa.

 

Mt 15, 21-28

 

 

 

 

 

 

 

  

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 4, 12-17

 

Psalm 23

 

Księga Kapłańska 15

 

Księga Jeremiasza 31

 

Księga Jeremiasza 32

 

---

  

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Boże daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Jezu naucz nas stawać w prawdzie oraz modlić się z wiarą i zaufaniem.

 

 

Arek

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego