Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Poznaj te 3 stopnie głębokiej wiary, 
do których prowadzą nasze 3 kroki na P.

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy,

tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

Rz 10, 17

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

31 marca 2023

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

 

Rz 10, 17

 

 

Na drodze wzrostu wiary i zaufania zrobiłeś trzeci krok w głąb wierzącego serca.

 

Nie musimy nawet sięgać do greckiego oryginału Biblii, żeby zobaczyć skąd bierze się posłuszeństwo.

 

Posłuszeństwo – po słuchaniu.

 

Możemy powiedzieć.

 

Przeto posłuszeństwo rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

 

Ze słuchania Jezusa zrodzi się Twoja wiara, a wiara wydaje owoc w postaci posłuszeństwa.

 

Staniesz się posłusznym Jezusowi, kiedy zaczniesz Go uważnie słuchać.

 

Taka oto jest droga do wzrostu wiary i zaufania.

 

 

Kończymy już nasz wielkopostny kurs.

 

Nie wiem jak mocno wzrosła Twoja wiara i zaufanie przez ten czas?

 

Jakie są Twoje wrażenia i doświadczenia z tej drogi, którą wspólnie przeszliśmy?

 

W sumie, to mógłbyś mi o tym napisać.

 

To doskonałe ćwiczenie, pozwoli Ci uporządkować każdą wiadomość, którą do tej pory usłyszałeś.

 

Wypisz wszystko to, co najbardziej Cię poruszyło, otworzyło Ci oczy, dotknęło Twojego serca.

 

Ten czas Wielkiego Postu, który nam jeszcze pozostał do końca, poświęć na podsumowanie.

 

 

W tym i kolejnym liście ja również w kilku zdaniach podsumuję najważniejsze kwestie.

 

Odnieś do siebie, do swojego życia, do swojej osobistej sytuacji to podsumowanie.

 

Zobacz, które kroki na drodze Twojego wzrostu wiary i zaufania już zrobiłeś, a które jeszcze przed Tobą.

 

Wypisz, co pomogło Ci pokonać dotychczasowe przeciwności i Twoja wiara i zaufanie wzrosły.

 

Zobacz, w którym miejscu się zatrzymałeś i dlaczego.

 

Rozważ w swoim sercu, jakie trudności i przeciwności powstrzymały Cię, aby pójść jeszcze dalej, głębiej.

 

 

Podsumujmy więc.

 

Nasze trzy kroki w głąb wierzącego serca:

 

Prawda

 

Pokora

 

Posłuszeństwo

 

 

Odpowiadają one trzem stopniom wiary, o której mówi między innymi święty Tomasz z Akwinu.

 

 

Po pierwsze - Wiara w Boga.

 

Wierzysz, że Bóg istnieje.

 

Do takiej wiary prowadzi nasz pierwszy krok – Prawda.

 

To jest dla osoby wierzącej oczywista, podstawowa, niepodważalna Prawda.

 

Można powiedzieć, że ten stopień wiary, a raczej wiedzy osiągają również złe duchy.

 

Wiedzą, że taka jest Prawda, że Bóg istnieje.

 

Jednak na tym kroku poprzestają, nawet nie chcą zrobić pół kroku dalej.

 

Nie wchodzą głębiej, ponieważ to oznaczałoby poznanie prawdy o sobie, że taka postawa prowadzi do ich zguby.

 

 

Po drugie - Wiara Bogu, czyli zaufanie Bogu.

 

Masz zaufanie do Boga, ufasz Bogu, ufasz Słowu Boga, Jego obietnicy.

 

Do takiej wiary prowadzi nasz drugi krok - Pokora.

 

Nie ufasz sobie, lecz całą ufność pokładasz w Bogu.

 

Odrzucasz swoją wolę, a z pokorą i pełnym zaufaniem przyjmujesz Wolę Boga.

 

Jezu ufam Tobie, w Twoje miłosierdzie, że prowadzisz mnie do zbawienia.

 

 

Po trzecie – Wiara ku Bogu.

 

Twoja wiara i zaufanie aktywnie prowadzą Cię ku Bogu.

 

Ku Bogu prowadzi Cię posłuszeństwo wierze.

 

To jest ta głęboka wiara, do której zmierzamy.

 

To nie jest tylko wiara rozumowa, mówiąca tę prawdę - Bóg istnieje.

 

To nie jest tylko, pokorne zaufanie Bogu.

 

Aczkolwiek, ktoś kto zaufał Bogu, może przyznać, że jego wiara i zaufanie mocno wzrosło.

 

W swojej małości i słabości, pokornie uniżasz się przed Bogiem potężnym i wszechmocnym, któremu zaufałeś.

 

Natomiast najgłębsza wiara ku Bogu mówi, że nie tylko wierzysz, że Bóg jest potężny i może wszystko.

 

Wierzysz, że Bóg działa osobiście w Twoim życiu.

 

Wierzysz, że Bóg jest potężny, wszechmocny i czyni wielkie cuda.

 

Nie tylko działa gdzieś, kiedyś i u kogoś.

 

Lecz wierzysz i ufasz, że Bóg, może czynić i już czyni te wielkie znaki i cuda osobiście w twoim życiu.

 

Dlatego jesteś posłuszny Woli Boga, ponieważ z głębi serca ufasz, że jest obecny i działa osobiście w Twoim życiu.

 

 

 

Widzisz te trzy stopnie wiary oraz te trzy kroki u naszych bohaterów, których historie i wiarę zgłębialiśmy?

 

Na którym stopniu jest Twoja wiara i zaufanie?

   

  

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 5, 38-48

 

2 List do Koryntian 3

 

Księga Kapłańska 23

 

Księga Jeremiasza 38

 

---

 

 

 

Dziś 30 marca są urodziny mojej kochanej żony Kasi :-)

 

Proszę Cię o gorącą modlitwę w Jej intencji.

  

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Boże daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Jezu naucz nas stawać w prawdzie oraz modlić się z wiarą i zaufaniem.

 

 

Arek

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego