Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Módl się, a Bóg sam zaora Twoje pole.

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: 

On sam będzie działał.

Ps 37, 5

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

07 marca 2023

Przeczytaj na początek dwa krótkie świadectwa.

 

Otrzymałem je w odpowiedzi na naszą uwspółcześnioną historię uzdrowienia Syryjczyka Naamana ze Starego Testamentu.

 

Basia i Ewa zwracają uwagę na dwa ważne wnioski jakie możemy odczytać z tych historii.

 

 

Basia napisała:

 

„Myślę, że mężczyzna ten pójdzie na tą ławeczkę i się pomodli, jak często ja dostaje na modlitwie <idź przed Moje Oblicze w Najświętszym Sakramencie zakryte i posiedź w milczeniu a wszystko się ułoży>  Z początku też się buntowałam, bo jak tak bez modlitwy, bez różańca, nowenny, ale Pan ma swoje sposoby na załatwianie naszych trudności.”

 

 

Drugie świadectwo, Ewy,

 

„Szczęść Boże, wierzę, że ten mężczyzna uczynił dokładnie tak jak mu polecił ten mnich ...I został wysłuchany...dzięki swej wierze, ufności i zawierzeniu Bogu siebie i oddanie Mu choroby ...a także dzięki posłuszeństwu zwykłemu mnichowi

...ja ostatnio doświadczam mocy i pomocy Bożej nie gdzieś daleko u uzdrowicieli przez spektakularne cuda, ale przez prosta pełna zaufania modlitwę.”

 

 

 

Przypomniała mi się historia związana ze św. Izydorem.

 

Słyszałeś o tym świętym?

 

Izydor, żył na przełomie IX i X wieku.

 

Był ubogim chłopem, który pracował u bogatego pana.

 

Pewnego razu doniesiono do jego pana, że Izydor zamiast pracować, marnuje czas, przesiadując długi czas pod krzyżem.

 

Pan jego był tym mocno zdziwiony, bo Izydor zawsze swoją pracę wykonywał bardzo dobrze, rzetelnie i na czas.

 

Postanowił więc sprawdzić jaka jest prawda.

 

Poszedł na pole, które Izydor miał tego dnia zaorać.

 

Kiedy zjawił się na miejscu, bardzo go zdziwiło, to co zobaczył.

 

Izydor faktycznie, tak jak mu doniesiono modlił się pod krzyżem.

 

Jednak w to, co działo się w tym czasie na polu, nie mógł uwierzyć własnym oczom.

 

Kiedy Izydor modlił się pod krzyżem, woły zaprzężone w jarzmo orały pole, a za pługiem szedł anioł w bieli.

 

 

 

Kiedy z wiarą i zaufaniem oddajesz Bogu czas na modlitwie, Bóg sam działa w Twojej sprawie.

 

Nie chodzi o formę modlitwy, ale o ten czas poświęcony na spotkanie z Bogiem.

 

 

 

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze,

 

mieszkaj na ziemi i dochowuj wierności.

 

Raduj się w Panu,

 

a On spełni pragnienia twego serca.

 

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu:

 

On sam będzie działał

 

i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,

 

a prawość twoja - jak południe.

 

Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj!

 

Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze,

 

na człowieka, co obmyśla zasadzki.

 

Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość;

 

nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.

 

Złoczyńcy bowiem wyginą,

 

a ufający Panu posiądą ziemię.

 

Psalm 37, 3-9

 

 

 

Jakie są Twoje wnioski i refleksje z naszej opowieści i z historii Naamana?

 

Gdzie w tych historiach widzisz przejaw wiary, a gdzie czysto ludzie działanie?

 

Gdzie widzisz zaufanie Bogu, a gdzie zwątpienie?

 

Co budzi wiarę, a co powoduje zwątpienie?

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Dołącz do codziennego czytania Biblii, aby w rok przeczytać całe Pismo Święte.

 

Ewangelia Marka 14, 22-31

 

1 List do Koryntian 1

 

Księga Wyjścia 33

 

Księga Jeremiasza 10

 

---

 

 

 

Eucharystia, to modlitwa, która sama w sobie jest cudem.

 

Do włączenia się w ten szczególny wymiar modlitwy, zapraszam Cię już w najbliższy czwartek, 9 marca o godzinie 8:00.

 

W Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie zostanie odprawiona comiesięczna Masza Święta w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

W tym czasie Wielkiego Postu, szczególnie modlić się będziemy za czytelników codziennych listów, uczestników naszych kursów oraz naszych darczyńców o wzrost wiary i zaufania.

 

Włącz się w naszą wspólną modlitwę osobiście w Krakowie lub duchowo tam, gdzie akurat w tym czasie będziesz.

 

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Boże daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Jezu naucz nas modlić się z wiarą i zaufaniem.

 

 

Arek

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego